Tìm hiểu thêm về kết nối tới các tài khoản khác

Nếu có tài khoản Office 365 hoặc tài khoản khác trên nền tảng Microsoft Exchange, bạn sẽ dễ dàng kết nối với các tài khoản khác từ Outlook Web App.

Tính năng Tài khoản Đã Kết nối cho phép bạn gửi, nhận và đọc email từ các tài khoản đã kết nối trong Outlook Web App. Nó cũng cho phép bạn thiết lập Outlook Web App để chuyển tiếp email Outlook Web App của bạn đến tài khoản email khác. Và nó cũng cho phép bạn thêm và quản lý các liên hệ từ dịch vụ nối mạng liên hệ và xã hội được hỗ trợ bao gồm LinkedIn và Facebook bên trong Outlook Web App.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu với các tính năng này, trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản được kết nối và bắt đầu kết nối! Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này trước để hiểu cần cân nhắc điều gì trước khi thiết lập các tính năng này.

Trong bài viết này

Kết nối với các tài khoản email khác

Gửi email bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối

Sử dụng quy tắc Hộp thư đến để sắp xếp các thư đã tải xuống

Kiểm tra trạng thái tài khoản đã kết nối và giải quyết các trục trặc trong quá trình tải email xuống

Tần suất tải xuống email của tài khoản được kết nối

Chuyển tiếp email Outlook Web App của bạn đến tài khoản email khác

Kết nối với các liên hệ từ dịch vụ nối mạng xã hội được hỗ trợ

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Kết nối với các tài khoản email khác

Bạn có thể kết nối đến năm tài khoản email với tài khoản Outlook Web App của mình. Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc email từ các tài khoản được kết nối đó trong Outlook Web App.

Tính năng này dùng POP3 hoặc IMAP4 để kết nối đến tài khoản ở dịch vụ email khác. Giao thức POP3 cho phép chương trình email lấy thông tin từ máy chủ email qua Internet và tải thông tin này xuống chương trình email trên máy tính, điện thoại di động hay máy tính bảng của bạn. Giao thức IMAP4 lấy email từ tài khoản đã kết nối và cũng sao chép bất kỳ cấu trúc nhãn hoặc thư mục nào từ tài khoản đã kết nối trên máy tính hoặc điện thoại di động của bạn. Để biết thên thông tin về POP và IMAP, hãy xem Dùng chương trình email IMAP hoặc POP.

Bạn có thể thường xuyên thiết lập kết nối từ Outlook Web App đến tài khoản trong chương trình email khác mà không cần thay đổi bất kỳ thiết đặt nào trong chương trình kia. Ví dụ: bạn có thể kết nối đến tài khoản Outlook.com (trước đây là Hotmail) hoặc tài khoản Yahoo! mà không cần thay đổi bất kỳ thiết đặt nào. Tuy nhiên, một số chương trình email khác đòi hỏi bạn bật truy nhập POP hoặc IMAP trong thiết đặt trước khi kết nối hoạt động. Ví dụ: để kết nối tới tài khoản Gmail, bạn cần phải đăng nhập vào Gmail rồi trong phần Thiết đặt Gmail, hãy thay đổi thiết đặt dưới mục Tải xuống POP. Để biết thêm thông tin liệu bạn có cần phải bật truy nhập POP hoặc IMAP cho dịch vụ email mà bạn muốn kết nối hay không, hãy xem Bật truy nhập POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản khác.

Để biết các bước chi tiết về việc thêm kết nối tới tài khoản email khác, hãy xem Kết nối với tài khoản email khác.

Gửi email bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối

Bạn có thể trả lời hoặc gửi email từ Outlook Web App bằng cách dùng địa chỉ của tài khoản được kết nối. Từ email, hãy chọn địa chỉ email của tài khoản đã kết nối trong danh sách thả xuống Từ. Khi bạn gửi thư bằng cách dùng địa chỉ của tài khoản được kết nối, thư đó được gửi bằng Outlook Web App nhưng trông tương tự như được gửi từ tài khoản được kết nối của bạn.

Để tiến hành các bước chi tiết cách xác định địa chỉ email trả lời theo mặc định khi bạn gửi email từ một tài khoản đã kết nối, hãy xem Kết nối với tài khoản email khác.

Để biết thêm thông tin về việc gửi email bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối, hãy xem Gửi email bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối.

Sử dụng quy tắc Hộp thư đến để sắp xếp các thư đã tải xuống

Sau khi đã thêm tài khoản đã kết nối, bạn có thể dùng Quy tắc Hộp thư đến Đã nhận thông qua tài khoản này để chuyển thư từ tài khoản đó tới thư mục bạn xác định.

Để biết chi tiết các bước thực hiện, hãy xem Kết nối với tài khoản email khác.

Kiểm tra trạng thái tài khoản đã kết nối và giải quyết các trục trặc trong quá trình tải email xuống

Để kiểm tra nhanh trạng thái tài khoản được kết nối của bạn, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản được kết nối và tìm trong cột Trạng thái cho tài khoản đã chọn. Hoặc bấm Chi tiết cho tài khoản để xem trạng thái kết nối chi tiết trong phần Trạng thái Hiện thời. Phần Trạng thái Hiện thời cho thấy thông tin hữu ích về tài khoản đã kết nối. Nếu tài khoản đã kết nối không tải xuống email, bạn sẽ thấy thông tin về cách khắc phục vấn đề này. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi theo đề xuất trong phần Trạng thái Hiện thời, hãy bấm Lưu và Outlook Web App sẽ cố gắng tải xuống email từ tài khoản. Chúng tôi khuyên bạn nên giải quyết vấn đề với tài khoản đã kết nối của mình bằng cách dùng thông tin trong phần Trạng thái Hiện thời thay vì xóa bỏ kết nối tài khoản. Nếu bạn xóa bỏ và tạo lại kết nối, các thư đã tải xuống trước đó sẽ được tải xuống một lần nữa.

