Thiết lập email trong Outlook 2013 hoặc 2010 cho Office 365

Các bước này mô tả cách thiết lập tài khoản email bằng cách dùng Outlook 2013 hoặc Outlook 2010 trên PC của bạn.

Bạn đã có máy Mac? Hãy xem Thiết lập email trong Outlook cho Mac hoặc Thiết lập email trong Outlook cho Mac 2011.

Nếu bạn muốn thiết lập Outlook với tài khoản sử dụng POP3 hoặc IMAP4, hãy xem Thêm tài khoản email với các thiết đặt tùy chỉnh hoặc khi thiết lập tự động không hoạt động.

Thiết lập tài khoản email cơ quan hoặc trường học của bạn bằng Trình hướng dẫn Outlook

Ghi chú  Nếu bạn đang dùng Outlook 2010 với Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn cần thiết lập máy tính của mình trước khi có thể thiết lập Outlook để truy nhập tài khoản của bạn. Xem Thiết lập chương trình Office 2010 trên máy tính để làm việc với Office 365 dành cho doanh nghiệp.

  1. Mở Outlook 2013 hoặc Outlook 2010. Khi Trình hướng dẫn Khởi động Outlook mở ra, hãy chọn Tiếp. Trên trang Tài khoản E-mail, chọn Tiếp.

    Nếu Trình hướng dẫn không mở ra hoặc bạn muốn thêm tài khoản email bổ sung, trên thanh công cụ Outlook, hãy chọn tab Tệp.

    Ảnh chụp màn hình phần bên trái của ribbon Outlook với Tệp được chọn
  2. Chọn Thêm Tài khoản.

    Lệnh Thêm Tài khoản ở dạng xem Backstage
  3. Trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn rồi chọn Tiếp.

  4. Chọn Finish.

Tài khoản của tôi không thiết lập

Nếu tài khoản của bạn không tự động thiết lập, Outlook có thể yêu cầu bạn thử lại bằng một kết nối không mã hóa đến máy chủ thư. Nếu vẫn không được, bạn có thể dùng tùy chọn thiết lập thủ công. Xem Thêm tài khoản email với các thiết đặt tùy chỉnh hoặc khi thiết lập tự động không hoạt động.

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End User, Outlook 2010, Outlook Web App for Office 365, Outlook 2013, Outlook Web AppThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