Thiết lập Office 365 hoặc email nền tảng Exchange trong Windows 8 Mail

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng thư, ứng dụng thư Windows 8 , truy nhập của bạn Office 365 hoặc Exchange-dựa trên email bằng cách dùng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Ứng dụng thư Windows 8 được xây dựng Windows 8 và Windows RT

Ghi chú: Nếu bạn có tài khoản email thông qua Office 365, hãy xem dùng Office 365 trên thiết bị Windows RT của bạn cho các thông tin chi tiết về cách sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Để biết thông tin về tài khoản Microsoft, Windows 8 thư trong tổng quát, hoặc cách kết nối với tài khoản email mà không Office 365 hoặc Exchange-dựa trên, hãy xem tôi cần biết thêm gì nữa?

Thêm tài khoản email của bạn vào ứng dụng thư Windows 8

Quan trọng: Bạn cần phải có tài khoản Microsoft để sử dụng ứng dụng thư Windows 8 . Tài khoản Microsoft của bạn là kết hợp giữa một địa chỉ email và mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào dịch vụ như Messenger, OneDrive, Windows Phone, Xbox Livehoặc Outlook.com (trước đây là Hotmail.com).

Bạn có thể thiết lập Office 365 hoặc Exchange-dựa trên email ngay cả khi bạn không đăng nhập vào Windows hoặc Windows 8 thư bằng tài khoản Microsoft.

 1. Trên bắt đầu, hãy chọn thư.

  Trang Bắt đầu của Windows 8 hiển thị lát xếp Thư

 2. Thực hiện các thao tác sau:

  • Nếu trang Thêm tài khoản Microsoft của bạn sẽ mở ra, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn để đăng nhập, sau đó chọn lưu.

   hoặc

   Nếu trang Thêm tài khoản Microsoft của bạn sẽ mở ra, nhưng bạn không có tài khoản Microsoft, hãy chọn đăng ký tài khoản Microsoft,

   Trang Thêm tài khoản Microsoft của bạn trong Windows 8 Mail

  • Nếu trang Thêm tài khoản Microsoft của bạn không mở ra, trong Thêm tài khoản email của bạn, hãy chọn Outlook để thiết lập tài khoản của chúng tôi đầu tiên trong thư.

   Trang Thêm tài khoản email của bạn trong Windows 8 Mail

 3. Nếu thư Hiển thị email từ tài khoản mà bạn đã thiết lập trước khi bạn khởi động nó, hãy làm như sau:

  • Nếu bạn đang dùng một thiết bị cảm ứng, vuốt từ mép phải màn hình, và chọn thiết đặt.

   Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, và chọn thiết đặt.

   Thiết đặt Windows 8 Mail

  • Trong menu thiết đặt , chọn tài khoản > Thêm tài khoản > Outlook.

   Trang menu của Windows 8 Mail: Thiết đặt > Tài khoản > Thêm Tài khoản

 4. Trên trang Thêm tài khoản Outlook của bạn , hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản email mà bạn muốn thêm, sau đó chọn kết nối.

  Ghi chú: Mail sẽ thực hiện một tìm kiếm trực tuyến để tìm thiết đặt máy chủ email của bạn.

  Trang Thêm tài khoản Outlook của bạn trong Windows 8 Mail

 5. Nếu bạn thấy thông báo "tài khoản email của bạn thành công được cấu hình", hãy chọn kết thúc.

  hoặc

  Nếu bạn thấy thông báo Hãy PC của tôi bảo mật hơn , đọc nó, sau đó chọn thực thi các chính sách.

Quan trọng: Nếu thư không thiết lập tài khoản của bạn, hãy xem tôi cần biết thêm gì nữa?

Xem hoặc thay đổi thiết đặt ứng dụng thư Windows 8

Windows 8 Thư thiết lập tài khoản của bạn bằng cách dùng thiết đặt mặc định. Thiết đặt mặc định có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn đang dùng. Hầu hết các loại tài khoản sẽ cho phép bạn thay đổi các thiết đặt.

Nếu bạn đang dùng một thiết bị cảm ứng, hãy vuốt từ mép phải màn hình để truy nhập thiết đặt của bạn chọn thiết đặt > tài khoản, sau đó chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, và chọn thiết đặt > tài khoản, sau đó chọn tài khoản của bạn.

Thiết đặt sau đây sẵn dùng cho hầu hết các loại tài khoản.

Tùy chọn

Mô tả

Thiết đặt

Tên tài khoản   

Tên tài khoản xuất hiện khi bạn xem tài khoản của bạn trong Windows 8 thư.

Không áp dụng

Tải xuống email mới

Mức độ thường xuyên tải email xuống từ máy chủ email Windows 8 thư.

