Trình bày chương trình trong Skype for Business

Trình bày chương trình trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để trình bày chương trình trong cuộc họp Skype for Business, chương trình phải đang chạy và hiển thị trên thanh tác vụ của Windows. Nếu bạn không nhìn thấy chương trình mà mình muốn chia sẻ, bạn có thể mở chương trình rồi trình bày trên màn hình nền của bạn. Sau đây là cách thực hiện:

  1. Ở dưới cùng của cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Trình bày nội dung Nút Trình bày .

  2. Chọn Trình bày Màn hình nền để chia sẻ nội dung trên màn hình nền của bạn.

    Tùy chọn Trình bày

Mẹo: Nếu bạn cần hiện video, hãy chèn video vào bản trình bày PowerPoint và tải tệp đó lên cuộc họp để phát video. Hãy xem chủ đề này nếu bạn muốn tìm hiểu cách thực hiện: Phát video trong cuộc họp Skype for Business.

Tính năng chia sẻ chương trình không có sẵn cho các ứng dụng dưới đây, nhưng bạn có thể dùng tính năng chia sẻ màn hình nền thay thế:

  • Skype for Business

  • Trình quản lý Ghi Skype for Business

  • File Explorer

  • Giấy dán Ghi chú

  • Thanh bên Windows

  • Các chương trình có đặc quyền người dùng cao hơn đặc quyền cho Skype for Business, chẳng hạn như Nhắc Lệnh.

Chương trình chia sẻ không sẵn dùng nếu bạn đang điều khiển cuộc họp của mình trên một máy tính từ xa chạy Windows Vista hoặc một phiên bản Windows Server 2008 đã cũ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×