Thiếu Adobe Acrobat tab ngay cả khi bổ trợ được bật trong ứng dụng Office 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mở một ứng dụng Office 2016, tab Adobe Acrobat có thể thiếu ngay cả khi bổ trợ sẵn dùng. Trước khi bạn cố bất kỳ các bước dưới đây, hãy đảm bảo Phiên bản của Adobe Acrobat tương thích với Office 2016. Bạn cũng nên cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho Office 2016. Để thực hiện điều này, mở một ứng dụng Office 2016, và bấm tệp > tài khoản > Tùy chọn Cập Nhật > Cập Nhật ngay.

Bật Acrobat PDFMaker bổ trợ

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2016 và bấm tệp > tùy chọn > bổ trợ.

 2. Chọn bổ trợ COM bên cạnh quản lý và bấm đi.

 3. Trong danh sách sẵn dùng bổ trợ, tìm Acrobat PDFMaker COM bổ trợ và kiểm tra nếu nó được bật. Nếu nó không, hãy chọn hộp bật nó.

Tắt và bật Acrobat PDFMaker bổ trợ bộ

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2016 và bấm tệp > tùy chọn > bổ trợ.

 2. Chọn bổ trợ COM bên cạnh quản lý và bấm đi.

 3. Trong danh sách sẵn dùng bổ trợ, tìm Acrobat PDFMaker COM bổ trợ và kiểm tra nếu nó được bật. Nếu đó là, bỏ chọn hộp để vô hiệu hóa nó.

 4. Đóng và mở lại ứng dụng Office 2016.

 5. Quay trở lại bổ trợ COM, bật Acrobat PDFMaker bổ trợ bộ, sau đó bấm OK.

Loại bỏ và cài đặt lại Acrobat PDFMaker bổ trợ

 1. Tìm một biểu tượng ứng dụng Office 2016, bấm chuột phải vào nó và bấm chạy là người quản trị.

 2. Mở một tệp trống mới.

 3. Bấm tệp > tùy chọn > bổ trợ.

 4. Chọn bổ trợ COM bên cạnh quản lý và bấm đi.

 5. Chọn Acrobat PDFMaker COM bổ trợ và bấm loại bỏ.

 6. Bấm Thêm và dẫn hướng tới C:\Program Files (x86) \Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll.

 7. Đóng và khởi động lại ứng dụng Office 2016.

Thay đổi trường khóa của sổ đăng ký

 1. Đi đến khởi động và tìm kiếm "Chạy". Bạn cũng có thể nhấn phím Windows + R để hiển thị cửa sổ chạy.

 2. Trong cửa sổ chạy , nhập "regedit".

 3. Tìm khóa đăng ký này: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin.

 4. Thay đổi giá trị khóa Loadbehavior thành 3. (thập phân)

 5. Thoát khỏi trình soạn thảo sổ đăng ký chính và khởi động lại ứng dụng Office 2016.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×