Thiết lập Office 365 Business trong tổ chức của bạn

Là người quản trị trong tổ chức của mình, bạn đã đăng ký Office 365 Business Essentials hoặc Office 365 Business Premium. Tiếp theo là gì?

Trước khi thiết lập Office 365 cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn:

Khám phá sản phẩm

Ở đầu mỗi trang, bạn có thể truy nhập dễ dàng vào các dịch vụ và thiết đặt của bạn.

Thanh dẫn hướng

1. Outlook (Web App) cho email, Lịch, và Người là toàn bộ các phần của Exchange Online.

2. Nguồn cấp tin tức, OneDrive for Business và Site là tất cả các phần của SharePoint Online.

3. Nối kết đến Office store và Office.com cho các ứng dụng và tài nguyên khác.

4. Nối kết đến trang Quản trị nơi bạn quản lý Office 365 cho tổ chức của bạn.

5. Nối kết đến hồ sơ của bạn, Đăng xuất, Thiết đặt Office 365 của bạn(Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site.) và Trợ giúp.

Khi bạn bấm Quản trị, bạn đang chuyển đến trang chính trong Office 365, nơi bạn có thể cài đặt mọi thứ lên tổ chức của bạn. Sử dụng ngăn Bắt đầu và bài viết này để thiết lập tổ chức của bạn và người dùng của bạn có thể nhanh chóng sẵn sàng hoạt động.

Các bước để thiết lập tổ chức của bạn

Bạn muốn làm gì?

Vị trí trên trang chủ Quản trị

Sẽ mất bao lâu? (ước tính)

Cài đặt phần mềm Office 2013   

Sau khi đăng nhập, bạn có thể cài đặt các chương trình của Office 2013 như Word, Excel và PowerPoint trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Đi tới Thiết đặt > Thiết đặt Office 365

5 phút để cài đặt.

Thêm tên miền tùy chỉnh   

Thêm danh tính của bạn vào email và website của bạn với một tên miền tùy chỉnh. Xem Thiết lập một tên miềnđào tạo tên miền tùy chỉnh. Sau đó tùy chỉnh email của bạn với một tên miềndùng tên miền tùy chỉnh cho website của bạn.

Ngăn bắt đầu của người quản trị--Địa chỉ email

45 phút cho một tên miền hiện tại, một giờ nữa cho một miền mới mà bạn đã mua.

(Thiết lập một tên miền liên quan làm việc với dịch vụ bên ngoài Office 365, như cơ quan đăng ký và máy chủ tên, tất cả đều mất thời gian.)

Thêm người dùng    (nhân viên của bạn)

Dùng địa chỉ email đi kèm với Office 365:

someone@yourcompany.onmicrosoft.com

Thêm người dùng cho từng nhân viên trong công ty và khi cần, gán quyền quản trị cho họ.

Bảng điều khiển của người quản trị--Người dùng và nhóm

2-3 phút để thêm mỗi người dùng.

Thiết lập thiết bị di động

Trong Office 365, mọi người trong tổ chức của bạn có thể thiết lập điện thoại di động và máy tính bảng của họ để dùng Office 365.

Trước tiên thiết lập máy tính, điện thoại và máy tính bảng của bạn. Sau đó Quản lý cách người dùng sử dụng email và IM trên điện thoại của họ.

Bảng điều khiển của người quản trị--Thiết đặt dịch vụ--Truy cập di động

2 phút để xem lại thiết đặt mặc định và thay đổi những thiết đặt này nếu cần thiết.

Bắt đầu với OneDrive for Business và các site nhóm

Trong văn phòng và khi đang di chuyển, bạn có thể tạo và chia sẻ tài liệu Office từ bất kỳ đâu. Hãy xem Bắt đầu dùng site SharePoint và OneDrive for BusinessTruy nhập tài liệu Office ở bất kỳ đâu.

