Thuộc tính Hiển thị

Áp dụng cho

Đối tượng Application

Đối tượng DataAccessPage

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Report

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Form

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Section

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Image

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng SubForm

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Label

Đối tượng Page

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng Line

Đối tượng PageBreak

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ListBox

Đối tượng Rectangle

Đối tượng ToggleButton

Khi được sử dụng với đối tượng Application, sẽ trả về hoặc đặt liệu một ứng dụng Microsoft Office Access 2007 có được thu nhỏ hay không. Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính Visible để hiển thị hoặc ẩn biểu mẫu, báo cáo, biểu mẫu hoặc báo cáo phần, trang truy nhập dữ liệu hoặc điều khiển. Thuộc tính này có thể hữu ích nếu bạn muốn duy trì quyền truy nhập thông tin trên một biểu mẫu mà không cần hiển thị biểu mẫu đó. Ví dụ: bạn có thể sử dụng giá trị của một điều khiển trên một biểu mẫu ẩn làm tiêu chí cho một truy vấn. Đọc/ghi Boolean; True nếu hiển thị/thu nhỏ cực tiểu, False nếu không hiển thị/không thu nhỏ cực tiểu.

expression.Visible

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Đối với đối tượng Application

  • Bạn có thể đặt thuộc tính Visible của đối tượng Application chỉ bằng cách sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

  • Khi người dùng chạy một ứng dụng, cả hai thuộc tính VisibleUserControl của đối tượng Application đều được đặt thành True. Khi thuộc tính UserControl được đặt thành True, không thể đặt thuộc tính Visible của đối tượng thành False.

  • Khi tạo đối tượng Application bằng cách sử dụng Tự động hóa (trước đây gọi là Tự động hóa OLE), các thuộc tính VisibleUserControl của đối tượng đó đều được đặt thành False.

Đối với tất cả các đối tượng khác:

  • Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của đối tượng (đối với các mục và tất cả các điều khiển ngoại trừ ngắt trang), macro hoặc Visual Basic.

  • Đối với biểu mẫu, báo cáo và trang truy nhập dữ liệu, bạn phải đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng mã macro hoặc VBA.

  • Đối với điều khiển, bạn có thể đặt mặc định cho thuộc tính này bằng cách sử dụng thuộc tính kiểu điều khiển mặc định hoặc DefaultControl trong VBA.

  • Thuộc tính Visible không ảnh hưởng tới cột trong Dạng xem biểu dữ liệu. Để xác định xem một cột có hiển thị ở dạng xem Biểu dữ liệu hay không, hãy sử dụng thuộc tính ColumnHidden.

  • Để ẩn một đối tượng khi in, hãy sử dụng thuộc tính DisplayWhen.

  • Bạn có thể sử dụng thuộc tính Visible để ẩn điều khiển trên một biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách đưa thuộc tính này vào một thủ tục macro hoặc sự kiện đang chạy khi xảy ra Sự kiện hiện tại. Ví dụ: bạn có thể hiển thị hoặc ẩn một thông báo khen ngợi bên cạnh tổng doanh số hàng tháng của nhân viên bán hàng trong báo cáo bán hàng, tùy thuộc vào tổng doanh số.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×