Thiết lập Office 365 cho thiết bị di động - Trợ giúp

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách thêm tài khoản email của bạn vào thiết bị di động, cũng như cách cài đặt và thiết lập các ứng dụng Office chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint, và OneNote trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Chọn thiết bị bạn muốn thiết lập: Android | iPhone hoặc iPad | Windows Phone hoặc thiết bị Windows 10 | Thiết bị khác

Tài nguyên khác: Bạn đang tìm kiếm các bước để cài đặt Office và thiết lập Outlook trên PC hoặc máy Mac của mình? Xem Cài đặt và thiết lập Office 365 - Trợ giúp.

Ghi chú  Loại gói thuê bao Office 365 mà bạn có sẽ xác định mức sẵn dùng của một số ứng dụng dành cho thiết bị di động và những điều bạn có thể thực hiện đối với chúng. Để so sánh các gói, hãy xem: Các gói Home | Các gói Business | Các gói Education | Các gói Nonprofit.

Thiết lập Office 365 cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng Outlook và ứng dụng thư cài sẵn cho Android

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Skype for Business Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 cho thiết bị iOS - iPhone hoặc iPad

Để cài đặt và thiết lập các ứng dụng máy tính bàn của Office trên máy Mac, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac và Thiết lập email trong Outlook 2016 cho Mac.

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng thư Outlook và iOS cài sẵn

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Skype for Business Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 trên Windows Phone hoặc thiết bị Windows 10

Để cài đặt và thiết lập ứng dụng máy tính bàn của Office trên PC Windows, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac và Thiết lập email trong Outlook trên PC.

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng thư Outlook và Exchange

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Skype for Business Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 cho các thiết bị khác

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Email

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Ứng dụng di động trên toàn trạng thái sẵn sàng

Bạn có thể làm gì trong ứng dụng Office trên Android, iOS, hoặc thiết bị di động Windows với một gói Office 365

Cài đặt Office trên PC hoặc Mac

Thiết lập email trong Outlook cho PC

Thiết lập email trong Outlook cho Mac

Áp dụng Cho: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Office 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Office 365, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Outlook Web App cho Office 365, Outlook Web App cho Office 365 Business Essentials, Excel 2016 cho Mac, Outlook 2016 cho Mac, PowerPoint 2016 cho Mac, Word 2016 cho Mac, Office 2016 cho Mac, Skype for Business, Outlook trên web cho Office 365 dành cho Doanh nghiệp, OneDrive for Business, Outlook Web App Light, Outlook.com, Outlook Web App, OneDriveThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