Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ cơ bản bằng cách chọn một phần bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn lập biểu đồ, rồi bấm vào loại biểu đồ bạn muốn trên tab Chèn trong nhóm dải băng Biểu đồ. Hoặc chỉ cần nhấn Alt+F1 cho Excel để tự động tạo một biểu đồ cột đơn giản. Từ đó, bạn có nhiều tùy chọn để thay đổi biểu đồ theo ý muốn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về biểu đồ

Tạo hoặc sửa đổi biểu đồ

 1. Tạo biểu đồ cơ bản

 2. Thay đổi bố trí hoặc kiểu biểu đồ

 3. Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu

 4. Hiển thị hoặc ẩn chú giải

 5. Hiển thị hoặc ẩn trục biểu đồ hay đường lưới

 6. Di chuyển hoặc đổi kích cỡ biểu đồ

 7. Lưu biểu đồ làm mẫu

Tổng quan về biểu đồ

Biểu đồ được dùng để hiển thị các chuỗi dữ liệu số theo định dạng đồ họa để giúp việc hiểu được khối lượng lớn dữ liệu và mối quan hệ giữa các chuỗi dữ liệu khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Để tạo biểu đồ trong Excel, bạn bắt đầu bằng việc nhập dữ liệu số cho biểu đồ trên một trang tính. Sau đó, bạn có thể vẽ dữ liệu đó vào biểu đồ bằng cách chọn loại biểu đồ bạn muốn sử dụng trên tab Chèn trong nhóm Biểu đồ.

Dữ liệu và biểu đồ trang tính

1. Dữ liệu trang tính

2. Biểu đồ được tạo từ dữ liệu trang tính

Excel hỗ trợ nhiều loại biểu đồ để giúp bạn hiển thị dữ liệu theo cách thức có ý nghĩa đối với người xem của bạn. Khi bạn tạo một biểu đồ hoặc thay đổi biểu đồ hiện có, bạn có thể chọn từ nhiều loại biểu đồ khác nhau (chẳng hạn như biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn) và các loại con của chúng (chẳng hạn như biểu đồ cột xếp chồng hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Bạn cũng có thể tạo biểu đồ kết hợp bằng cách sử dụng nhiều loại biểu đồ trong biểu đồ của mình.

Biểu đồ có định dạng

Ví dụ về biểu đồ kết hợp sử dụng loại biểu đồ cột và kiểu biểu đồ đường.

Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ bạn có thể chọn trong Excel, xem mục Các loại biểu đồ sẵn có.

Tìm hiểu về các thành phần trong biểu đồ

Biểu đồ có nhiều thành phần. Một số thành phần trong số này được hiển thị theo mặc định, các thành phần khác có thể được thêm vào khi cần. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của các thành phần biểu đồ bằng cách di chuyển thành phần sang vị trí khác trong biểu đồ, đổi kích cỡ thành phần, hoặc thay đổi định dạng. Bạn cũng có thể loại bỏ thành phần biểu đồ mà bạn không muốn hiển thị.

Một biểu đồ và các thành phần của nó

1. khu vực sơ đồ của biểu đồ.

2. vùng vẽ của biểu đồ.

3. điểm dữ liệu của chuỗi dữ liệu được vẽ trên biểu đồ.

4. Trục ngang (thể loại) và dọc (giá trị) trục mà các dữ liệu được biểu thị dọc theo trong biểu đồ.

5. chú giải của biểu đồ.

6. Một biểu đồ và tiêu đề trục mà bạn có thể dùng trong biểu đồ.

7. Một nhãn dữ liệu mà bạn có thể dùng để xác định các chi tiết của một điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

Đầu Trang

Sửa đổi biểu đồ cơ bản để đáp ứng nhu cầu của bạn

Sau khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể sửa đổi bất kỳ thành phần nào của biểu đồ đó. Ví dụ, bạn có thể muốn thay đổi cách hiển thị trục, thêm tiêu đề biểu đồ, di chuyển hoặc ẩn chú giải, hoặc hiển thị thành phần biểu đồ bổ sung.

