Thiết lập email trên Apple iPhone, iPad và iPod Touch

Thêm email Office 365 hoặc email khác trên nền tảng Microsoft Exchange vào Apple iPhone, iPad hay iPod Touch bằng ứng dụng đã cài đặt. Trở nên di động với OWA cho iPad hoặc OWA cho iPhone.

Bạn có thể kết nối với Office 365 hoặc email khác trên nền tảng Exchange bằng cách dùng ứng dụng email được cài đặt trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. Khi bạn kết nối với tài khoản của bạn bằng phương pháp Exchange, bạn sẽ có thể truy nhập và đồng bộ email, lịch và liên hệ của bạn. Nếu bạn chỉ muốn dùng email, bạn có thể thiết lập email bằng cách dùng Giao thức Bưu Điện (POP) hoặc Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (IMAP).

Ghi chú  Nếu bạn có tài khoản email Office 365, bạn cũng có thể truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn bằng cách dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động OWA cho iPhone và OWA cho iPad. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng đó từ Apple App Store. Để tìm hiểu thêm, hãy xem OWA cho iPad và OWA cho iPhone.

Để biết thông tin về cách dùng Office 365, hãy xem Dùng Office 365 trên iPhone hoặc iPad.

Trong bài viết này

Thiết lập email Exchange trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

Tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync

Thiết lập email POP hay IMAP trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Thiết lập email Exchange trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

 1. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên trên iPhone của bạn, hãy gõ nhẹ Thư. Nếu không, gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 2. Gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 3. Gõ nhẹ Microsoft Exchange.

 4. Bạn không cần nhập bất kỳ thông tin nào vào hộp Tên miền. Hãy nhập thông tin được yêu cầu vào các hộp Email, Tên người dùng và Mật khẩu. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ, tony@contoso.com) vào các hộp Email và Tên người dùng.

 5. Gõ nhẹ Tiếp ở góc trên bên phải của màn hình. Chương trình thư của bạn sẽ cố tìm thiết đặt mà nó cần để thiết lập tài khoản của bạn. Chuyển sang bước 8 nếu chương trình thư tìm thấy thiết đặt của bạn.

 6. Nếu iPhone không thể tìm thấy thiết đặt của bạn, bạn cần phải tìm kiếm thủ công tên máy chủ đang chạy Exchange ActiveSync. Nếu bạn đang kết nối đến email Office 365 của mình, hãy dùng outlook.office365.com cho tên máy chủ của bạn. Nếu bạn không dùng Office 365, hãy xem phần Tìm tên máy chủ ActiveSync trong bài viết này.

 7. Trong hộp Máy chủ, nhập tên máy chủ của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 8. Chọn loại thông tin bạn muốn đồng bộ hóa giữa tài khoản và điện thoại di động của mình, sau đó chạm vào Lưu. Theo mặc định, thông tin về Thư, Liên hệ và Lịch đã được đồng bộ hóa.

 9. Nếu bạn được nhắc tạo mật mã, hãy gõ nhẹ Tiếp tục và nhập mật mã bằng số. Nếu bạn không thiết lập mật mã, bạn không thể xem tài khoản email của mình trên iPhone. Bạn có thể thiết lập mật mã sau trong Thiết đặt iPhone của mình.

Tìm tên máy chủ Exchange của bạn

Nếu chương trình email của bạn nằm trên một máy chủ đang chạy Exchange ActiveSync không thể tự động tìm thấy tên máy chủ của bạn, bạn có thể cần phải tìm nó.

Tôi đang kết nối đến Office 365.

Hãy dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ của bạn.

Tôi đang kết nối đến hộp thư Exchange, nhưng tôi hiện không dùng email Office 365.

hoặc

Tôi đang kết nối đến hộp thư Exchange, nhưng tôi không biết liệu mình có đang dùng Office 365 hay không.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.

 2. Tên máy chủ đang chạy Exchange ActiveSync được hiển thị trên thanh địa chỉ trong trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, nhưng không có phần đầu https:// và phần theo sau /owa. Ví dụ, nếu địa chỉ bạn dùng để truy nhập Outlook Web App là https://mail.contoso.com/owa, thì tên máy chủ của bạn là mail.contoso.com

Tôi vẫn không thể kết nối đến hộp thư của tôi.

 1. Trong thanh dẫn hướng Outlook Web App, bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

  Ghi chú   Mặc dù bạn không phải đang thiết lập tài khoản POP3, nhưng bạn sẽ sử dụng giá trị đã nêu cho thiết đặt để xác định tên máy chủ đang chạy Exchange ActiveSync.

 2. Bên dưới Thiết đặt POP, hãy xem mục dành cho Tên máy chủ.

  • Nếu Tên máy chủoutlook.office365.com, thì tài khoản của bạn là tài khoản Office 365 tài khoản công ty hoặc trường học và bạn có thể dùng outlook.office365.com làm tên máy chủ của mình.

  • Nếu Tên máy chủ không phải là outlook.office365.com, hãy thử sử dụng tên máy chủ được liệt kê trên trang tùy chọn của bạn. Ví dụ, nếu tên máy chủ là mail.contoso.com, hãy thử dùng nó làm tên máy chủ của bạn.

Thiết lập email POP hay IMAP trên Apple iPhone, iPad hay iPod Touch

 1. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên trên iPhone của bạn, hãy gõ nhẹ Thư. Nếu không, gõ nhẹ Thiết đặt > Thư, Liên hệ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 2. Gõ nhẹ Khác.

 3. Gõ nhẹ vào hộp Tên và nhập họ tên của bạn.

 4. Gõ nhẹ vào hộp Địa chỉ và nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ, tony@contoso.com).

 5. Gõ nhẹ vào hộp Mật khẩu và nhập mật khẩu của bạn.

 6. Gõ nhẹ Lưu.

 7. Gõ nhẹ vào IMAP hoặc POP. Chúng tôi khuyên bạn chọn IMAP bởi vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 8. Bên dưới Máy chủ Thư Đến, trong hộp Tên Máy chủ, nhập tên máy chủ thư đến của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP trong bài viết này.

 9. Nhập tên người dùng (ví dụ, tony@contoso.com) và mật khẩu của bạn.

 10. Bên dưới Tên Máy chủ Thư Đi, nhập tên máy chủ thư đi của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ Giao thức Truyền tải Thư tín Đơn giản (SMTP) là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP trong bài viết này.

 11. Nhập tên người dùngmật khẩu của bạn.

 12. Gõ nhẹ Lưu.

Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365, tên máy chủ của IMAP và POP là outlook.office365.com. Tên máy chủ của SMTP là smtp.office365.com.

Nếu bạn đang kết nối đến hộp thư Exchange và không dùng email Office 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng email Office 365 hay không, hãy thực hiện các bước sau để tìm thiết đặt của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.

 2. Trên thanh dẫn hướng Outlook Web App, bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Outlook Web App. Kết nối tới tài khoản email của bạn thông qua điện thoại di động sẽ không thành công nếu bạn chưa đăng ký tài khoản của bạn qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đó cố gắng kết nối bằng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App, hãy xemĐăng nhập vào Outlook Web App.

 • Nếu bạn được nhắc tạo mã truyền nhưng lại không tạo, bạn sẽ không thể gửi và nhận email.

 • Nếu bạn thấy Không khả dụng dưới Thiết đặt POP, Thiết đặt IMAPThiết đặt SMTP, bạn có thể cần liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn để xác định tên máy chủ đang chạy Exchange ActiveSync.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