Thiết lập thời gian đệm trong Microsoft Bookings

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số cuộc hẹn của bạn yêu cầu thời gian trước hoặc sau khi bạn đáp ứng với khách hàng của bạn để thiết lập, dọn dẹp hoặc đặt lại phòng và thiết bị của bạn. Hoặc nếu bạn đang trên đường tốt giữa các cuộc hẹn khách hàng bạn có thể cần thời gian để đảm bảo bạn và nhóm của bạn có thể từ điểm A đến điểm B mà không cần thực hiện các khách hàng đợi. Bất kể lý do, thời gian này là quan trọng cho bạn và nhân viên của bạn có thể chạy doanh nghiệp của bạn một cách an toàn, hiệu quả và hiệu quả.

"Đệm thời gian" là một tính năng mới trong Microsoft Bookings cung cấp cho bạn lần bổ sung này. Bạn có thể đặt thời gian đệm trước khi bắt đầu cuộc hẹn, sau khi kết thúc cuộc hẹn, hoặc cả hai để cung cấp cho bạn và thời gian nhân viên của bạn để cung cấp dịch vụ tuyệt vời để khách hàng của bạn.

Ghi chú: Đặt chỗ được bật theo mặc định cho khách hàng có Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 Education A3 và A5 thuê bao. Đặt chỗ cũng là dành cho khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy xem truy nhập vào ứng dụng Office 365 business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Đặt đệm thời gian mặc định

Bộ đệm thời gian mặc định được đặt trên trang chi tiết dịch vụ trong đặt chỗ. Chẳng hạn như tất cả dịch vụ mặc định được đặt trên Trang này, đây là các thiết đặt điều khiển trải nghiệm khách hàng của bạn khi họ với bạn bằng cách dùng trang đăng ký trực tuyến của bạn. Họ cũng đặt mặc định mà bạn sẽ nhìn thấy khi bạn tạo một đăng ký mới theo cách thủ công từ bên trong chỗ trên đặt iOS hoặc ứng dụng di động Android. Có thể sửa các mặc định của bạn để đặt cụ thể để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cụ thể.

Thiết đặt thời gian đệm có thể tìm thấy ngay bên dưới bộ chọn "Khoảng thời gian mặc định" trên trang chi tiết dịch vụ. Trước khi nó được thiết lập cho một dịch vụ đã cho, bộ đệm thời gian cần turned-on. Điều này được thực hiện bằng cách bấm vào nút chuyển đổi thời gian đệm đó sẽ mở ra "Trước" và "Sau khi" thả xuống. Các thả xuống được dùng để chọn giá trị mặc định thời gian để giữ trước và sau khi đăng ký từng (xem bên dưới).

Tùy chọn đệm thời gian trên trang chi tiết dịch vụ

Thời gian đệm và đặt thời gian cuộc hẹn

Để tránh nhầm lẫn về khi khách hàng mong đợi họp với bạn, đặt hiển thị thời gian đệm và thời gian thực tế cuộc hẹn (thời gian khách hàng của bạn mong đợi họp với bạn) trên lịch của bạn, và trong xác nhận đặt email và lời nhắc để nhân viên có liên quan. Ví dụ, dưới đây là những gì bạn muốn thấy trong đặt chỗ cho một cuộc hẹn với khách hàng có chứa 15 phút trước khi cuộc hẹn đệm thời gian. Lưu ý rằng sự kiện đó (ở bên trái trong ảnh dưới đây) Hiển thị tô màu nhạt hơn cho thời gian đệm và tô màu tối cho cuộc hẹn khách hàng thực sự. Trong khi cuộc hẹn khung chú thích (mở với một lần bấm trên sự kiện) cụ thể cho biết rằng cuộc hẹn là từ 9:00a 10:00a với Katie Jordan và bao gồm 15 phút của thời gian đệm trước cuộc hẹn và 0 phút sau khi cuộc hẹn. Xác nhận đặt và lời nhắc để nhân viên tương tự tham chiếu cụ thể đệm và đặt thời gian cuộc hẹn trong khi khách hàng chỉ sẽ nhận được xác nhận đặt và lời nhắc tham chiếu một 9:00a – 10:00a cuộc hẹn giờ.

Thời gian đệm được bao gồm trên của khách hàng cuộc hẹn lời nhắc

Thời gian đệm và trạng thái sẵn sàng

Khách hàng của bạn trực tiếp không nhìn thấy bộ đệm thời gian bạn thiết lập, cũng như không có thể họ thay đổi chúng, nhưng vì đệm thời gian được dùng để tính toán toàn bộ thời lượng dịch vụ, khách hàng sẽ nhìn thấy bạn và nhân viên có liên quan của bạn dưới dạng đặt trong bộ đệm và thời gian thường xuyên cuộc hẹn. Tương tự, khách hàng chỉ xem sự sẵn sàng cho bạn và nhân viên của bạn chứa dịch vụ bao gồm thời gian đệm liên kết của họ. Đặt một cách khác, một dịch vụ nhiều thời gian một giờ với thời gian 15 phút trước khi cuộc hẹn đệm (để chuẩn bị một phòng, ví dụ) sẽ yêu cầu một khối thời gian sẵn dùng tối thiểu là 1 giờ và 15 phút. Cuộc hẹn cho dịch vụ này sẽ do đó điền vào một khối 75 phút của thời gian trên lịch của bạn và do đó cần 75-phút của sự sẵn sàng để sổ mà không có xung đột.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Xác định dịch vụ dịch vụ của bạn

Phát hành hoặc ngừng phát hành trang đăng ký của bạn

Tạo và nhân viên của bạn đặt

Nói lời chào với Microsoft đặt chỗ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×