Để sửa đổi biểu đồ, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

 • Thay đổi cách hiển thị của trục biểu đồ    Bạn có thể chỉ định thang đo của trục và điều chỉnh khoảng cách giữa các giá trị hoặc thể loại được hiển thị. Để giúp biểu đồ của bạn dễ đọc hơn, bạn cũng có thể thêm các nhãn kiểm vào trục và chỉ định khoảng cách mà chúng sẽ xuất hiện.

 • Thêm tiêu đề và nhãn dữ liệu vào biểu đồ    Để giúp làm rõ thông tin xuất hiện trong biểu đồ của mình, bạn có thể thêm tiêu đề biểu đồ, tiêu đề trục và nhãn dữ liệu.

 • Thêm chú giải hoặc bảng dữ liệu     Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn chú giải, thay đổi vị trí chú giải hoặc sửa đổi các mục nhập chú giải. Ở một số biểu đồ, bạn cũng có thể cho hiện bảng dữ liệu vốn hiển thị phím chú giải và các giá trị được trình bày trong biểu đồ.

 • Áp dụng tùy chọn đặc biệt cho mỗi loại biểu đồ    Các đường đặc biệt (chẳng hạn như đường cao-thấp và đường xu hướng), thanh (chẳng hạn như thanh lên-xuống và thanh lỗi), đánh dấu dữ liệu, và các tùy chọn khác sẵn dùng cho những loại biểu đồ khác.

Đầu Trang

Áp dụng kiểu và bố trí biểu đồ định sẵn để có giao diện chuyên nghiệp

Thay vì thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hay định dạng biểu đồ theo cách thủ công, bạn có thể nhanh chóng áp dụng bố trí biểu đồ và kiểu biểu đồ định sẵn cho biểu đồ của mình. Excel cung cấp nhiều bố trí và kiểu định sẵn hữu ích. Tuy nhiên, bạn có thể tinh chỉnh bố trí hoặc kiểu nếu cần bằng cách thực hiện thay đổi thủ công cho bố trí và định dạng của từng thành phần biểu đồ, như khu vực sơ đồ, vùng vẽ, chuỗi dữ liệu hoặc chú giải của biểu đồ.

Khi bạn áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn, một tập hợp các thành phần biểu đồ cụ thể (chẳng hạn như tiêu đề, chú giải, bảng dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu) sẽ được hiển thị theo một cách sắp xếp cụ thể trong biểu đồ của bạn. Bạn có thể chọn từ hàng loạt các bố trí đa dạng được cung cấp cho mỗi loại biểu đồ.

Khi bạn áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, biểu đồ sẽ được định dạng dựa trên chủ đề của tài liệu mà bạn đã áp dụng, để biểu đồ của bạn phù hợp với màu chủ đề (tập hợp màu), phông chữ chủ đề (tập hợp phông chữ đầu đề và thân văn bản), cũng như hiệu ứng chủ đề (tập hợp hiệu ứng đường kẻ và màu tô) của tổ chức bạn hoặc của riêng bạn.

Bạn không thể tạo bố trí hoặc kiểu biểu đồ của riêng mình, nhưng bạn có thể tạo mẫu biểu đồ, vốn bao gồm bố trí và định dạng biểu đồ mà bạn muốn.

Đầu Trang

Thêm định dạng bắt mắt vào biểu đồ

Ngoài việc áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn, bạn có thể dễ dàng áp dụng định dạng cho từng thành phần biểu đồ riêng lẻ chẳng hạn như đánh dấu dữ liệu, khu vực biểu đồ, vùng vẽ, số và văn bản trong tiêu đề và nhãn để mang lại diện mạo tuỳ chỉnh, bắt mắt cho biểu đồ của bạn. Bạn có thể áp dụng các kiểu hình dạng và kiểu WordArt cụ thể, và cũng có thể định dạng các hình và văn bản của thành phần biểu đồ theo cách thủ công.

Để thêm định dạng, bạn có thể dùng một hoặc nhiều cách sau:

 • Tô thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng các dạng tô màu, hoạ tiết, ảnh và chuyển màu để giúp thu hút sự chú ý vào các thành phần biểu đồ cụ thể.

