Tiêu chí truy vấn, phần 3: Nhắc nhập mục bằng cách dùng tham số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong phần 2 chuỗi này, chúng tôi là nên sử dụng như và ký tự đại diện trong tiêu chí truy vấn để tìm những kết quả khớp. Công cụ tốt – nhưng nếu bạn có thể nhận truy vấn để áp dụng tiêu chí được cung cấp khi nó được chạy? Nếu bạn có thể thực hiện một truy vấn yêu cầu đầu vào không? Tin tốt! Bạn có thể thực hiện một truy vấn yêu cầu đầu vào, và rất dễ dàng thực sự.

Tất cả bạn làm là sử dụng câu hỏi được đặt trong dấu ngoặc vuông thay cho một tiêu chí bình thường. Khi ai đó chạy truy vấn, điều đầu tiên, nó sẽ là trình bày một hộp thoại hiển thị câu hỏi mà bạn đã sử dụng. Hãy cùng đã xem thiết kế truy vấn sản xuất mà khách hàng của họ? hộp thoại.

Câu hỏi tham số trong dấu ngoặc vuông trong hàng Tiêu chí

Truy vấn trả về tất cả dữ liệu từ bảng khách hàng, nhưng chỉ là những bản ghi mà họ khớp với câu trả lời của người dùng này:

Nhập giá trị tham số

Có được công việc thực hiện xong, nhưng có những điều bạn có thể làm để cải thiện tính khả dụng của truy vấn. Cho một, bạn có thể khai báo tham số của bạn để truy nhập sẽ cung cấp một thông báo lỗi hợp lý nếu ai đó độc sai loại dữ liệu (ví dụ, người nào đó sẽ nhập văn bản khi một số được yêu cầu).

Khai báo tham số:

  1. Mở truy vấn trong dạng xem thiết kế và sao chép câu hỏi tham số vào bảng tạm, bao gồm dấu ngoặc (chọn phần câu hỏi tham số và nhấn Ctrl + C).

  2. Trên công cụ truy vấn | Tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , bấm tham số.

  3. Trong hộp thoại Truy vấn tham số , dán tham số được sao chép vào tham số cột và rồi đặt kiểu dữ liệu bằng cách dùng danh sách thả xuống trong cột Kiểu dữ liệu .

Dán câu hỏi đó vào hộp thoại Tham số truy vấn

Nếu bạn thực sự muốn đi toàn, bạn có thể dùng biểu mẫu để thu thập nhập mục đó. Biểu mẫu mở ra tất cả các loại khả năng, chẳng hạn như chia sẻ các tham biến đầu vào giữa một tập hợp các truy vấn hoặc cung cấp một bộ chọn ngày để nhập tham số ngày/thời gian. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng tham số trong truy vấn, biểu mẫu, và báo cáo.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×