Thu gọn được nhóm và phân cấp tập hợp các mục trong dạng xem

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp người dùng dẫn hướng trong dạng xem với các mục được nhóm hoặc một cấu trúc phân cấp phản hồi, bạn có thể muốn dạng xem để luôn ban đầu mở ở trạng thái thu gọn.

  1. Mở trình thiết kế.

  2. Bấm vào dạng xem danh sách mà bạn muốn tự động thu gọn gộp nhóm hoặc phân cấp tập hợp các mục khi người dùng di chuyển tới dạng xem.

  3. Bấm Thuộc tính.

  4. Kiểm tra thu gọn được nhóm và phân cấp bộ trong mục khi mở dạng xem này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×