 • Thay đổi đường viền ngoài của thành phần biểu đồ    Bạn có thể sử dụng màu, kiểu đường kẻ và độ dày của đường để nhấn mạnh các thành phần biểu đồ.

 • Thêm hiệu ứng đặc biệt cho thành phần biểu đồ    Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, cạnh mờ, góc xiên và xoay 3-D cho các hình của thành phần biểu đồ, mang lại diện mạo hoàn chỉnh cho biểu đồ của bạn.

 • Định dạng văn bản và số    Bạn có thể định dạng văn bản và số trong tiêu đề, nhãn và hộp văn bản trên biểu đồ như đối với văn bản và số trên trang tính. Để làm nổi bật văn bản và số, bạn thậm chí có thể áp dụng các kiểu WordArt.

Đầu Trang

Tái sử dụng biểu đồ bằng cách tạo mẫu biểu đồ

Nếu bạn muốn dùng lại một biểu đồ mà bạn đã tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mình, bạn có thể lưu biểu đồ đó dưới dạng mẫu biểu đồ (*.crtx) trong thư mục mẫu biểu đồ. Khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể áp dụng mẫu biểu đồ như đối với bất kỳ loại biểu đồ dựng sẵn nào khác. Thật ra, mẫu biểu đồ chính là loại biểu đồ tùy chỉnh — bạn cũng có thể dùng chúng để thay đổi loại biểu đồ của biểu đồ hiện có. Nếu bạn thường xuyên sử dụng một mẫu biểu đồ cụ thể, thì bạn có thể lưu nó dưới dạng loại biểu đồ mặc định.

Đầu Trang

Bước 1: Tạo biểu đồ cơ bản

Đối với hầu hết biểu đồ, như biểu đồ cột hoặc thanh, bạn có thể vẽ dữ liệu do mình sắp xếp theo hàng hoặc cột trên trang tính thành một biểu đồ. Tuy nhiên, một số loại biểu đồ (như biểu đồ hình tròn hoặc bong bóng) yêu cầu cách thức sắp xếp dữ liệu cụ thể.

 1. Trên trang tính, hãy sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ.

  Dữ liệu có thể được sắp xếp theo hàng hoặc cột — Excel sẽ tự động xác định cách tốt nhất để vẽ dữ liệu trong biểu đồ. Một số loại biểu đồ (như biểu đồ hình tròn và biểu đồ bong bóng) cần một cách thức sắp xếp dữ liệu cụ thể.

  Cách sắp xếp dữ liệu trên trang tính

  Đối với loại biểu đồ này

  Sắp xếp dữ liệu

  Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, bề mặt hoặc radar

  Biểu đồ thanh trong Excel

  Trong các cột hoặc các hàng, chẳng hạn như:

  Năm

  Táo

  Cam

  Chuối

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Hoặc:

  Hoa quả

  2013

  2014

  2015

  Táo

  800

  600

  50

  Cam

  600

  700

  90

  Chuối

  50

  90

  150

  Biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt

  Đối với một chuỗi dữ liệu, trong một cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

  Một

  1.

  B

  2.

  C

  3.

  Hoặc:

  Một

  B

  C

  1.

  2

  3.

  Đối với nhiều chuỗi dữ liệu, trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, chẳng hạn như:

  Một

  1.

  2.

  B

  3.

  4.

  C

  5.

  6.

  Hoặc:

  Một

  B

  C

  1.

  2

  3.

  4.

  5.

  6.

  Biểu đồ XY (phân tán) hoặc bong bóng

  Trong các cột, đặt giá trị x ở cột đầu tiên và giá trị y tương ứng rồi đến giá trị kích cỡ bong bóng trong các cột liền kề, như thế này:

  X

  y

  Kích cỡ bong bóng

  1.

  2

  3.

  4.

  5.

  6.

