Thiết lập Office 365 cho thiết bị di động - Trợ giúp

Tìm hiểu cách thêm tài khoản email của bạn vào thiết bị di động, cũng như cách cài đặt và thiết lập các ứng dụng Office chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint, và OneNote trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Chọn thiết bị bạn muốn thiết lập: Android | iPhone hoặc iPad | Windows Phone hoặc thiết bị Windows 10 | Thiết bị khác

Tài nguyên khác: Bạn đang tìm kiếm các bước để cài đặt Office và thiết lập Outlook trên PC hoặc máy Mac của mình? Xem Cài đặt và thiết lập Office 365 - Trợ giúp.

Ghi chú  Loại gói đăng ký Office 365 mà bạn có sẽ xác định mức sẵn dùng của một số ứng dụng dành cho thiết bị di động và những điều bạn có thể thực hiện đối với chúng. Để so sánh các gói, hãy xem: Các gói Home | Các gói Business | Các gói Education | Các gói Nonprofit.

Thiết lập Office 365 cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng Outlook và ứng dụng thư cài sẵn cho Android

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Khám phá Lync Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 cho thiết bị iOS - iPhone hoặc iPad

Để cài đặt và thiết lập các ứng dụng máy tính bàn của Office trên máy Mac, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac và Thiết lập email trong Outlook 2016 cho Mac.

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng thư Outlook và iOS cài sẵn

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Khám phá Lync Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 trên Windows Phone hoặc thiết bị Windows 10

Để cài đặt và thiết lập ứng dụng máy tính bàn của Office trên PC Windows, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac và Thiết lập email trong Outlook trên PC.

Ứng dụng

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng Email

Ứng dụng thư Outlook và Exchange

Ứng dụng của Office

Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Các ứng dụng khác của Office 365

Khám phá OneDrive Khám phá Lync Khám phá Yammer

Đầu Trang

Thiết lập Office 365 cho các thiết bị khác

Ứng dụng dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University

Ứng dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Email

Đầu Trang

Xem Thêm

Mức sẵn dùng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động trên toàn cầu

Cách thức hoạt động của các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint hoặc OneNote trên thiết bị Android hoặc iOS

Cài đặt Office trên PC hoặc Mac

Thiết lập email trong Outlook cho PC

Thiết lập email trong Outlook cho Mac

Áp dụng Cho: Outlook 2016 Preview, PowerPoint 2016 Preview, Excel 2016 Preview, Office 365 End User, Excel 2016 for Mac, Skype for Business, Outlook 2016 for Mac, OneNote 2013, OneDrive, Outlook on the web for Office 365 Business, Excel 2013, Outlook Web App, OneNote 2016 Preview, Office 365 Admin, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App Light, Office 2016 for Mac, Outlook Web App for Office 365 Small Business, Word 2016 for Mac, PowerPoint 2013, Outlook on the web, Outlook 2013, OneDrive for Business, Office 365 Small Business Admin, Word 2016 Preview, Word 2013, PowerPoint 2016 for MacThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