Thuộc tính UniqueRecords

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính UniqueRecords để cho biết có trả về mỗi mình bản ghi duy nhất dựa trên tất cả các trường trong nguồn dữ liệu cơ sở, chứ không phải những trường có trong truy vấn đó hay không.

Lưu ý: Thuộc tính UniqueRecords chỉ áp dụng cho truy vấn chắp thêm, truy vấn hành động tạo bảng và truy vấn chọn.

Cài đặt

Thuộc tính UniqueRecords sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

Yes

Không trả về bản ghi trùng lặp.

No

(Mặc định) Trả về bản ghi trùng lặp.


Bạn có thể đặt thuộc tính UniqueRecords trong bảng thuộc tính của truy vấn hoặc trong Dạng xem SQLcủa Cửa sổ truy vấn.

Lưu ý: Bạn đặt thuộc tính này khi tạo một truy vấn mới bằng cách sử dụng câu lệnh SQL. Vị từ DISTINCTROW tương ứng với cài đặt thuộc tính UniqueRecords. Vị từ DISTINCT tương ứng với cài đặt thuộc tính UniqueValues.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng thuộc tính UniqueRecords khi bạn muốn bỏ qua dữ liệu dựa trên toàn bộ bản ghi trùng lặp, chứ không chỉ các trường trùng lặp. Microsoft Office Access 2007 sẽ xem một bản ghi là duy nhất nếu giá trị ở một trường trong bản ghi khác với giá trị ở trường đó trong bản ghi khác.

Thuộc tính UniqueRecords có hiệu ứng chỉ khi bạn sử dụng nhiều bảng trong truy vấn và chọn trường từ bảng được sử dụng trong truy vấn. Thuộc tính UniqueRecords được bỏ qua nếu truy vấn chỉ có một bảng.

Các thuộc tính UniqueRecordsUniqueValues có mối liên quan rằng tại một thời điểm chỉ một trong hai thuộc tính này mới có thể được đặt thành Yes. Ví dụ: khi bạn đặt thuộc tính UniqueRecords thành Yes, Access sẽ tự động đặt UniqueValues thành No. Tuy nhiên, bạn có thể đặt cả hai thuộc tính thành No. Khi cả hai thuộc tính được đặt thành No, mọi bản ghi sẽ được trả về.

Ví dụ

Truy vấn trong ví dụ này sẽ trả về từ bảng Khách hàng danh sách các khách hàng có ít nhất một đơn hàng trong bảng Đơn hàng.

Bảng Khách hàng

Tên công ty

ID Khách hàng

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


Bảng Đơn hàng

ID Khách hàng

ID Đơn hàng

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


Câu lệnh SQL sau sẽ trả về tên khách hàng ở bảng sau đây:

SELECT DISTINCTROW Customers.CompanyName, Customers.CustomerID
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Khách hàng trả về

ID Khách hàng

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×