  Biểu đồ chứng khoán

  Trong các cột hoặc hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn:

  giá trị cao, giá trị thấp và giá trị đóng cửa

  LIKE

  Ngày

  High

  Thấp

  Đóng

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Hoặc:

  Ngày

  1/1/2002

  High

  46,125

  Thấp

  42

  Đóng cửa

  44,063

 2. Chọn ô bất kỳ bên trong phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu đồ.

  Mẹo    Nếu bạn chỉ chọn một ô, Excel sẽ tự động vẽ tất cả các ô chứa dữ liệu liền kề ô đó. Nếu các ô bạn muốn vẽ nằm trong một biểu đồ không thuộc dải ô liên tục thì bạn có thể chọn những ô hoặc dải ô không liền kề bằng Ctrl+Bấm chuột Trái, miễn là vùng chọn tạo thành hình chữ nhật. Bạn cũng có thể ẩn bất cứ hàng hoặc cột nào bạn không muốn vẽ trong biểu đồ.

  Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm vào loại biểu đồ, sau đó bấm vào loại con của biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

  • Để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có, hãy bấm vào Ảnh Nút để khởi chạy hộp thoại Chèn Biểu đồ, rồi bấm vào mũi tên để cuộn qua các loại biểu đồ.

   Ảnh Ribbon Excel

   Mẹo    Một Mách nước sẽ hiển thị tên loại biểu đồ khi bạn đặt con trỏ chuột trên một loại biểu đồ hay loại biểu đồ con bất kỳ. Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ bạn có thể sử dụng, xem mục Các loại biểu đồ sẵn có.

 4. Theo mặc định, biểu đồ được đặt vào trang tính dưới dạng biểu đồ nhúng. Nế́u bạn muốn đặt biểu đồ trong trang tính biểu đồ riêng biệt, bạn có thể thay đổi vị trí của nó bằng cách làm như sau:

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ được nhúng để kích hoạt vị trí biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Vị trí, bấm Di chuyển Biểu đồ.

   Ảnh Ribbon

  3. Dưới Chọn nơi bạn muốn đặt biểu đồ, thực hiện một trong các việc sau:

   • Đê ̉hiển thị biểu đồ trong trang tính biểu đồ, bấm Trang tính mới.

    Mẹo    Nếu bạn muốn thay thế tên được đề xuất cho biểu đồ, bạn có thể nhập tên mới vào hộp Trang tính mới.

   • Để hiển thị biểu đồ như một biểu đồ nhúng trong trang tính, bấm Đối tượng trong, sau đó bấm vào một trang tính trong hộp Đối tượng trong.

 5. Excel tự động gán tên cho biểu đồ, chẳng hạn như Chart1 nếu đây là biểu đồ đầu tiên mà bạn tạo trên trang tính. Để thay đổi tên biểu đồ, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Thuộc tính, hãy bấm vào hộp văn bản Tên Biểu đồ.

   Mẹo    Nếu cần, hãy bấm vào biểu tượng Thuộc tính trong nhóm Thuộc tính để bung rộng nhóm.

  3. Nhập một tên mới.

  4. Nhấn ENTER.

Ghi chú    

 • Để tạo nhanh một biểu đồ dựa trên loại biểu đồ mặc định, hãy chọn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu đồ, sau đó nhấn ALT+F1 hoặc F11. Khi bạn nhấn ALT+F1, biểu đồ được hiển thị như biểu đồ nhúng; khi bạn nhấn F11, biểu đồ được hiển thị trên trang tính biểu đồ riêng biệt.

 • Nếu bạn không còn cần biểu đồ nữa, bạn có thể xoá nó. Bấm vào biểu đồ để chọn nó, rồi nhấn DELETE.

Đầu Trang

Bước 2: Thay đổi bố trí hoặc kiểu biểu đồ

Sau khi bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể thay đổi ngay giao diện cho biểu đồ đó. Thay vì thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hay định dạng biểu đồ bằng cách thủ công, bạn có thể nhanh chóng áp dụng một bố trí và kiểu định sẵn cho biểu đồ của mình. Excel cung cấp nhiều bố trí và kiểu định sẵn hữu ích (còn gọi là bố trí nhanh và kiểu nhanh) mà bạn có thể chọn nhưng bạn có thể tùy chỉnh bố trí hay kiểu khi cần bằng cách thay đổi bố trí và kiểu theo cách thủ công cho từng thành phần biểu đồ.

