Thiết lập Lync cho Mac 2011 cho Office 365

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Lync cho Mac 2011, bạn có thể dùng nó với Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của mình.

Để sử dụng Lync cho Mac 2011 với Office 365 bạn cần tới cổng thông tin Office 365 và bấm Cài đặt Lync. Lưu ý: Nút Cài đặt Lync chỉ sẵn dùng nếu Lync là một phần thuộc gói của bạn và chưa được cài đặt.

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt Lync cho Mac 2011, bạn có thể cài đặt từ vị trí này: Lync cho Mac 2011.

Áp dụng Cho: Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