Thuộc tính báo cáo Power Pivot: Đặt phép tổng hợp mặc định

Có nhiều cách để tổng hợp một số. Thay vì phải chọn mỗi lần, bạn có thể thêm trường giá trị vào báo cáo, rồi Power View sẽ thực hiện phép tổng hợp mặc định. Phép tổng hợp mặc định là hàm Tổng. Tuy nhiên, với một số trường, bạn không muốn cộng tổng mà có thể muốn tính trung bình hoặc đếm. Rất may là bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp mặc định cho từng trường số của mình.

Nếu đó là trường mà bạn không định dùng thường xuyên thì việc thay đổi phép tổng hợp mỗi lần bạn sử dụng trường đó trong báo cáo có thể sẽ là tùy chọn phù hợp nhất. Với những trường bạn định sử dụng thường xuyên, việc thay đổi phép tổng hợp mặc định sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Mở Power Pivot > Quản lý.

  2. Chọn bảng chứa giá trị bạn muốn tổng hợp.

  3. Đặt con trỏ vào vị trí bất kỳ trong cột đó, rồi mở tab Nâng cao.

  4. Chọn phép tổng hợp bạn muốn đặt làm mặc định cho giá trị này.

    Thuộc tính báo cáo Power Pivot: Tổng kết theo

  5. Quay trở lại Power View, thêm giá trị này vào báo cáo và để ý rằng phép tổng hợp mặc định đã thay đổi cho khớp với cài đặt bạn đã tạo trong Power Pivot.

Mẹo: Thông thường, bạn sẽ có các giá trị được đại diện bằng số, tuy nhiên, điều bạn thực sự muốn là đếm số lần số cụ thể đó xuất hiện trong báo cáo của mình. Ví dụ: các năm nằm ở dạng số nhưng chẳng mấy khi bạn sẽ muốn cộng các năm. Trong những trường hợp như vậy, hãy thay đổi phép tổng hợp mặc định từ hàm TỔNG thành Không tổng kết.

Xem Thêm

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

Video về Power View và Power Pivot

Power Pivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Tổng hợp trong Power Pivot

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×