Thu nhỏ hoặc bung rộng các phần của một tài liệu

Khi bạn đang làm việc với một tài liệu dài, phức tạp, bạn có thể thu nhỏ mọi phần ngoại trừ phần bạn muốn tập trung vào. Hoặc nếu bạn cho rằng mình có thể đang gây quá tải thông tin cho độc giả, bạn có thể hiển thị các bản tóm tắt và để cho độc giả mở bản tóm tắt ra để đọc các chi tiết nếu họ muốn.

Khả năng thu gọn và bung rộng nội dung tài liệu của bạn được dựa trên mức độ dàn bài. Bạn có thể thêm nhanh mức độ dàn bài để thực hiện thu gọn một phần tài liệu của mình bằng cách thêm tiêu đề dùng kiểu dựng sẵn của Word.

Đầu đề 1

Sau khi áp dụng kiểu đầu đề, bạn sẽ thấy một hình tam giác nhỏ khi di con trỏ lên trên đầu đề. Bấm vào hình tam giác đó để thu nhỏ nội dung văn bản và các đầu đề phụ bên dưới văn bản đó.

Thu nhỏ đầu đề

Mẹo    Nếu bạn đang làm việc trên một thiết bị cảm ứng, hãy chạm nhẹ để đặt con trỏ vào đầu đề để thấy hình tam giác.

Bấm hình tam giác đó lần nữa để bung rộng phần tài liệu đó.

Để thu nhỏ hoặc bung rộng tất cả các đầu đề trong tài liệu của bạn, hãy bấm chuột phải vào đầu đề đó và bấm Bung rộng/Thu nhỏ > Bung rộng Tất cả Đầu đề hoặc Thu nhỏ Tất cả Đầu đề.

Bấm chuột phải vào menu

Khi bạn đóng và mở lại tài liệu, đầu đề sẽ được bung rộng theo mặc định. Nếu bạn muốn tài liệu mở có đầu đề được thu gọn, hãy thực hiện các bước sau.

  1. Đặt con trỏ vào đầu đề.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại.
    Công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn

  3. Trong hộp thoại Đoạn văn, bấm hộp kiểm kế bên Được thu gọn mặc định.
    Hộp thoại đoạn văn

  4. Bấm OK.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