Ảnh chụp màn hình của Ngăn bắt đầu của người quản trị dành cho việc cộng tác, bao gồm OneDrive for Business, Office Web Apps, và các site nhóm. Bấm vào đây để mở chủ đề trợ giúp có liên quan.

30 phút để thiết lập. Theo thời gian, bạn và nhóm của bạn có thể phát triển kiểu làm việc phù hợp nhất với công việc của mình.

Dùng nhắn tin tức thời và cuộc họp trực tuyến

Bắt đầu ngay bằng cách xem lại Thiết đặt dịch vụ Lync Online và Bắt đầu dùng Lync cho IM và cuộc họp trực tuyến.

Bảng điều khiển của người quản trị--Thiết đặt dịch vụ--IM, cuộc họp và hội thảo

Chỉ vài phút. Hầu hết mọi người không cần thay đổi thiết đặt Lync ban đầu, ít nhất không phải là ngay lập tức.

Thiết lập website công cộng

Nếu bạn không có website công cộng, bạn có thể dùng một website có trong Office 365. Hãy xem Bắt đầu với website công cộng của bạnTrợ giúp Website Công cộng cho Office 365.

Ngăn bắt đầu của người quản trị--Trang web công cộng

10-20 giờ để tạo website của bạn từ đầu.

Để dùng tên miền tùy chỉnh, chỉ cần thực hiện thay đổi tên khi bạn tùy chỉnh địa chỉ email của bạn.

Để mọi người sẵn sàng

Giúp mọi người sẵn sàng và hoạt động với các khóa đào tạo và trợ giúp.

Hãy xem Giúp mọi người sẵn sàng sử dụng Office 365.

30 phút hoặc hơn để chia sẻ tài nguyên.

Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua từng bước cần thiết để thiết lập Office 365 Business Essentials trong tổ chức của bạn. Có hai phần:

 1. Thiết lập mọi thông tin

 2. Giúp nhân viên của bạn sẵn sàng

Thiết lập mọi thông tin

Tạo tài khoản cho nhân viên và đồng nghiệp

Hãy bắt đầu bằng cách thêm nhân viên hoặc đồng nghiệp của bạn để họ có thể dùng email, lịch và công cụ cộng tác. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản người dùng cho mỗi người trong tổ chức của bạn, những người sẽ dùng Office 365 Business Essentials.

Khi bạn thêm người dùng, người đó ngay lập tức có thể dùng phần mềm và dịch vụ có trong Office 365.

Thêm người dùng

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Quản trị ở đầu trang đó.

 3. Bấm Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và nhiều hơn nữa.

 4. Bấm vào dấu cộng (+) và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo hoặc sửa người dùng.

Truy nhập email và lịch của bạn

Ghi chú    Địa chỉ email mặc định của bạn là địa chỉ email mà bạn đã tạo trong quá trình đăng ký. Địa chỉ email của người dùng sẽ có cùng định dạng với địa chỉ email của bạn. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là joe@contoso.onmicrosoft.com, sau đó địa chỉ email cho người dùng của bạn có thể là dave@contoso.onmicrosoft.com.

Tùy chỉnh địa chỉ email của bạn

Để tùy chỉnh địa chỉ email của bạn thành, ví dụ như joe@contoso.com, hãy ghé thăm phần dưới đây có tiêu đề "Thiết lập tên miền của bạn."

Truy nhập email từ Web và Outlook

Từ Web

Dùng Microsoft Outlook Web App, ứng dụng này cung cấp giao diện người dùng được sắp xếp hợp lý hỗ trợ liên lạc và dễ sử dụng một trải nghiệm di động.

Thiết lập Outlook Web App

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Outlook ở đầu trang đó.

 3. Làm theo hướng dẫn để cấu hình ngôn ngữ và múi thời gian của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Bắt đầu dùng Outlook Web App cho email và lịch.

Truy nhập email từ Outlook

Bạn sẽ cần cấu hình Microsoft Outlook 2010 hoặc Outlook 2013. Để biết từng bước hướng dẫn, hãy xem Thiết lập email trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013.