Áp dụng bố trí biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng bố trí biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, hãy bấm vào bố trí biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon

  Ghi chú    Khi kích cỡ cửa sổ Excel giảm, các bố trí biểu đồ sẽ sẵn có trong bộ sưu tập Bố trí Nhanh trong nhóm Bố trí Biểu đồ.

  Mẹo    Để xem tất cả các bố trí sẵn dùng, hãy bấm vào Xem thêm Ảnh nút .

Đầu Trang

Áp dụng kiểu biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ mà bạn muốn định dạng bằng cách sử dụng kiểu biểu đồ định sẵn.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Biểu đồ, hãy bấm vào kiểu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon

  Ghi chú    Khi kích cỡ cửa sổ Excel giảm, các kiểu biểu đồ sẽ sẵn có trong bộ sưu tập Kiểu Biểu đồ Nhanh trong nhóm Kiểu Biểu đồ.

  Mẹo    Để xem tất cả các kiểu biểu đồ định sẵn, hãy bấm vào Xem thêm Ảnh nút .

Đầu Trang

Thay đổi bố trí của các thành phần biểu đồ theo cách thủ công

 1. Bấm vào thành phần biểu đồ bạn muốn thay đổi bố trí hoặc làm như sau để chọn một thành phần biểu đồ từ danh sách thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong biểu đồ để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  2. Trong tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ bạn muốn.

   Ảnh Ribbon

 2. Trong tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, Trục hoặc Nền, bấm vào nút thành phần biểu đồ tương ứng với thành phần biểu đồ bạn đã chọn, rồi bấm vào tùy chọn bố trí bạn muốn.

  Ảnh Ribbon

  Ảnh Ribbon

  Ảnh Ribbon

Ghi chú    Các tùy chọn bố trí bạn chọn sẽ được áp dụng cho thành phần biểu đồ mà bạn đã chọn. Ví dụ: nếu bạn chọn toàn bộ biểu đồ thì nhãn dữ liệu sẽ được áp dụng cho tất cả chuỗi dữ liệu. Nếu bạn chọn một điểm dữ liệu đơn, nhãn dữ liệu sẽ chỉ được áp dụng cho chuỗi dữ liệu hoặc điểm dữ liệu được chọn.

Đầu Trang

Thay đổi định dạng của thành phần biểu đồ theo cách thủ công

 1. Bấm vào thành phần biểu đồ bạn muốn thay đổi kiểu hoặc làm như sau để chọn một thành phần biểu đồ từ danh sách thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong biểu đồ để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  2. Trong tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ bạn muốn.

   Ảnh Ribbon

 2. Trong tab Định dạng, thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  1. Để định dạng bất kỳ thành phần biểu đồ nào được chọn, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào Định dạng Vùng chọn, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  2. Để định dạng hình của một thành phần biểu đồ được chọn, trong nhóm Kiểu Hình dạng, hãy bấm vào kiểu bạn muốn hoặc bấm Tô Hình dạng, Viền ngoài Hình dạng, hoặc Hiệu ứng Hình dạng, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  3. Để định dạng văn bản của một thành phần biểu đồ được chọn bằng WordArt, trong nhóm Kiểu WordArt, hãy bấm vào kiểu bạn muốn. Bạn cũng có thể bấm Tô Văn bản, Viền ngoài Văn bản hoặc Hiệu ứng Văn bản, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Ghi chú    Sau khi bạn áp dụng một kiểu WordArt, bạn sẽ không thể loại bỏ định dạng WordArt. Nếu bạn không muốn dùng kiểu WordArt mà bạn đã áp dụng, bạn có thể chọn một kiểu WordArt khác hoặc có thể bấm Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để trở về định dạng văn bản trước đó.

   Mẹo    Để sử dụng định dạng văn bản thông thường nhằm định dạng văn bản trong thành phần biểu đồ, bạn có thể bấm chuột phải hoặc chọn văn bản, rồi bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn sử dụng trên Thanh công cụ mini. Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên dải băng (tab Trang đầu, nhóm Phông chữ).