Khi có mục đến

15 phút một lần

30 phút một lần

Mỗi giờ

Tài liệu hướng dẫn

Tải email xuống từ

Đặt mức độ thường xuyên bạn muốn tải xuống email từ máy chủ.

3 ngày qua

7 ngày qua

2 tuần qua

Tháng trước

Bất kỳ thời gian nào

Nội dung cần đồng bộ hóa   

Hãy chỉ rõ bạn muốn đồng bộ hóa nội dung nào tới máy tính cá nhân của mình.

Email

Liên hệ

Lịch

Tự động tải xuống hình ảnh bên ngoài

Nếu bạn muốn Windows 8 thư để tự động tải xuống ảnh. Nếu bạn chọn tắt, bạn có thể tải xuống các hình ảnh bên ngoài trong thư bạn nhận được trên cơ sở cho mỗi tin nhắn.

Bật hoặc Tắt

Dùng chữ ký email   

Tạo chữ ký email xuất hiện ở cuối mỗi bức thư bạn gửi.

hoặc Không

Địa chỉ email

Địa chỉ email dành cho tài khoản của bạn.

Không áp dụng

Mật khẩu

Mật khẩu đã được nhập khi bạn thiết lập tài khoản của mình.

Không áp dụng

Tên miền

Tên miền cho tài khoản của bạn. Thiết đặt này sẽ trống nếu bạn không nhập một tên miền khi bạn thiết lập tài khoản của bạn.

Không áp dụng

Tên người dùng email

Tên mà bạn muốn xuất hiện trong hộp Thư đi của những thư bạn gửi đi từ tài khoản này.

Không áp dụng

Máy chủ

Tên máy chủ email của bạn.

Không áp dụng

Máy chủ yêu cầu SSL

Việc dịch vụ email bạn đang dùng yêu cầu kết nối bằng SSL (tầng khe bảo mật).

Chọn hay xóa bỏ

Hiện thông báo email cho tài khoản này

Việc bạn muốn Windows 8 Hiển thị thông báo khi bạn nhận được thư mới trong tài khoản này.

Bật hoặc Tắt

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Tài khoản Microsoft

Bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để sử dụng ứng dụng thư Windows 8 . Để biết thêm thông tin về các tài khoản Microsoft, hãy xem bài viết trợ giúp Account Microsoft là gì?tạo tài khoản người dùng.

Windows 8 Tính năng thông tin thư

 • Để biết thông tin về cách thiết lập tài khoản khác trong Windows 8 thư (ví dụ, tài khoản Gmail hoặc Yahoo!, hãy xem ứng dụng thư cho Windows: câu hỏi thường gặp.

 • Để biết thông tin về các tính năng Windows 8 thư, hãy xem ứng dụng thư cho Windows: câu hỏi thường gặp.

 • tài khoản Outlook trong Windows 8 thư dùng Exchange ActiveSync để kết nối với máy chủ email của bạn. Kết nối Exchange ActiveSync hỗ trợ đồng bộ hóa email, liên hệ, lịch và các thông tin. Tất cả các ứng dụng Windows liên lạc trong Windows 8 (thư, mọi người, lịch và tin nhắn), có thể sử dụng thông tin được đồng bộ khi bạn thiết lập kết nối Exchange ActiveSync với tài khoản của bạn. Thêm tài khoản trong thư sẽ thực hiện các liên hệ và lịch dữ liệu xuất hiện trong các ứng dụng Windows liên lạc khác.

 • Tìm hiểu cách đồng bộ hóa các dịch vụ Google với Windows 8 hoặc Windows RT, hãy xem cách đồng bộ hóa các dịch vụ Google với Windows 8 hoặc Windows RT.

 • Tìm hiểu cách quản lý Windows 8 thông báo ứng dụng thư của bạn, hãy xem làm thế nào để quản lý các thông báo cho thư, lịch, mọi người, và nhắn tin.

 • Windows 8 Thư hiện đang hỗ trợ các kết nối tới Office 365 và Exchange-dựa trên các chương trình email bằng cách dùng kết nối Exchange ActiveSync (trong Windows 8 thư, có nhãn tài khoản Outlook kiểu) và kết nối IMAP (có nhãn tài khoản khác). Kết nối POP hiện đang không được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng tài khoản email qua POP trên Windows 8 và Windows RT.

 • Windows 8 Thư không hỗ trợ định dạng thư S/MIME. Nếu bạn đang gửi thư theo định dạng S/MIME, Windows 8 thư Hiển thị một mục email với nội dung thư sau đây: "thông báo được mã hóa này không thể hiển thị." Để xem các mục email trong định dạng S/MIME, chúng tôi khuyên bạn nên mở thư bằng cách dùng Outlook Web App, Outlookhoặc một chương trình email khác có hỗ trợ thư S/MIME.