Kết nối với các tài khoản email khác

Nếu bạn hoặc người dùng của bạn có các địa chỉ email nào khác cần được quản lý và truy nhập tất cả ở một chỗ từ tài khoản email Office 365 của bạn, bạn sẽ cần phải kết nối chúng. Bạn có thể kết nối tối đa với năm tài khoản email từ những nhà cung cấp như Hotmail, Gmail và Yahoo!

Kết nối với một tài khoản email khác

 1. Hãy đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn có hỗ trợ POP và IMAP.

 2. Bật truy nhập POP hoặc IMAP. (Xem Bật truy nhập POP hoặc IMAP.)

 3. Đăng nhập vào Office 365 và bấm Outlook ở đầu trang.

 4. Chọn Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site.> Tùy chọn > Tài khoản được kết nối.

 5. Bấm vào dấu cộng (+) và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, xem Tài khoản được kết nối.

Cài đặt Word, Excel và phần còn lại của Office 2013

Tải xuống phần mềm Microsoft Office

Ghi chú    Phần này áp dụng cho khách hàng Business Premium. Nếu bạn dùng phiên bản Business Essentials, bạn có thể kết nối phần mềm Microsoft Office hiện có của bạn với Office 365 như giải thích tiếp theo.

Với Office 365, bạn có thể truyền các phiên bản đầy đủ của phần mềm Office trên máy tính từ nền tảng điện toán đám mây từ bất kỳ PC Windows 7 hoặc Windows 8 nào có kết nối với internet. Đối với Office 365 Business Premium, bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt các ứng dụng Office như Word và Excel trên máy tính của bạn.

Cài đặt các ứng dụng Office 365 trên máy tính

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > Phần mềm.

 4. Hãy chọn ngôn ngữ của bạn và bấm cài đặt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Kết nối Office hiện có của bạn với Office 365

Ghi chú    Phần này chỉ áp dụng cho khách hàng Business Essentials. Khách hàng Business Premium có thể tải xuống Office với gói đăng ký Office 365 của họ. (Vui lòng xem phần trước.)

Nếu bạn đã có Microsoft Office 2007 hoặc Office 2010 được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể kết nối nó với Office 365. Sau đó bạn sẽ có thể đăng nhập và truy nhập tất cả các ứng dụng Office mà bạn quen thuộc và các thiết đặt cá nhân hoá từ bất kỳ PC Windows 7 hoặc Windows 8 nào có kết nối với internet.

Kết nối bộ Office hiện có với Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > Phần mềm.

 4. Hãy bấm thiết lập trên máy tính và làm theo hướng dẫn.

Thiết lập email và chia sẻ tài liệu trên thiết bị di động của bạn

Với Office 365, bạn có thể truy nhập email, tài liệu, nhắn tin tức thời và các dịch vụ khác từ điện thoại di động của bạn cho dù bạn đang ở đâu.

Cấu hình một thiết bị di động cho Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > phần mềm > điện thoại & máy tính bảng.

 4. Chọn thiết bị bạn muốn cấu hình và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập và sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Giữ tất cả mọi người ở trên cùng một trang

Chia sẻ tài liệu với độ tin cậy

Tất cả người dùng có thể tạo và lưu trữ các tệp trong OneDrive for Business, một không gian lưu trữ nền tảng điện toán đám mây bảo mật và trực tuyến. Người dùng có thể chia sẻ tệp với những người cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Họ cũng có thể đồng bộ tài liệu trên PC và các thiết bị di động để truy nhập trực tuyến và ngoại tuyến vào bất kỳ lúc nào.

Đến OneDrive for Business

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm OneDrive ở đầu trang.

 3. Bắt đầu tạo, chỉnh sửa hoặc xem lại tài liệu trong OneDrive for Business.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Truy nhập tài liệu Office từ bất kỳ nơi đâu với Office 365OneDrive for Business là gì?

