Tìm hiểu thêm về giờ làm việc trong Outlook

Tìm hiểu thêm về giờ làm việc trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook là môn tiêu chuẩn của bạn làm việc tuần ngày và giờ làm việc. Skype for Business và Lync có thể sử dụng thông tin này, và nếu bạn chọn, chuyển tiếp bất kỳ cuộc gọi điện thoại bạn nhận được trong những giờ làm việc vào số điện thoại thay thế của bạn. Bạn có thể muốn thực hiện điều này nếu bạn đang đi du lịch hoặc sẽ ra khỏi bàn của bạn cho một khoảng thời gian dài.

  • Trong cửa sổ Chuyển tiếp Cuộc gọi – Thiết đặt Thời gian, hãy chọn Mọi lúc, hoặc Trong giờ làm việc đã đặt trong Outlook.

Để thay đổi giờ và ngày làm việc trong Outlook, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Trong lịch Outlook, hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn>Lịch.

  2. Bên dưới Thời gian làm việc, chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc trong ngày làm việc của bạn.

  3. Chọn các ngày làm việc trong tuần của bạn và xóa các ngày không không thuộc tuần làm việc của bạn.

  4. Chọn Ngày đầu tiên trong tuần mà bạn bắt đầu làm việc.

  5. Để thay đổi tuần đầu tiên trong năm, hãy chọn một tùy chọn trong Tuần đầu tiên trong danh sách năm.

  6. Bấm OK để xác nhận các thay đổi.

Để biết thêm thông tin về tính năng chuyển tiếp cuộc gọi, hãy xem Đặt tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×