Đầu Trang

Bước 3: Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu

Để giúp biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm các tiêu đề, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ và tiêu đề trục. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D. Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

Bạn cũng có thể nối kết tiêu đề biểu đồ và trục với văn bản tương ứng trong ô trang tính bằng cách tạo tham chiếu đến các ô này. Các tiêu đề được nối kết sẽ tự động được cập nhật trong biểu đồ khi bạn thay đổi văn bản tương ứng trên trang tính.

Để nhanh chóng xác định chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn dữ liệu vào điểm dữ liệu của biểu đồ. Theo mặc định, nhãn dữ liệu được nối kết với các giá trị trên trang tính và cập nhật tự động khi các giá trị này thay đổi.

Thêm tiêu đề biểu đồ

 1. Bấm vào một vị trí bất kỳ trong biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon

 3. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Mẹo    Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ENTER.

 5. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

  Mẹo    Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên dải băng (tab Trang đầu, nhóm Phông chữ). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm vào Định dạng Tiêu đề Biểu đồ, rồi chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

Đầu Trang

Thêm tiêu đề trục

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Trục.

  Ảnh Ribbon

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thêm tiêu đề vào trục ngang (thể loại) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Mẹo    Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm vào Tiêu đề Trục Ngang Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục đứng (giá trị) chính, hãy bấm vào Tiêu đề Trục Đứng Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Mẹo    Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm vào Tiêu đề Trục Đứng Phụ.

  • Để thêm tiêu đề vào trục sâu (chuỗi), hãy bấm Tiêu đề Trục Sâu Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Ghi chú    Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

 4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Mẹo    Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ENTER.

 5. Để định dạng văn bản, hãy chọn văn bản, rồi bấm tùy chọn định dạng mà bạn muốn trên Thanh công cụ mini.

  Mẹo    Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên dải băng (tab Trang đầu, nhóm Phông chữ). Để định dạng cả tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Trục, rồi chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

Ghi chú    

 • Nếu bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác vốn không hỗ trợ tiêu đề trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn), thì tiêu đề trục sẽ không còn được hiển thị. Tiêu đề sẽ được hiển thị lại khi bạn chuyển trở lại về loại biểu đồ có hỗ trợ tiêu đề trục.

 • Tiêu đề trục hiển thị cho trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang loại biểu đồ vốn không hiển thị trục phụ.

Đầu Trang

Nối kết tiêu đề với ô trang tính

 1. Trên một biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

  Mẹo    Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô trang tính trong thanh công thức. Nhập cả dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; ví dụ: =Sheet1!F2

 4. Nhấn ENTER.

Đầu Trang

Thêm nhãn dữ liệu

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của tất cả các chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào khu vực sơ đồ.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào bất cứ chỗ nào trong chuỗi dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào một điểm dữ liệu đơn lẻ trong một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu có chứa điểm dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn, rồi bấm vào điểm dữ liệu mà bạn muốn dán nhãn.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Nhãn Dữ liệu rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon

  Ghi chú    Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn đã dùng, sẽ sẵn có các tùy chọn nhãn dữ liệu khác nhau.

Đầu Trang

Loại bỏ tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu khỏi biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ, rồi bấm Không có.

  • Để loại bỏ tiêu đề trục, hãy bấm Tiêu đề Trục, bấm vào loại tiêu đề trục mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Không có.

  • Để loại bỏ nhãn dữ liệu, hãy bấm Nhãn Dữ liệu, rồi bấm Không có.

   Ảnh Ribbon

Mẹo    Để nhanh chóng loại bỏ tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu, hãy bấm vào đó, rồi nhấn DELETE.

Đầu Trang

Bước 4: Hiện hoặc ẩn chú giải

Khi bạn tạo một biểu đồ, chú giải sẽ xuất hiện, nhưng bạn có thể ẩn chú giải hoặc thay đổi vị trí của chú giải sau khi tạo biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiện hoặc ẩn chú giải.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Chú giải.

  Ảnh Ribbon

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn chú giải, hãy bấm Không có.