Thiết lập một site cộng tác nhóm

Với site nhóm, người dùng của bạn có thể làm việc cùng với đồng nghiệp và khách hàng trong một không gian chung của nhóm. Tất cả mọi người có thể tạo và chia sẻ tài liệu, sổ ghi chép, danh sách, lịch biểu và nhiều hơn thế nữa - tất cả trong một vị trí trung tâm. Bạn có thể dùng site nhóm hiện có hoặc tạo thêm các site nhóm

Đến site nhóm của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm Site ở đầu trang.

 3. Bấm vào Site Nhóm trên trang Site.

 4. Bắt đầu tạo, chỉnh sửa hoặc xem lại các tài liệu trong site nhóm của bạn.

  Tạo site nhóm

 5. Đăng nhập vào Office 365.

 6. Trên Cổng thông tin Quản trị, bấm Site ở đầu trang.

 7. Bấm + site mới và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Truy nhập tài liệu Office từ bất kỳ nơi đâu với Office 365Tạo một site.

Kết nối với mọi người ở mọi nơi với Lync

Lync có thể kết nối người dùng của bạn bằng nhắn tin tức thời, cuộc gọi thoại và video và các cuộc họp trực tuyến với chia sẻ màn hình. Nếu bạn đã tải xuống bộ Office đầy đủ (xem ở trên), sau đó bạn đã cài đặt Lync và bạn đã sẵn sàng để dùng nó. Nếu bạn chưa có Lync, hãy tải xuống và cài đặt nó theo các bước sau.

Cài đặt Lync

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Trên Cổng thông tin Quản trị, hãy chọn Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site.> Thiết đặt Office 365 > phần mềm.

 3. Bấm Lync và làm theo hướng dẫn.

Sau khi đã cài đặt Lync, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu việc cộng tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Diện mạo chuyên nghiệp hơn

Thiết lập website công cộng Office 365 của bạn

Nếu bạn không có website công cộng, bạn có thể dùng một website có trong Office 365. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị, thêm logo, thêm tên công ty của bạn và nhiều nữa. Sau đó tùy chỉnh từng trang với văn bản, hình ảnh, video và các ứng dụng.

Sửa website công cộng của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Site ở đầu trang đó.

 3. Bấm vào lát xếp Site công cộng. (Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy nhập lại tài khoản Office 365 của bạn.)

 4. Bấm vào Site để thay đổi giao diện website của bạn, sửa tiêu đề hoặc thực hiện thay đổi cấp độ site khác.

 5. Bấm vào Trang để tùy chỉnh các trang trên website của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Sửa website công cộng của bạn. Để tìm hiểu về tất cả mọi thứ bạn có thể làm với website công cộng, hãy xem Trợ giúp Website Công cộng trong Office 365.

Khi đã hoàn tất với website của bạn, hãy thêm tên miền tùy chỉnh của bạn. Xem Dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ website công cộng Office 365 của bạn.

Thiết lập tên miền của bạn

Nếu bạn sở hữu một tên miền đã mua từ GoDaddy, bạn có thể bỏ qua phần này và làm theo quy trình được mô tả trong phần dưới đây.

Nếu bạn sở hữu một tên miền mà bạn đã mua từ một cơ quan đăng ký khác, hãy làm theo các bước "Thiết lập một tên miền tùy chỉnh" dưới đây.

Nếu bạn chưa sở hữu một tên miền tùy chỉnh, bạn có thể mua tên miền từ bất kỳ cơ quan đăng ký tên miền nào và sau đó thực hiện theo cùng quy trình. (Thiết lập mất khoảng 45 phút, nhưng bạn sẽ là hướng dẫn qua từng bước.)

Thiết lập miền tùy chỉnh

 1. Đi tới website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn và xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền.

 2. Thiết lập website hiện có của bạn nếu bạn có một website (ví dụ: www.yourcompany.com).

 3. Hãy đảm bảo rằng website của bạn sẽ tiếp tục hoạt động sau khi bạn kết nối tên miền của bạn vào Office 365.

 4. Cập nhật địa chỉ email cho tất cả người dùng của bạn (từ định dạng yourname@yourcompany.onmicrosoft.com đến yourname@yourcompany.com ).