Đăng ký tài khoản

Nếu tài khoản email của bạn yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản của bạn trước khi bạn có thể thiết lập tài khoản của bạn trong Windows 8 thư. Nếu bạn là người dùng Office 365 , bạn đăng ký tài khoản của bạn lần đầu tiên bạn đăng nhập vào Office 365. Nếu bạn không phải là người dùng Office 365 , bạn đăng ký tài khoản của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App hoặc tài khoản Microsoft khác.

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo sau đây trong Windows 8 thư nếu bạn chưa đăng ký tài khoản của bạn: "chúng tôi không thể tìm thiết đặt cho < địa chỉ email >. Cung cấp cho chúng tôi biết thêm thông tin và chúng tôi sẽ tìm cách kết nối lại."

Để biết thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc Office 365 cổng thông tin, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App. Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng nhập, hãy chờ vài phút và thử lại. Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập để Outlook Web App, liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách dùng Outlook Web App, đăng xuất. Rồi thử kết nối bằng cách dùng Windows 8 thư.

Khắc phục sự cố thiết lập tài khoản thư Windows 8

Nếu thư không khởi động, hoặc nếu bạn không thể kết nối với tài khoản của bạn, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Xác nhận rằng bạn đang dùng phiên bản mới nhất của Windows 8 thư. Để kiểm tra cập nhật ứng dụng thư Windows 8 , từ bắt đầu, hãy đến Store > thiết đặt > Cập Nhật ứng dụng > kiểm tra Cập Nhật.

 • Đợi một vài phút và thử lại.

 • Xem lại Microsoft khắc phục sự cố bài viết này. Bạn có thể xem lại các bài viết hỗ trợ Windows 8 theo thể loại tại trang web Windows hỗ trợ .

 • Xem lại danh sách các giải pháp trên cùng cho các ứng dụng email và cộng tác Windows 8 trên trang Email và liên lạc của trang web Windows.

 • Xem câu trả lời cho câu hỏi về email Windows 8 và đăng câu hỏi của riêng bạn lên Windows 8 Email và liên lạc cộng đồng.

 • Nếu bạn biết tên của người quản lý hộp thư của bạn (đôi khi gọi là người quản trị email), liên hệ với họ và báo cáo lỗi bạn gặp phải khi bạn tìm cách kết nối với Windows 8 thư.

Những cách khác để kết nối email của bạn

Nếu bạn không thể kết nối để Office 365 hoặc email nền tảng Exchange bằng cách dùng Windows 8 thư và các bước trong bài viết này của bạn, hãy cân nhắc các thao tác sau:

 • Thử kết nối với tài khoản của bạn bằng cách dùng Outlook Web App. Để biết thông tin về cách kết nối bằng cách dùng một trình duyệt web, hãy xem đăng nhập vào Outlook trên Web dành cho doanh nghiệp.

 • Thử kết nối với tài khoản của bạn bằng cách dùng Outlook. Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows RT 8.1, bạn có thể dùng Outlook 2013 RT, một phiên bản của Outlook 2013 tối ưu hóa cho cảm ứng, để kết nối với tài khoản của bạn. Để biết các bước chi tiết, hãy xem thiết lập email trong Outlook (cho Windows).

 • Thử kết nối với tài khoản của bạn với Windows 8 bằng cách sử dụng IMAP4. Để thiết lập kết nối IMAP, hãy chọn tùy chọn tài khoản khác chứ không phải là tùy chọn Outlook trong quá trình thiết lập tài khoản thư Windows 8 . Khi bạn thiết lập kết nối IMAP bằng cách dùng Office 365 hoặc khác Exchange-dựa trên các tài khoản, bạn cần phải nhập theo cách thủ công thiết đặt máy chủ IMAP và SMTP của bạn. Nếu bạn đang kết nối đến Office 365 email, tên máy chủ IMAP là outlook.office365.com và tên máy chủ SMTP là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không kết nối với Office 365 email, hãy xem các thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.

 • Thử kết nối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng một chương trình khác hỗ trợ POP hoặc IMAP.

Ghi chú: Kết nối với tài khoản của bạn bằng cách dùng IMAP cho phép bạn gửi và nhận email cho tài khoản của bạn. IMAP và POP không cho phép bạn đồng bộ hóa liên hệ và thông tin lịch của bạn. Để biết thêm thông tin về POP hoặc IMAP, hãy xem dùng IMAP hoặc POP chương trình Email.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×