Thiết lập và Cập Nhật tiến độ công việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chia sẻ trong tiến trình công việc không có liên quan đến tính toán phức tạp. Trong Microsoft Planner, nó là đơn giản. Nhiệm vụ có thể là:

Chưa Bắt đầu    

Trong tiến trình     Đang Tiến hành

Hoàn thành     Đánh dấu hoàn thành

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Mẹo: Tìm kiếm bức tranh-kế hoạch tiến độ? Xem biểu đồ cung cấp tiến độ tổng thể của tất cả các nhiệm vụ trong kế hoạch của bạn, do đó, bạn có thể xem như thế nào những điều đang đi. Tìm hiểu thêm.

Thực hiện với một nhiệm vụ?

Để nhanh chóng đánh dấu một trong nhiệm vụ của bạn là hoàn thành, điểm để nó và nhấp vào dấu.

Mẹo: Hoàn thành nhiệm vụ được ẩn ở dưới cùng của danh sách tác vụ. Cuộn xuống và chọn Hiển thị hoàn thành.

Chỉ cần bắt đầu?

Trên hội đồng quản trị, hãy nhấp vào nhóm theo > tiến bộ, và sau đó kéo công việc giữa các cột để nhanh chóng cập nhật kế hoạch của bạn trên bay.

Những cách khác để Cập Nhật tiến độ

Cho các tác vụ đã được đánh dấu là đang tiếp diễn, bạn cũng có thể thay đổi trạng thái bằng cách nhấp vào tiến hành biểu tượng Đang Tiến hành nhiệm vụ.

Bạn cũng có thể Cập Nhật tiến độ công việc bằng cách nhấp vào tác vụ riêng của mình và thay đổi nó trong các chi tiết.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×