Tần suất tải xuống email của tài khoản được kết nối

Khi bạn thêm tài khoản đã kết nối lần đầu, email sẽ được tải xuống ngay lập tức. Sau lần tải xuống đầu tiên, email được tải xuống từ các tài khoản đã kết nối của bạn mỗi giờ khi bạn không đăng nhập vào Outlook Web App. Khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, thư được tải về thường xuyên hơn.

Đầu Trang

Chuyển tiếp email Outlook Web App của bạn đến tài khoản email khác

Sử dụng tính năng chuyển tiếp để tự động chuyển tiếp tất cả email được gửi tới tài khoản Outlook Web App của bạn vào một tài khoản khác. Hãy chọn hộp kiểm Giữ bản sao thư đã chuyển tiếp trong Outlook Web App nếu bạn dự định sẽ mở và xóa hộp thư Outlook Web App thường xuyên. Nếu bạn chọn hộp kiểm này và không mở hộp thư thường xuyên,hộp thư của bạn sẽ bị đầy và điều này có thể ngăn không cho bạn nhận thư mới. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chuyển tiếp email tới tài khoản email khác.

Mẹo   Tính năng tài khoản đã kết nối và chuyển tiếp không được dùng cùng lúc. Dùng tài khoản đã kết nối khi bạn muốn email được gửi đến tài khoản khác mà bạn thừa nhận được gửi tới Outlook Web App. Sử dụng tính năng chuyển tiếp để email gửi tới tài khoản Outlook Web App của bạn được chuyển tiếp vào các tài khoản khác.

Đầu Trang

Kết nối với các liên hệ từ dịch vụ nối mạng xã hội được hỗ trợ

Cách dễ dàng để thêm một số liên hệ của bạn vào phần Mọi người trong Outlook Web App là thiết lập kết nối với dịch vụ kết nối xã hội hoặc dịch vụ nối mạng được hỗ trợ. LinkedIn và Facebook được hỗ trợ cho phiên bản này. Việc thêm các liên hệ của bạn từ LinkedIn và Facebook cho phép bạn truy nhập thông tin về các liên hệ của mình từ nguồn khác.

Để biết các bước kết nối với dịch vụ nối mạng, hãy xem Tài khoản đã kết nối.

Mẹo   Sau khi thêm kết nối LinkedIn và Facebook, các liên hệ của bạn từ dịch vụ này sẽ có trong mục Mọi người trong Outlook Web App.

Ghi chú   Sau khi bạn loại bỏ kết nối của dịch vụ, bạn sẽ không thể xem và truy nhập các liên hệ từ dịch vụ đó trong Outlook Web App.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

  • Nếu bạn kết nối với tài khoản cho phép truy nhập POP, hành vi mặc định đó là giữ các email cả trong hộp thư của tài khoản đã kết nối của bạn và trong email trong tài khoản trên nền điện toán đám mây của bạn. Tuy nhiên, một số dịch vụ sẽ không giữ bản sao trong Hộp thư đến của chúng trừ khi bạn đi tới thiết đặt của tài khoản đó và chọn tùy chọn giữ bản sao ở đây.

  • Nếu bạn được kết nối với tài khoản Outlook.com, bạn có thể để gửi và nhận email cho tài khoản đó, hãy cân nhắc cứ mỗi 120 ngày lại đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn để tài khoản Outlook.com đó không bị xóa bỏ. (Để chống email rác, Outlook.com sẽ xóa bỏ tài khoản không hoạt động.)

  • Bạn có thể thêm tài khoản Outlook.com, tài khoản email kích hoạt IMAP hoặc tài khoản email kích hoạt POP. Nếu bạn muốn nhận thư từ tài khoản không phải là Outlook.com vốn không hỗ trợ truy nhập POP hoặc IMAP, bạn sẽ cần phải thiết lập tính năng chuyển tiếp email. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp tài khoản email của bạn để xem liệu họ có hỗ trợ tính năng chuyển tiếp email hay không. Nếu có, bạn có thể chuyển tiếp email của bạn từ tài khoản khác đến Outlook Web App.

  • Khi bạn kết nối với tài khoản sử dụng truy nhập POP, bạn có thể không nhận được tất cả thư trong Hộp thư đến của tài khoản khác đó. Nếu bạn không nhận được, hãy kiểm tra thiết đặt truy nhập POP trong tài khoản khác của bạn.

  • Tài khoản đã Kết nối và Chuyển tiếp không được dùng cùng lúc. Hãy dùng Tài khoản đã Kết nối khi bạn muốn các email được gửi đến những tài khoản khác của bạn sẽ được chuyển đến Outlook Web App. Sử dụng tính năng Chuyển tiếp để chuyển tiếp email được gửi đến tài khoản Outlook Web App của bạn sang các tài khoản khác.

  • Nếu bạn không nhìn thấy nội dung mong đợi từ tài khoản kết nối, thì có thể là bạn đã thiết lập hai tài khoản bằng cách dùng cùng một tên người dùng và mật khẩu.

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365, Outlook Web AppThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