Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tổng hợp (tính tổng) các giá trị trong PivotTable, bạn có thể dùng các hàm tổng hợp như Sum, Count và Average.

Hàm Sum được dùng mặc định cho giá trị số trong trường giá trị mà bạn đặt trong PivotTable của bạn, còn đây là cách để chọn một hàm tổng hợp khác:

  1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị bạn muốn thay đổi, rồi bấm Tóm tắt Giá trị Theo.

Một trường giá trị số trong PivotTable sử dụng Sum theo mặc định

  1. Bấm vào hàm tổng hợp bạn muốn.

Ghi chú: Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong những PivotTable vốn dựa vào dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Hàm tổng hợp

Sử dụng này f tóm tắt unction :

Để tính toán :

Sum

Tổng của các giá trị. Hàm này được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị dạng số. Nếu trường của bạn chứa ô trống hoặc giá trị không phải là số (văn bản, ngày hoặc Boolean) khi bạn đặt nó trong khu vực Giá trị của Danh sách Trường, PivotTable sử dụng hàm Count dành cho trường.

Sau khi bạn đã đặt trường trong khu vực Giá trị, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp để Tính tổng, và bất kỳ ô trống hoặc các giá trị không phải là số được thay đổi thành 0 trong PivotTable để chúng có thể được cộng lại.

Count

Số lượng các giá trị không trống. Hàm tổng hợp Count hoạt động giống như hàm COUNTA. Hàm Count được mặc định dùng cho trường giá trị có giá trị không phải dạng số hoặc trống.

Average

Tính trung bình của các giá trị.

Max

Giá trị lớn nhất.

Min

Giá trị nhỏ nhất.

Product

Tích của các giá trị.

StDev

Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

StDevp

Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

Var

Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

Varp

Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

Distinct Count

Số lượng các giá trị duy nhất. Hàm tổng hợp này chỉ hoạt động khi bạn dùng Mô hình Dữ liệu trong Excel.

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×