Thiết lập Office 365 Midsize Business cho tổ chức của bạn

Để biết các hướng dẫn thiết lập mới nhất, vui lòng xem Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Là người quản trị trong tổ chức của mình, sau khi đăng ký Office 365 Business Premium, đã đến lúc bạn đăng nhập và thiết lập cho tổ chức của mình.

Trước hết, hãy xem Video: Giới thiệu về Office 365 Midsize Business, xem nhanh về trung tâm quản trị Office 365 và khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm Thiết lập. Các bước Thiết lập và bài viết này giúp người quản trị Office 365 Business Premium thiết lập để tổ chức của bạn và tất cả mọi người dùng có thể nhanh chóng sẵn sàng hoạt động.

Thiết lập Office 365 cho tổ chức của bạn

Các bước này áp dụng cho Office 365 Business Premium, vốn không còn sẵn dùng để mua.

Thiết lập Office 365 cho tổ chức của bạn

Bước 1: Thêm miền

Bước 2: Thêm người dùng, cấp giấy phép và thiết lập email

Bước 3: Thiết lập site nhóm, OneDrive for Business và Lync Online

Bước 4: Thiết lập quyền truy nhập cho người dùng

Bước 5: Cấu hình DNS cho chuyển phát email

Bước 6: Thông báo cho người dùng

Các công việc thiết lập khác

Bước 1: Thêm miền

  1. Hãy quyết định xem bạn có muốn email của mình sử dụng miền tùy chỉnh hay không. Có thể bạn muốn các địa chỉ email sẽ dùng tên của tổ chức của bạn, chẳng hạn như @fourthcoffee.com hoặc @contoso.com. Hầu hết các tổ chức đều muốn dùng miền tùy chỉnh như vậy.

    • Đối với miền tùy chỉnh, bạn sẽ cần một tên miền đã đăng ký. Nếu bạn chưa có tên miền đã đăng ký, hãy tìm hiểu cách mua.

    • Nếu bạn không muốn dùng tên miền riêng, bạn có thể tiếp tục sử dụng miền miễn phí mà bạn đã tạo khi đăng ký Office 365; ví dụ contoso.onmicrosoft.com.

  2. Thiết lập miền tùy chỉnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn cách để hoạt động với Office 365. Hãy xem Thiết lập tên miền của bạn trong Office 365.

Bước 2: Thêm người dùng, cấp giấy phép và thiết lập email

  1. Có hai cách để tạo tài khoản người dùng:

  2. Thiết lập email. Khi bạn tạo tài khoản người dùng, một hộp thư Exchange Online được tự động tạo cho người dùng đó trên đám mây. Exchange Online cung cấp cho bạn email, lịch, liên hệ và nhiều hơn thế nữa và Outlook Web App cho phép bạn truy nhập vào hộp thư Exchange Online của mình từ trình duyệt web.

Bước 3: Thiết lập site nhóm, OneDrive for Business và Lync Online

SharePoint Online bao gồm các site nhóm và OneDrive for Business. Để tự mình dùng thử các dịch vụ, hãy đăng nhập vào Office 365, rồi trên đầu trang bấm OneDrive hoặc Site.

Để tìm hiểu thêm, xem Bắt đầu dùng các site SharePoint và OneDrive for Business để chia sẻ tài liệu và ý tưởng. Và chắc là bạn đã xem Video: Chia sẻ Tài liệu trong Office 365.

Office 365 đi kèm với một trang nhóm và bạn có thể tạo thêm các trang nhóm khác để hỗ trợ cho nhu cầu kinh doanh của mình. Các trang nhóm cung cấp một vị trí trung tâm để lưu giữ và truy nhập vào tài liệu và thông tin công việc của tổ chức của bạn từ hầu như mọi nơi. Bạn sẽ phải thêm tài liệu vào trang nhóm và cho mọi người quyền truy nhập vào đó. Bạn cũng có thể tùy chỉnh trang nhóm của mình với các trang, lịch, danh sách chia sẻ và nhiều hơn thế nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bắt đầu với SharePoint.

