Thiết đặt hiển thị cho thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng thiết đặt hiển thị để kiểm soát hình thức của danh sách thư, ngăn đọc và dạng xem hội thoại.

 1. Đăng nhập vào Outlook Web App. Để được trợ giúp, hãy xem mục Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Trên đầu trang, chọn Outlook (hoặc Thư). Hoặc, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 > Thư.

  Tùy chọn điều hướng Office 365
 3. Chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thiết đặt Hiển thị.

 4. Chọn tính năng mà bạn muốn chọn cho thiết đặt hiển thị và chọn các thiết đặt mà mình thích. Chọn dấu kiểm OK để lưu các thay đổi của bạn hoặc xóa bỏ Hủy để trở lại thư mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Ghi chú: Bạn cũng có thể tìm thấy các thiết đặt này bằng cách đi tới thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn và chọn một trong những thao tác sau:

 • Thiết đặt > thư

  HOẶC

 • Thư > bố trí

Thiết đặt hiển thị là:

 • Danh sách thư    Bình thường Outlook Web App Hiển thị ba dòng thông tin cho mỗi thư trong hộp thư đến của bạn: người gửi, chủ đề và một phần của dòng đầu tiên của văn bản. Sử dụng tùy chọn này để hiển thị người gửi hoặc chủ đề đầu tiên, và hiện hoặc ẩn đường bản xem trước.

 • Hội thoại    Hiển thị mới nhất hoặc từ cũ nhất mục trên cùng, và hiện hoặc ẩn các mục đã xóa.

 • Ngăn đọc   

  • Đọc ngăn vị trí (bên phải, dưới cùng, hoặc ẩn hoàn toàn)

  • Vị trí để soạn thư (trong ngăn đọc hoặc trong một cửa sổ mới)

  • Những gì để chọn khi Outlook Web App mở (tin nhắn đầu tiên, hoặc không có gì)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tổng quan về Thư

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×