   Mẹo    Để nhanh chóng loại bỏ chú giải hoặc mục nhập chú giải khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn chú giải đó, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chú giải hoặc mục nhập chú giải, rồi bấm Xóa.

  • Để hiển thị chú giải, hãy bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

   Ghi chú    Khi bạn bấm vào một trong các tùy chọn hiển thị, chú giải sẽ di chuyển và vùng vẽ sẽ tự động điều chỉnh để nhường chỗ cho chú giải. Nếu bạn di chuyển và đổi kích cỡ chú giải bằng chuột thì vùng vẽ sẽ không tự động điều chỉnh.

  • Để biết các tùy chọn khác, hãy bấm Xem thêm Tùy chọn Chú giải, rồi chọn tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

   Mẹo    Theo mặc định, chú giải không chờm lấp lên biểu đồ. Nếu bạn có không gian hạn chế, bạn có thể giảm kích cỡ biểu đồ bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị chú giải mà không chờm lấp lên biểu đồ.

Mẹo    Khi một biểu đồ hiển thị chú giải, bạn có thể sửa đổi từng mục nhập chú giải bằng cách chỉnh sửa dữ liệu tương ứng trên trang tính. Để thêm các tùy chọn chỉnh sửa hoặc sửa đổi các mục nhập chú giải mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu trang tính, bạn có thể thay đổi các mục nhập chú giải trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu (tab Thiết kế, nhóm Dữ liệu, nút Chọn Dữ liệu).

Đầu Trang

Bước 5: Hiển thị hoặc ẩn trục biểu đồ hoặc đường lưới

Khi bạn tạo biểu đồ, các trục chính sẽ được hiển thị đối với hầu hết các loại biểu đồ. Bạn có thể bật hoặc tắt khi cần. Khi bạn thêm trục, bạn có thể chỉ định mức chi tiết bạn muốn trục hiển thị. Trục sâu được hiển thị khi bạn tạo biểu đồ 3-D.

Khi các giá trị trong biểu đồ thay đổi đáng kể từ chuỗi dữ liệu này sang chuỗi dữ liệu khác, hoặc khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ như giá và khối lượng), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên một trục đứng (giá trị) phụ. Thang đo của trục đứng phụ phản ánh giá trị của chuỗi dữ liệu liên kết. Sau khi bạn thêm trục đứng phụ vào biểu đồ, bạn cũng có thể thêm trục ngang (thể loại) phụ, điều này có thể sẽ hữu ích trong biểu đồ xy (phân tán) hoặc biểu đồ bong bóng.

Để giúp biểu đồ dễ đọc hơn, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn đường lưới biểu đồ ngang và đứng vốn mở rộng từ mọi trục ngang và đứng trong toàn bộ vùng vẽ của biểu đồ.

Hiển thị hoặc ẩn trục chính

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn trục.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm vào Trục, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị trục, hãy bấm Trục Ngang Chính, Trục Đứng Chính, hoặc Trục Sâu (trên biểu đồ 3-D), rồi bấm vào tùy chọn hiển thị trục mà bạn muốn.

  • Để ẩn trục, hãy bấm Trục Ngang Chính, Trục Đứng Chính, hoặc Trục Sâu (trên biểu đồ 3-D), rồi bấm Không có.

  • Để chỉ định các tuỳ chọn hiển thị và thang đo trục chi tiết, hãy bấm Trục Ngang Chính, Trục Đứng Chính, hoặc Trục Sâu (trên biểu đồ 3-D), rồi bấm Xem thêm Tùy chọn Trục Ngang Chính, Xem thêm Tùy chọn Trục Đứng Chính, hoặc Xem thêm Tùy chọn Trục Sâu.

   Ảnh Ribbon

Đầu Trang

Hiển thị hoặc ẩn trục phụ

 1. Trong một biểu đồ, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ dọc theo trục đứng phụ, hoặc làm như sau để chọn chuỗi dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Ở tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào chuỗi dữ liệu bạn muốn vẽ dọc theo trục đứng phụ.

