Thiết lập email trên iPhone, iPad hay iPod Touch

Thiết lập và truy nhập vào email, lịch và liên hệ của bạn trên Apple iPad, iPhone hoặc iPod Touch.

Chọn ứng dụng mà bạn muốn dùng để thiết lập tài khoản email: Ứng dụng Outlook | Ứng dụng thư iOS dựng sẵn

Tài nguyên khác: Thiết lập email bằng Outlook trên PC hoặc máy Mac | Thiết lập Office trên iPhone hoặc iPad | Ứng dụng bổ sung của Office 365 cho iPhone hoặc iPad | Thiết lập Office 365 trên thiết bị di động - Trợ giúp

Thiết lập email bằng ứng dụng Outlook cho iOS

Ghi chú   Outlook cho iOS cần có iOS 8.0 trở lên. Tính sẵn dùng của ứng dụng cũng khác nhau theo từng quốc gia. Tìm xem ứng dụng nào sẵn dùng tại quốc gia của bạn. Nếu ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn, bạn có thể thêm tài khoản thư của mình bằng cách sử dụng ứng dụng thư đi kèm với thiết bị của bạn. Xem Thiết lập email bằng ứng dụng thư iOS.

 1. Bạn đã cài đặt Outlook cho iOS trên thiết bị của mình chưa?

  • Nếu ứng dụng này chưa được cài đặt trên thiết bị của bạn, hãy tải xuống Outlook cho iOS từ Apple Store, mở ra, trượt nhanh qua phần giới thiệu rồi gõ nhẹ vào Bắt đầu.

  • Nếu ứng dụng này đã được cài đặt trên thiết bị của bạn, hãy mở ra, gõ nhẹ vào Thiết đặt > Thêm Tài khoản.

 2. Trên trang Thêm Tài khoản, hãy chọn loại tài khoản thư mà bạn muốn thêm:

  Tài khoản Outlook.com
  1. Gõ nhẹ vào Outlook.com nếu bạn có tài khoản email Outlook kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com. Phần này bao gồm những tên miền quốc tế như @outlook.co.uk hay bất kỳ tên miền riêng nào được lưu trữ trên Outlook.com.

  2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ như <someone>@contoso.com, nhập mật khẩu của bạn rồi gõ nhẹ vào Đăng nhập.

   Tài khoản sẽ được thêm vào và Outlook cho iOS sẽ bắt đầu đồng bộ.

  Tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc trường học
  1. Gõ nhẹ Office 365 nếu bạn có một tài khoản công ty hoặc trường học trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

  2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ như tony@contoso.com, nhập mật khẩu của bạn rồi gõ nhẹ vào Đăng nhập.

   Ghi chú   Nếu trước đó bạn đã chọn Exchange để thiết lập tài khoản, thì bạn có thể nhận được thư về việc nâng cấp bảo mật và bạn cần đăng nhập lại. Làm theo lời nhắc và đăng nhập bằng địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu.

   Sau khi đã thêm tài khoản, Outlook cho iOS sẽ bắt đầu đồng bộ.

  Tài khoản nền tảng Exchange
  1. Gõ nhẹ Exchange nếu bạn đang dùng một tài khoản thư nền tảng Exchange.

  2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ như tony@contoso.com, nhập mật khẩu của bạn rồi gõ nhẹ vào Đăng nhập.

   Tài khoản sẽ được thêm vào và Outlook cho iOS sẽ bắt đầu đồng bộ với tài khoản email.

  Gõ nhẹ vào một trong các tùy chọn khác nếu bạn có tài khoản thư khác. Ví dụ: gõ nhẹ vào Gmail nếu bạn muốn thêm tài khoản Gmail.

Ghi chú   Nếu bạn nhận được thông báo hết thời gian chờ, thì mật khẩu của bạn hoặc các thông tin khác có thể không đúng. Hãy nhập lại thông tin, rồi thử lại.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Outlook cho iOS, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Outlook cho iOS và Android.

Thiết lập email bằng ứng dụng thư iOS

Chọn loại tài khoản mà bạn muốn thiết lập.

Thiết lập tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com
 1. Gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 2. Trong trang Thêm Tài khoản, hãy gõ nhẹ vào Outlook.com.

