Thiết lập Office 365 cho thiết bị di động - Trợ giúp

Tìm hiểu cách thêm tài khoản email của bạn vào thiết bị di động, cũng như cách cài đặt và thiết lập các ứng dụng Office chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint, và OneNote trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Chọn thiết bị bạn muốn thiết lập: Android | iPhone hoặc iPad | Windows Phone | Thiết bị khác

Tài nguyên khác: Bạn đang tìm kiếm các bước để cài đặt Office và thiết lập Outlook trên PC hoặc máy Mac của mình? Xem Cài đặt và thiết lập Office 365 - Trợ giúp.

Ghi chú   Loại gói đăng ký Office 365 mà bạn có sẽ xác định mức sẵn dùng của một số ứng dụng dành cho thiết bị di động và những điều bạn có thể thực hiện đối với chúng. Để so sánh các gói, hãy xem: Các gói Home | Các gói Business | Các gói Education | Các gói Nonprofit.

Thiết lập điện thoại Android hoặc máy tính bảng

Biểu tượng Điện thoại Android

Biểu tượng cho máy tính bảng Android

Office 365 Home, Personal, hoặc University
- và -
Office 365 dành cho doanh nghiệp

Chỉ đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thiết lập thiết bị iOS - iPhone hoặc iPad


iPhone

Biểu tượng iPad

Office 365 Home, Personal, hoặc University
- và -
Office 365 dành cho doanh nghiệp

Chỉ đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thiết lập Windows Phone

Đối với máy tính bảng chạy Windows, hãy xem Thiết lập email trong Outlook cho PC hoặc Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac.

Windows Phone

Office 365 Home, Personal, hoặc University
- và -
Office 365 dành cho doanh nghiệp

Chỉ đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thiết lập các thiết bị khác

Thiết bị khác

Office 365 Home, Personal, hoặc University
- và -
Office 365 dành cho doanh nghiệp

Xem Thêm

Mức sẵn dùng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động trên toàn cầu

Cách thức hoạt động của các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint hoặc OneNote trên thiết bị Android hoặc iOS

Cài đặt Office trên PC hoặc Mac

Thiết lập email trong Outlook cho PC

Thiết lập email trong Outlook cho Mac

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