Thu phóng xuất ghi chú trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi xem hoặc sửa các ghi chú trong OneNote Online, bạn có thể sử dụng thiết đặt thu phóng của trình duyệt của bạn để tạm thời đổi kích cỡ của nội dung trên trang mà không làm ảnh hưởng đến định dạng của nó. Ví dụ, trong Internet Explorer, bấm vào nút kính lúp 100% ở góc dưới bên phải của cho phép cửa sổ trình duyệt bạn kiểm soát cách nhỏ hoặc lớn bạn muốn ghi chú của bạn xuất hiện. Trong trình duyệt khác, hãy tìm một điều khiển tương tự để làm tương tự.

Phóng to cũng là sẵn dùng trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này trong OneNote 2016, hãy xem phóng một trang ghi chú.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×