Thiết lập và khắc phục sự cố Skype for Business Online ủy quyền

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này giải thích cách thiết lập và khắc phục sự cố Skype for Business Online ủy quyền. Bài viết này cung cấp cho bạn các hướng dẫn thiết lập đề xuất, cách tốt nhất, và các bước khắc phục sự cố.

Hướng dẫn và yêu cầu

Thiết lập và nhận ủy quyền để hoạt động đúng cách phụ thuộc vào bạn thực hiện theo các hướng dẫn này:

 • Bạn phải sử dụng Skype for Business 2015 máy khách đầy đủ với các bản cập nhật mới nhất hoặc Skype cho Business 2016 máy khách đầy đủ.

 • Bạn phải dùng ứng dụng khách Outlook 2013 với các bản cập nhật mới nhất hoặc ứng dụng khách Outlook 2016.

 • Đảm bảo rằng delegator và máy tính đại diện có một hồ sơ thư Outlook có các trang chính hoặc hồ sơ mặc định. Hồ sơ thư đó phải chứa chỉ có một tài khoản.

 • Skype for Business cho delegator và người đại diện phải là người dùng trực tuyến. Ngoài ra, các hộp thư Exchange Server cho mỗi tài khoản phải hoặc cả hai Online hoặc cả hai đều là tại chỗ.

 • Delegator và đại diện phải dùng cùng phiên bản chính của Outlook.

 • Giá trị thuộc tính EnableExchangeDelegateSync nên được đặt thành true trong chính sách máy khách. Bạn có thể xác nhận thiết đặt này bằng cách chạy lệnh ghép ngắn Get-CSClientPolicy trong Skype for Business Online PowerShell mô-đun.

 • Delegator và đại diện phải được đăng nhập vào Skype for Business và Outlook cùng lúc trên workstations khác nhau.

 • Hộp thư chung không được hỗ trợ cho Skype for Business Online ủy quyền. Đây là vì hộp thư chung không có danh sách điều khiển sendonbehalf truy nhập (ACL).

Outlook 2013

Outlook 2016

Lync/Skype for Business máy khách cơ bản

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

Skype for Business 2015

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Skype for Business 2016

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Kịch bản cấp phép Enterprise E3

Giấy phép

Máy khách

Ghi chú

Enterprise E3

Lync 2013 (Skype for Business 2015) sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype for Business 2016 sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype cho Business cơ bản máy khách không hỗ trợ ủy quyền.

Cho máy khách máy Mac, bạn có thể đại diện cuộc gọi nhưng không cuộc họp.

Enterprise E3 với điện toán đám mây PBX + gọi điện thoại PSTN

Lync 2013 (Skype for Business 2015) sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype for Business 2016 sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype for Business Mac 2011

Skype cho Business cơ bản máy khách không hỗ trợ ủy quyền.

Cho máy khách máy Mac, bạn có thể đại diện cuộc gọi nhưng không cuộc họp.

Kịch bản Enterprise E5 cấp phép

Giấy phép

Máy khách

Ghi chú

E5 doanh nghiệp

Lync 2013 (Skype for Business 2015) sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016.

Skype for Business 2016 sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype cho Business cơ bản máy khách không hỗ trợ ủy quyền.

Cho máy khách máy Mac, bạn có thể đại diện cuộc gọi nhưng không cuộc họp.

Enterprise E5 plus gọi điện thoại PSTN

Skype for Business cho Mac 2016

Lync 2013 (Skype for Business 2015) sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype for Business 2016 sử dụng với Outlook 2013 hoặc Outlook 2016

Skype for Business Mac 2011

Skype cho Business cơ bản máy khách không hỗ trợ ủy quyền.

Cho máy khách máy Mac, bạn có thể đại diện cuộc gọi nhưng không cuộc họp.

Thiết lập và xác nhận ủy quyền

Để thiết lập Skype for Business Online ủy quyền, hãy làm theo các bước sau đây:

Tab chuyển tiếp cuộc gọi

 1. Chọn công cụ > tùy chọn > thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi.

 2. Chọn sửa thành viên đại diện của tôi.

 3. Chọn Thêm, chọn người đại diện mà bạn muốn thêm, sau đó chọn OK.

Tab chuyển tiếp cuộc gọi không

 1. Trong Outlook, hãy chọn tệp > Thiết đặt tài khoản > Truy nhập đại diện > Thêm.

 2. Xác định vị trí và sau đó thêm tên của người sắp là đại diện.

 3. Chọn menu lịch , sau đó chọn trình soạn thảo (có thể đọc, tạo và sửa đổi mục).

Tab chuyển tiếp cuộc gọi

 • Nếu máy khách không có một tab Chuyển tiếp cuộc gọi có nối kết sửa thành viên đại diện của tôi , và delegator nằm trên máy tính Mac, delegator phải đăng nhập vào máy tính dựa trên Windows để thiết lập Ủy quyền. Đây là vì Mac máy khách không thể thực hiện MAPI kết nối và đây là một yêu cầu để thiết lập Skype for Business ủy quyền từ Outlook.

Nếu thiết lập thành công, người đại diện sẽ thấy bạn đã được thêm làm đại diện cho < tên > thư và cũng mà những người mà tôi quản lý cuộc gọi cho nhóm được tạo ra. Delegator sẽ thấy nhóm đại diện được tạo ra.

Ghi chú: Ủy quyền quyền thường xuất hiện trong vòng 30 phút của trình thiết lập. Tuy nhiên, quy trình này có thể mất tối đa 24 giờ để hoàn tất.

Khắc phục sự cố

Vấn đề 1 Mục nhập đại diện vẫn sẽ xuất hiện trong những người mà tôi quản lý cuộc gọi cho nhóm sau khi delegator đã loại bỏ người đại diện từ ứng dụng khách Outlook.

Giải pháp 1 Trên Skype for Business máy khách, bấm chuột phải vào người đại diện trong nhóm đại diện , sau đó chọn loại bỏ khỏi nhóm.

Vấn đề 2 Sau khi truy cập đại diện được cấp thông qua ứng dụng khách Outlook, thông báo xác nhận cũng như những người mà tôi quản lý cuộc gọi cho nhóm xuất hiện cho người đại diện.

Giải pháp 2 Loại bỏ ủy quyền từ ứng dụng khách Outlook, hãy chờ khoảng 15 phút bản sao, và thêm người đại diện lại.

 • Ủy quyền không hoạt động nếu đã vượt quá ngưỡng 25 delegators và 25 đại diện.

 • Skype for Business cơ bản máy khách không được hỗ trợ.

  Ghi chú: Nếu bạn cài đặt Skype for Business cơ bản máy khách, nó sẽ loại bỏ và ngắt ủy quyền.

 • Nếu giá trị MAPI trạng thái không OK, hãy đảm bảo rằng các giá trị SIPSMTP khớp.

  Ghi chú: Nó có thể mất vài phút để trạng thái MAPI để hiển thị dưới dạng OK sau khi bạn khởi động lần đầu Skype for Business và Outlook.

 • Tạo một nhóm bảo mật và thêm quyền ủy quyền cho nhóm bảo mật đó không được hỗ trợ.

 • MAPI không sẵn dùng. Hãy xem "MAPI không sẵn dùng" lỗi trong Skype for Business 2016 khách.

 • Hộp thư Exchange Online không thể truy nhập qua Skype for Business máy khách. Nếu điều này xảy ra, hãy chạy kiểm tra kết nối Outlook để đảm bảo rằng nó đi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×