Thiết lập Lync cho Mac 2011 cho Office 365

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Lync cho Mac 2011, bạn có thể dùng nó với Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của mình.

Để sử dụng Lync cho Mac 2011 với Office 365 bạn cần tới cổng thông tin Office 365 và bấm Cài đặt Lync. Lưu ý: Nút Cài đặt Lync chỉ sẵn dùng nếu Lync là một phần thuộc gói của bạn và chưa được cài đặt.

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt Lync cho Mac 2011, bạn có thể cài đặt từ vị trí này: Lync cho Mac 2011.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×