  Ghi chú   Điều này bao gồm các tên miền quốc tế như @outlook.co.uk hoặc bất kỳ tên miền riêng nào được lưu trữ trên Outlook.com.

 3. Nhập địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu của bạn, rồi gõ nhẹ vào Tiếp.

 4. Theo mặc định, thông tin về Thư, Liên hệLịch đã được đồng bộ. Gõ nhẹ Lưu.

Thiết lập tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tài khoản email khác trên nền tảng Exchange
 1. Gõ nhẹ vào Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Tài khoản > Thêm tài khoản > Email.

 2. Trong trang Thêm Tài khoản, hãy gõ nhẹ vào Exchange.

 3. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ tony@contoso.com, và mật khẩu của bạn rồi gõ nhẹ vào Tiếp.

  Nếu thiết bị không thể tìm thấy các thiết đặt của bạn, thì bạn cần thêm chúng. Nếu bạn có tài khoản email Office 365 Exchange, thì trong Máy chủ, hãy nhập outlook.office365.com, sau đó thêm Tên người dùngMật khẩu của bạn. Đây là tên người dùng và mật khẩu giống như bạn dùng cho tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 4. Theo mặc định, thông tin về Thư, Liên hệLịch đã được đồng bộ. Gõ nhẹ Lưu.

 5. Nếu bạn được nhắc tạo mật mã, hãy gõ nhẹ Tiếp tục và nhập mật mã bằng số. Nếu bạn được nhắc và không thiết lập mật mã, thì bạn không thể xem tài khoản này trên thiết bị của mình. Bạn có thể thiết lập mật mã sau trong thiết đặt của mình.

  Ghi chú   Nếu bạn nhận được thông báo hết thời gian chờ, thì mật khẩu của bạn hoặc các thông tin khác có thể không đúng. Hãy nhập lại thông tin, rồi thử lại.

Ghi chú   Bạn có thể phải đợi mười đến mười lăm phút sau khi thiết lập tài khoản của mình trước khi bạn có thể gửi hay nhận email.

Thiết lập tài khoản email POP hoặc IMAP trên iPhone hoặc iPad
 1. Chọn Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Tài khoản > Thêm tài khoản > Email.

  Ghi chú   Nếu bạn đang thiết lập một tài khoản POP, chỉ email của bạn sẽ đồng bộ hóa vào thiết bị của bạn. Tất cả lịch của bạn và các liên hệ vẫn được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn.

 2. Chọn Khác > Thêm Tài khoản Thư.

 3. Gõ tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng tài khoản POP3 hoặc IMAP, bạn có thể cần phải thêm hoặc xác nhận IMAP hoặc POP, tên máy chủ SMTP, cổng và phương pháp mã hoá của mình để hoàn thành thiết lập. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm các thiết đặt cần thiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn.

  Nếu bạn đang thêm tài khoản công ty hoặc trường học của mình và tổ chức của bạn sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp để lưu trữ email của bạn, thì các thiết đặt được liệt kê trong bảng dưới đây.

  Loại máy chủ

  Tên máy chủ

  Cổng

  Phương pháp mã hóa

  POP3 (máy chủ thư đến)

  outlook.office365.com

  995

  SSL

  IMAP4 (máy chủ thư đến)

  outlook.office365.com

  993

  SSL

  SMTP (máy chủ thư đi)

  smtp.office365.com

  587

  TLS

 4. Gõ nhẹ Lưu.

Thông tin liên quan

 • Bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt trên thiết bị để kiểm tra tài khoản email của mình, kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com. Đi tới http://m.mail.live.com, và đăng nhập vào tài khoản email của bạn.

 • Các tham chiếu đến tài khoản email Outlook kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, hoặc @live.com cũng bao gồm những tên miền quốc tế như @outlook.co.uk hoặc mọi tên miền riêng được lưu trữ trên Outlook.com.

Xem Thêm

Cài đặt và thiết lập Office 365 - Trợ giúp

Thiết lập email trong Outlook 2016 cho Mac

Thêm tài khoản email vào Outlook cho Mac 2011

Áp dụng Cho: Outlook Web App, Outlook 2013, Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Outlook Web App Light, Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook Web App for Office 365, Outlook on the web, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Outlook 2016 Preview, Outlook on the web for Office 365 BusinessThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