 5. Tạo một tài khoản cho mỗi người dùng của bạn.

 6. Hoàn tất quá trình bằng cách điều hướng tất cả lưu lượng qua Office 365.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chỉnh địa chỉ email của bạn trong Office 365.

Khi bạn đã sẵn sàng để thêm tên miền của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

Thêm tên miền

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Quản trị ở đầu trang đó.

 3. Bấm Quản lý tên miền email và website của bạn.

 4. Bấm Thêm tên miền ở trang sau và làm theo hướng dẫn.

Thiết lập tên miền của bạn với GoDaddy

Bạn cũng có thể dùng Office 365 để mua tên miền tùy chỉnh GoDaddy và Office sẽ tự động thiết lập tên miền đó cho bạn. Nếu tổ chức của bạn đã có một tên miền GoDaddy, bạn cũng có thể cho Office 365 biết để bắt đầu dùng tên miền đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm thế nào để mua tên miền.

Những tác vụ quản trị hàng đầu cần phải có

Đây là một số tác vụ quản trị phổ biến nhất, bạn sẽ tự thực hiện trong Office 365.

Đặt lại mật khẩu

Bạn bị mất mật khẩu? Bây giờ bạn có thể dùng công cụ tự phục vụ trực tuyến để đặt lại mật khẩu người quản trị của bạn.

Đặt lại mật khẩu quản trị của bạn

 • Đăng nhập vào Office 365.

 • Từ Cổng thông tin Quản trị, hãy bấm Không thể truy nhập tài khoản của bạn? để bắt đầu làm quen.

 • Khi được nhắc, hãy nhập ID người dùng được đăng ký với gói đăng ký Office 365 của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu của người quản trị. Hoặc bấm vào đây để đặt lại mật khẩu của bạn ngay.

Chuyển đổi giữa các gói Office 365

Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến phản hồi của bạn và chúng tôi đã làm cho ứng dụng dễ dàng hơn nhiều để khách hàng của chúng tôi có thể chuyển đổi giữa các gói dịch vụ Office 365 cho doanh nghiệp. Chúng tôi biết rằng khi công việc kinh doanh của bạn phát triển và lớn mạnh, bạn cần khả năng linh hoạt để thay đổi gòi đăng ký Office 365 của bạn.

Bạn có thể chuyển đổi các gói, trong một số trường hợp, mà không gọi Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm Quản trị ở phía trên cùng của trang sau đây.

 3. Bấm Quản lý và mua giấy phép.

 4. Bấm Chuyển gói bên cạnh gói đăng ký của bạn. (Bạn sẽ chỉ nhìn thấy nối kết này nếu gói đăng ký của bạn đủ điều kiện để chuyển giữa các gói.)

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển sang gói Office 365 khác.

Quản lý tài khoản của bạn khi đang di chuyển

Ngoài việc quản trị tài khoản Office 365 của bạn từ bên trong Office 365, bạn có thể quản lý tài khoản của bạn từ bất kỳ vị trí nào bằng cách dùng ứng dụng Quản trị Office 365. Để dùng ứng dụng này trên Windows Phone, thiết bị Android hoặc thiết bị iOS của bạn, chỉ cần tìm kiếm kho ứng dụng của bạn cho Quản trị Office 365.

Danh sách kiểm tra

Chúng tôi muốn bạn được thực hiện thành công, vì vậy chúng tôi đã tạo hướng dẫn này để làm cho việc cài đặt Office 365 Business Essentials của bạn càng dễ dàng càng tốt. Hãy dùng nó để đánh dấu các bước sẽ áp dụng cho bạn khi bạn hoàn thành chúng.