Với Lync Online, bạn có thể biết được các đồng nghiệp có đang trực tuyến hay không. Bạn cũng có thể liên lạc với họ thông qua nhắn tin tức thời (IM), cuộc gọi âm thanh hoặc cuộc gọi video. Thậm chí bạn còn có thể thực hiện trình bày trực tuyến với phần âm thanh, video, chia sẻ màn hình và một chiếc bảng trắng ảo. Hãy xem Thiết lập Lync Online.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Lync Online, hãy xem Bắt đầu sử dụng Lync cho IM và cuộc họp trực tuyến và Video: Liên lạc bằng Lync trong Office 365.

Bước 4: Thiết lập quyền truy nhập cho người dùng

Người dùng của bạn có thể truy nhập vào Office 365 bằng PC hoặc máy Mac, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc trình duyệt web.

Office 365 ProPlus cung cấp quyền truy nhập vào tài liệu và các ứng dụng Office. Nó được tối ưu hóa để cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên tất cả các thiết bị—từ PC đến điện thoại thông minh đến máy tính bảng. Office 365 ProPlus bao gồm Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Access, Publisher và Lync.

Bạn có thể cài đặt Office 365 ProPlus cùng với phiên bản Office hiện tại của mình. Hãy xem Tải xuống và cài đặt Office bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp trên PC hoặc trên máy Mac.

Tìm hiểu thêm về quyền truy nhập của người dùng:

Bước 5: Cấu hình DNS cho chuyển phát email

Ghi chú  Nếu bạn đang thử dùng Office 365 và bạn đang dùng một miền sản xuất để dùng thử Office 365, đừng thực hiện bước này.

Khi bạn cấu hình DNS cho chuyển phát email, tất cả email gửi đến miền của bạn sẽ bắt đầu đi tới dịch vụ Exchange Online mới của bạn trên điện toán đám mây.

Nhằm thiết lập để email đi tới Office 365, bạn hãy cấu hình một bản ghi trao đổi thư (bản ghi MX) nơi các bản ghi DNS của miền của bạn được lưu giữ. Chúng tôi cung cấp các bước chi tiết để thêm và cập nhật các bản ghi DNS dành cho dịch vụ Office 365 cho nhiều nhà đăng ký miền và nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ DNS phổ biến.

Nếu tổ chức của bạn có dữ liệu hộp thư hiện có trên một máy chủ tuân theo Giao thức Truy nhập Thư Internet (IMAP), thì hãy cân nhắc nhập thư vào đám mây trước khi bạn cấu hình bản ghi MX của mình. IMAP được hỗ trợ từ hầu hết các máy chủ email và dịch vụ nền tảng điện toán đám mây. Hãy xem Di chuyển hộp thư IMAP sang Office 365.

Bạn có thể nhập dữ liệu hộp thư bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, sẽ đỡ phiền toái hơn cho người dùng nếu bạn làm như vậy trước khi họ bắt đầu sử dụng email Office 365 của mình.

Một phương pháp khác là yêu cầu từng người dùng chuyển thư và các liên hệ của riêng họ vào Office 365 sau khi đã đăng nhập. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Video: Sử dụng email và nhiều điều khác trong Office 365 và Di chuyển thư và liên hệ vào Office 365.

Bước 6: Thông báo cho người dùng

Khi bạn đã thiết lập xong mọi thứ, hãy thông báo cho mọi người trong tổ chức của bạn về những điều nên chờ đợi.

Hãy xem Giúp mọi người sẵn sàng sử dụng Office 365 để biết các ý tưởng về cách chuẩn bị và đào tạo người dùng và các nguồn thông tin hỗ trợ và khắc phục sự cố.

Các công việc thiết lập khác

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