Tìm trợ giúp về Office 365 Video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Chào mừng bạn đến với Office 365 Video! — cổng thông tin website nội bộ, nơi mọi người trong tổ chức của bạn có thể đăng và xem video. Office 365 Video Là dịch vụ phát trực tuyến video cho tổ chức của bạn, sẵn có cùng với SharePoint Online trong Office 365. Đó là nơi tuyệt vời để chia sẻ video, ví dụ như thông điệp của người điều hành hoặc bản ghi của lớp học, cuộc họp, bản trình bày, hoặc buổi huấn luyện.

Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích về Office 365 Video trong các bài viết sau đây:

Bài viết

Mô tả

Gặp gỡ Office 365 Video

Giới thiệu Office 365 Video, trong đó bao gồm thông tin về:

  • Tải lên video

  • Xem video

  • Sử dụng kênh

  • Chia sẻ video với những người khác

  • Tự tìm hiểu

  • Quản lý cổng thông tin Office 365 Video của bạn

Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video

Làm thế nào để quản lý kênh, trong đó bao gồm các tác vụ như:

Quản lý cổng thông tin Office 365 Video

Thông tin dành cho người quản trị video, những người có thể thực hiện các tác vụ như:

Bài viết này cũng bao gồm thông tin dành cho người quản trị đối tượng thuê SharePoint Online, về cách tắt hoặc bật lại Office 365 Video.

Định dạng video hoạt động trong Office 365 Video

Một danh sách các codec video, codec âm thanh và các định dạng tệp video tương thích với Office 365 Video

Thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích vào một video trong Office 365 Video

Tìm hiểu cách thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích vào video của bạn cung cấp tốt hơn accessability hoặc một phụ video của bạn bằng các ngôn ngữ khác.

Dạng xem thống kê cho video trong Office 365 Video

Hãy xem các đồ thị số dạng xem, khách truy cập duy nhất, hoặc thậm chí của một người dùng tương tác với video của bạn theo dõi.

Nhúng video từ Office 365 Video

Làm theo các bước để nhúng video từ cổng thông tin Office 365 Video vào trang SharePoint Online của bạn, SharePoint hỗn hợp đăng nhập, hoặc bất kỳ trang với Active Directory đăng nhập đơn được bật.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×