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Bấm Tùy chọn Chuỗi nếu phần này không được chọn, rồi bên dưới Vẽ Chuỗi Trên, bấm Trục Phụ rồi bấm Đóng.

 4. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Trục.

  Ảnh Ribbon

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị trục đứng phụ, hãy bấm Trục Đứng Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

   Mẹo    Để giúp phân biệt trục đứng phụ, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ cho chỉ một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể thay đổi một chuỗi dữ liệu thành một biểu đồ đường.

 6. Để hiển thị trục ngang phụ, hãy bấm Trục Ngang Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

  Ghi chú    Tùy chọn này chỉ sẵn dùng sau khi bạn hiển thị trục đứng phụ.

 7. Để ẩn trục phụ, hãy bấm Trục Đứng Phụ hoặc Trục Ngang Phụ, rồi bấm Không có.

Mẹo    Bạn cũng có thể bấm vào trục phụ mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Đầu Trang

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

 1. Bấm vào biểu đồ bạn muốn hiển thị hoặc ẩn đường lưới biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Đường lưới.

  Ảnh Ribbon

 3. Thực hiện các thao tác sau:

  • Để thêm đường lưới ngang vào biểu đồ, hãy trỏ vào Đường lưới Ngang Chính, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm Đường lưới Ngang Phụ.

  • Để thêm đường lưới đứng vào biểu đồ, hãy trỏ vào Đường lưới Đứng Chính, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm Đường lưới Đứng Phụ.

  • Để thêm đường lưới sâu vào biểu đồ 3-D, hãy trỏ vào Đường lưới Sâu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

  • Để ẩn đường lưới biểu đồ, hãy trỏ tới Đường lưới Ngang Chính, Đường lưới Đứng Chính, hoặc Đường lưới Sâu (trên biểu đồ 3-D), rồi bấm Không có. Nếu biểu đồ có trục phụ, bạn cũng có thể bấm Đường lưới Ngang Phụ hoặc Đường lưới Đứng Phụ, rồi bấm Không có.

  • Để nhanh chóng loại bỏ đường lưới biểu đồ, hãy chọn đường lưới, rồi nhấn DELETE.

Đầu Trang

Bước 6: Di chuyển hoặc đổi kích cỡ biểu đồ

Bạn có thể di chuyển biểu đồ đến bất kỳ vị trí nào trên trang tính hay đến trang tính mới hoặc trang tính hiện có. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ cho biểu đồ để phù hợp hơn.

Di chuyển biểu đồ

 • Để di chuyển biểu đồ, hãy kéo biểu đồ đó đến vị trí mà bạn muốn.

Đầu Trang

Đổi kích cỡ biểu đồ

Để đổi kích cỡ biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Bấm vào biểu đồ, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ đến kích cỡ mà bạn muốn.

 • Trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, hãy nhập kích cỡ vào hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng Hình.

  Ảnh Ribbon

Mẹo    Để biết thêm các tùy chọn về đổi cỡ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm Ảnh Nút để cho chạy hộp thoại Định dạng Vùng Lập biểu đồ. Ở tab Kích cỡ, bạn có thể chọn các tùy chọn để định cỡ, xoay hoặc co giãn biểu đồ. Ở tab Thuộc tính, bạn có thể chỉ định cách bạn muốn di chuyển hoặc định cỡ biểu đồ với các ô trên trang tính.

Đầu Trang

Bước 7: Lưu biểu đồ làm mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ khác, như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu để có thể sử dụng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

  Mẹo    Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (.crtx) sẽ được lưu trong thư mục Biểu đồ và mẫu sẽ trở nên sẵn dùng trong mục Mẫu trong cả hai hộp thoại Chèn Biểu đồ (tab Chèn, nhóm Biểu đồ, Công cụ khởi động Hộp Thoại Ảnh Nút ) và hộp thoại Thay đổi Loại Biểu đồ (tab Thiết kế, nhóm Kiểu, Thay đổi Loại Biểu đồ).

Ghi chú    Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong một sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu hiện được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu chủ đề tài liệu thay cho màu mẫu biểu đồ, bấm chuột phải vào vùng biểu đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp Kiểu.

Đầu Trang

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×