Thuộc tính ứng dụng dịch vụ tìm kiếm NHANH

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi tạo một ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mới, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây trong ứng dụng dịch vụ NHANH trong hộp thoại Tạo mới tìm ứng dụng dịch vụ :

  • Không có: chọn tùy chọn này nếu bạn không đang tạo một ứng dụng dịch vụ NHANH.

  • Nhanh CHÓNG tìm kiếm trình kết nối: chọn tùy chọn này để tạo nhanh CHÓNG tìm kiếm trình kết nối tìm dịch vụ ứng dụng. Điều này cho phép cấu hình các tùy chọn cho tìm kéo nội dung nhanh CHÓNG tìm kiếm Server 2010.

  • Truy vấn tìm kiếm NHANH: chọn tùy chọn này để tạo nhanh CHÓNG tìm kiếm truy vấn tìm kiếm dịch vụ ứng dụng. Điều này cho phép cấu hình các tùy chọn cho truy vấn Nội dung được tìm kéo bằng đường kết nối nhanh CHÓNG tìm kiếm.

Để cho phép tìm kéo và truy vấn Nội dung để nhanh CHÓNG tìm kiếm Server 2010, bạn phải tạo một nhanh CHÓNG tìm kiếm trình kết nối dịch vụ ứng dụng tìm kiếm để tìm kéo nội dung và một nhanh CHÓNG tìm kiếm truy vấn tìm kiếm ứng dụng dịch vụ truy vấn Nội dung.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về tìm kéo và truy vấn Nội dung nhanh CHÓNG tìm kiếm Server 2010.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×