Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tổng hợp các giá trị trong PivotTable trong Excel Online, bạn có thể dùng các hàm tổng hợp như Sum, Count và Average. Hàm Sum được dùng mặc định cho giá trị số trong trường giá trị, còn đây là cách để chọn một hàm tổng hợp khác:

  1. Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong PivotTable và bấm Hiện Danh sách Trường.

  2. Trong danh sách Trường PivotTable, dưới Giá trị, hãy bấm vào mũi tên kế bên trường giá trị.

  3. Bấm Thiết đặt Trường Giá trị.

  4. Hãy chọn hàm tổng hợp bạn muốn và bấm OK.

Lưu ý: Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong những PivotTable vốn dựa vào dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Hàm tổng hợp

Sử dụng này f tóm tắt unction :

Để tính toán :

Sum

Tổng của các giá trị. Hàm này được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị dạng số.

Count

Số lượng giá trị không trống. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA. Đếm số được sử dụng theo mặc định cho các giá trị trường có giá trị số hoặc giá trị trống.

Average

Tính trung bình của các giá trị.

Max

Giá trị lớn nhất.

Min

Giá trị nhỏ nhất.

Product

Tích của các giá trị.

Đếm Số

Số của giá trị chứa các số (không giống như Count gồm giá trị không trống).

StDev

Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

StDevp

Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

Var

Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

Varp

Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×