Bắt đầu

____________________

____________________

Kiểm tra yêu cầu hệ thống cho Office 365

Mua một gói đăng ký

Thiết lập cơ bản

____________________

____________________

____________________

Tạo tài khoản cho đồng nghiệp

Truy nhập email và lịch của bạn

Kết nối với các tài khoản email khác

Thiết lập và sẵn sàng

____________________

____________________

____________________

Tải xuống Word, Excel, PowerPoint, Outlook và phần còn lại của Office

Kết nối Office hiện có của bạn với Office 365

Thiết lập email và chia sẻ tài liệu trên thiết bị di động của bạn

Kết nối với tất cả mọi người

____________________

____________________

____________________

Chia sẻ tài liệu với độ tin cậy

Thiết lập một site cộng tác nhóm

Kết nối với mọi người ở mọi nơi với Lync

Diện mạo chuyên nghiệp

____________________

____________________

____________________

Tùy chỉnh website của bạn

Thiết lập tên miền của bạn

Thiết lập tên miền của bạn với GoDaddy

Những tác vụ quản trị hàng đầu

____________________

____________________

Đặt lại mật khẩu của bạn

Chuyển đổi giữa các gói Office 365

Giúp mọi người sẵn sàng

____________________

Chia sẻ "Hướng dẫn của Người dùng Thiết lập Office 365 Business Essentials" với nhân viên

Tìm trợ giúp hoặc thông tin thêm

Nếu có thắc mắc, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời và hỗ trợ trực tuyến trong pa-nen hỗ trợ trên tất cả các trang trong cổng thông tin người quản trị Office 365, trên trang Hỗ trợ tổng quan và trong Cộng đồng Office 365. Đây là một vài tài nguyên dành riêng cho người quản trị:

Giúp nhân viên hoặc đồng nghiệp của bạn sẵn sàng

Hướng dẫn này đã được viết cho bạn, với vai trò là người quản trị tài khoản, nhưng người dùng của bạn cũng cần phải theo dõi một số bước để bắt đầu. Để thuận tiện, chúng tôi đã bao gồm các bước này bên dưới. Bạn có thể sao chép văn bản và các nối kết sau đây và gửi email cho những người khác, hoặc chỉ cần chia sẻ phần này hướng dẫn với họ.

Hướng dẫn thiết lập người dùng Office 365 Business Essentials

Truy nhập email và lịch của bạn

Ghi chú    Hãy yêu cầu người quản trị của bạn về tên người dùng của bạn. Nếu địa chỉ email cho người quản trị của bạn là joe@contoso.onmicrosoft.com, địa chỉ email của bạn sẽ là [username]@contoso.onmicrosoft.com.

Truy nhập email từ Web và Outlook

Từ Web

Dùng Microsoft Outlook Web App, ứng dụng này cung cấp giao diện người dùng được sắp xếp hợp lý hỗ trợ liên lạc và nâng cao trải nghiệm di động Exchange.

Thiết lập Outlook Web App

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Outlook ở đầu trang dưới đây.

 3. Làm theo hướng dẫn để cấu hình ngôn ngữ và múi thời gian của bạn.

Để biết thêm thông tin, truy cập Bắt đầu dùng Outlook Web App.

Truy nhập email từ Outlook

Bạn sẽ cần cấu hình Microsoft Outlook 2010 hoặc Outlook 2013. Để biết hướng dẫn sử dụng từng bước, hãy truy cập trang Thiết lập email trong Outlook.

Kết nối với các tài khoản email khác

Nếu bạn có các địa chỉ email khác nào cần được quản lý và truy nhập tất cả ở một chỗ từ tài khoản email Office 365 của bạn, bạn sẽ cần phải kết nối chúng. Bạn có thể kết nối tối đa với năm tài khoản email từ những nhà cung cấp như Hotmail, Gmail và Yahoo!

Kết nối với một tài khoản email khác

 1. Hãy đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn có hỗ trợ POP và IMAP.

 2. Bật truy nhập POP hoặc IMAP. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Bật truy nhập POP hoặc IMAP.)

 3. Đăng nhập vào Office 365 và bấm vào Outlookở đầu trang.

 4. Chọn Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site.> Tùy chọn > Tài khoản được kết nối.

 5. Bấm vào dấu cộng (+) và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, xem Tài khoản được kết nối.

Tải xuống Word, PowerPoint, Excel, Outlook và phần mềm Microsoft Office khác

Ghi chú    Phần này áp dụng cho khách hàng Business Premium. Nếu bạn dùng phiên bản Business Essentials, bạn có thể kết nối bộ sản phẩm Microsoft Office hiện có của bạn với Office 365. (Hãy xem phần tiếp theo để biết hướng dẫn.)

Với Office 365, bạn có thể truyền các phiên bản đầy đủ của phần mềm Office trên máy tính từ nền tảng điện toán đám mây từ bất kỳ PC Windows 7 hoặc Windows 8 nào có kết nối với internet. Đối với Office 365 Business Premium, bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt các ứng dụng Office như Word và Excel trên máy tính của bạn.

Cài đặt các ứng dụng Office 365 trên máy tính

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > Phần mềm.

 4. Hãy chọn ngôn ngữ của bạn và bấm cài đặt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Kết nối Office hiện có của bạn với Office 365

Ghi chú    Phần này chỉ áp dụng cho khách hàng Business Essentials. Khách hàng Business Premium có thể tải xuống Office với gói đăng ký Office 365 của họ. (Vui lòng xem phần trước.)

Nếu bạn đã có Microsoft Office 2007 hoặc Office 2010 được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể kết nối nó với Office 365. Sau đó bạn sẽ có thể đăng nhập và truy nhập tất cả các ứng dụng Office mà bạn quen thuộc và các thiết đặt cá nhân hoá từ bất kỳ PC Windows 7 hoặc Windows 8 nào có kết nối với internet.

Kết nối bộ Office hiện có với Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > Phần mềm.

 4. Hãy bấm thiết lập trên máy tính và làm theo hướng dẫn.

Thiết lập email và chia sẻ tài liệu trên thiết bị di động của bạn

Với Office 365, bạn có thể truy nhập email, tài liệu của bạn, nhắn tin tức thời và các dịch vụ khác từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng cho dù bạn đang ở đâu.

Cấu hình một thiết bị di động cho Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. ở đầu trang.

 3. Chọn Thiết đặt Office 365 > phần mềm > điện thoại & máy tính bảng.

 4. Chọn thiết bị bạn muốn cấu hình và làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập và sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Chia sẻ tài liệu với độ tin cậy

Bạn có thể tạo và lưu trữ các tệp trong OneDrive for Business, một không gian lưu trữ nền tảng điện toán đám mây bảo mật và trực tuyến. OneDrive for Business cho phép bạn chia sẻ tệp với những người cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Bạn cũng có thể đồng bộ tài liệu trên PC và các thiết bị di động để truy nhập trực tuyến và ngoại tuyến vào bất kỳ lúc nào.

Đến OneDrive for Business

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm vào OneDrive ở đầu trang Quản trị.

 3. Office 365 tự động cấu hình không gian của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Truy nhập tài liệu Office ở bất kỳ đâuOneDrive for Business là gì?

Kết nối với mọi người ở mọi nơi với Lync

Lync có thể kết nối bạn và đồng nghiệp của bạn bằng nhắn tin tức thời, cuộc gọi thoại và video và các cuộc họp trực tuyến với chia sẻ màn hình. Nếu bạn đã tải xuống bộ Office đầy đủ (xem ở trên), sau đó bạn đã cài đặt Lync và bạn đã sẵn sàng để dùng nó. Nếu bạn chưa có Lync, hãy tải xuống và cài đặt nó theo các bước sau.

Cài đặt Lync

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Chọn Thiết đặtBánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site.> Thiết đặt Office 365 > phần mềm.

 3. Bấm Lync và làm theo hướng dẫn.

Sau khi đã cài đặt Lync, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu việc cộng tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Nơi bạn có thể lấy thêm hướng dẫnThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