Thiết lập thiết bị Windows cho người dùng Microsoft 365 Business

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể thiết lập thiết bị Windows cho người dùng Microsoft 365 Business, hãy đảm bảo toàn bộ thiết bị Windows đều đang chạy Windows 10 Pro, phiên bản 1703 (Creators Update). Windows 10 Pro là điều kiện tiên quyết để triển khai Windows 10 Business, đây là tập hợp các dịch vụ đám mây và chức năng quản lý thiết bị bổ trợ cho Windows 10 Pro, ngoài ra hỗ trợ quản lý tập trung và kiểm soát bảo mật cho Microsoft 365 Business.

Nếu bạn có thiết bị Windows chạy Windows 7 Pro, Windows 8 Pro hoặc Windows 8.1 Pro, đăng ký Microsoft 365 Business sẽ cấp cho bạn quyền nâng cấp lên Windows 10.

Để biết thêm thông tin về cách nâng cấp thiết bị Windows lên Windows 10 Pro Creators Update, hãy làm theo các bước trong chủ đề này: Nâng cấp thiết bị Windows lên Windows Pro Creators Update.

Xem mục Xác minh thiết bị được nâng cấp lên Windows 10 Business để xác minh rằng bạn đã có bản nâng cấp hoặc đảm bảo bản nâng cấp đã hoạt động.

Liên kết các thiết bị chạy Windows 10 với Azure AD của tổ chức bạn

Khi toàn bộ các thiết bị Windows trong tổ chức của bạn đã được nâng cấp lên Windows 10 Pro Creators Update hoặc đã chạy Windows 10 Pro Creators Update, bạn có thể liên kết những thiết bị này với Azure Active Directory của tổ chức bạn. Khi các thiết bị được liên kết, chúng sẽ tự động được nâng cấp lên Windows 10 Business, đây là một phần trong đăng ký Microsoft 365 Business.

Với thiết bị chạy Windows 10 Pro hoàn toàn mới hay vừa mới được nâng cấp

Đối với thiết bị hoàn toàn mới chạy Windows 10 Pro Creators Update hoặc đối với thiết bị được nâng cấp lên Windows 10 Pro Creators Update nhưng không trải qua quá trình thiết lập thiết bị chạy Windows 10, hãy làm theo các bước sau.

  1. Tiến hành thiết lập thiết bị chạy Windows 10 cho tới khi bạn đến trang Bạn muốn thiết lập bằng cách nào?.

    Trên trang Bạn muốn thiết lập như thế nào, hãy chọn Thiết lập cho tổ chức
  2. Tại đây, chọn Thiết lập cho tổ chức, rồi nhập tên người dùng và mật khẩu cho Microsoft 365 Business.

  3. Kết thúc việc thiết lập thiết bị chạy Windows 10.

Khi bạn hoàn tất, người dùng sẽ được kết nối với Azure AD của tổ chức bạn. Xem mục Xác minh thiết bị được kết nối với Azure AD để chắc chắn.

Với thiết bị đã thiết lập và đang chạy Windows 10 Pro

Kết nối người dùng với Azure AD:

1. Trên PC chạy Windows của người dùng, hiện đang chạy Windows 10 Pro, phiên bản 1703 (Creators Update) (xem điều kiện tiên quyết), hãy bấm vào logo Windows, rồi bấm biểu tượng Cài đặt.

Trong menu Bắt đầu, hãy bấm vào biểu tượng Cài đặt Windows

2. Trong Cài đặt, đi tới Tài khoản.

Trong Cài đặt Windows, đi đến Tài khoản

3. Trên trang Thông tin của bạn, hãy bấm vào Truy nhập cơ quan hoặc trường học > Kết nối.

Chọn Kết nối bên dưới Truy nhập cơ quan hoặc trường học

4. Trên hộp thoại Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học, bên dưới Hành động thay thế, hãy chọn Để thiết bị này tham gia Azure Active Directory.

Bấm vào Để thiết bị này tham gia Azure Active Directory

5. Trên trang Hãy đăng nhập tài khoản của bạn, hãy nhập tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn > Tiếp theo.

Trên trang Nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu của bạn > Đăng nhập.

Nhập email cơ quan hoặc trường học của bạn trên trang Hãy đăng nhập tài khoản của bạn

6. Trên trang Đảm bảo đây là tổ chức của bạn, hãy xác minh rằng thông tin là chính xác, rồi bấm Tham gia.

Trên trang Bạn đã hoàn thành!, bấm vào Hoàn tất.

Trên màn hình Đảm bảo đây là tổ chức của bạn, bấm vào Tham gia

Nếu bạn đã tải tệp lên OneDrive for Business, hãy đồng bộ tệp lại. Nếu bạn đã sử dụng công cụ của bên thứ ba để di chuyển hồ sơ và tệp, hãy đồng bộ cả chúng với hồ sơ mới.

Xác minh thiết bị được kết nối với Azure AD

Để xác minh trạng thái đồng bộ của bạn, trên trang Truy nhập cơ quan hoặc trường học trong Cài đặt, bấm vào khu vực Đã kết nối với <organization name> để hiển thị các nút Thông tinNgắt kết nối. Bấm vào Thông tin để biết trạng thái đồng bộ hóa của bạn.

Trên trang Trạng thái đồng bộ, bấm Đồng bộ để nhận được chính sách quản lý thiết bị di động mới nhất trên PC.

Để bắt đầu sử dụng tài khoản Microsoft 365 Business, hãy đi đến nút Bắt đầu của Windows, bấm chuột phải vào ảnh tài khoản hiện tại, rồi Chuyển đổi tài khoản. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của tổ chức bạn.

Bấm vào nút Thông tin để xem trạng thái đồng bộ hóa

Xác minh thiết bị được nâng cấp lên Windows 10 Business

Xác minh rằng Azure AD của bạn đã liên kết với thiết bị chạy Windows 10 được nâng cấp lên Windows 10 Business như một phần trong đăng ký Microsoft 365 Business.

  1. Đi đến Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu.

  2. Xác nhận rằng Phiên bản hiển thị Windows 10 Business.

    Xác minh rằng phiên bản Windows là Windows 10 Business.

Bước tiếp theo

Để thiết lập thiết bị di động, xem mục Thiết lập thiết bị di động cho người dùng Microsoft 365 Business. Để đặt chính sách bảo vệ thiết bị hoặc bảo vệ ứng dụng, xem mục Quản lý Microsoft 365 Business.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×