Thiết lập tùy chọn Tự sửa tên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tự sửa Tên giúp cơ sở dữ liệu của bạn không bị hỏng khi thiết kế cơ sở dữ liệu thay đổi. Tự sửa Tên có thể:

 • Phát hiện khi sự thay đổi tên của đối tượng cơ sở dữ liệu làm hỏng các đối tượng khác

 • Tự động sửa vấn đề

 • Ghi lại bất kỳ chỉnh sửa nào

Theo mặc định, Tự sửa tên được đặt để phát hiện và sửa vấn đề, chứ không phải ghi lại chỉnh sửa. Tự sửa Tên làm giảm hiệu suất hệ thống không đáng kể và bạn có thể muốn tắt nó nếu thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn không tuân theo các thay đổi thiết kế không được lên kế hoạch. Hoặc bạn muốn Access theo dõi các chỉnh sửa. Bạn có thể thiết lập tùy chọn Tự sửa tên cho từng cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Tự sửa Tên giúp đồng bộ hóa tên của các đối tượng cơ sở dữ liệu. Tự sửa Tên không trực tiếp xử lý các vấn đề thay đổi thiết kế tiềm năng khác, ví dụ như vấn đề phát sinh từ các đối tượng cơ sở dữ liệu bị xóa.

Trong bài viết này

Tại sao tôi nên dùng tự sửa tên?

Tự sửa tên hoạt động như thế nào

Bật hoặc tắt tùy chọn tự sửa tên

Tại sao tôi nên dùng Tự sửa Tên?

Khi bạn làm việc trong một cơ sở dữ liệu có thiết kế mà người dùng hay thay đổi, đối tượng cơ sở dữ liệu có thể dừng làm việc nếu thiết kế của các đối tượng cơ sở dữ liệu khác thay đổi. Một cách mà điều này có thể xảy ra là khi tên của đối tượng thay đổi nhưng sự thay đổi đó không kèm theo các thay đổi tương ứng cho đối tượng phụ thuộc vào đối tượng gốc.

Ví dụ, nếu bạn tạo một truy vấn dựa trên một bảng có tên Các khách hàng, và sau đó tên bảng được thay đổi thành Khách hàng, truy vấn mà bạn đã tạo sẽ dừng làm việc vì sự thay đổi tên này. Truy vấn này không có lỗi sai nào khác, và nếu bạn sửa tên bảng trong thiết kế truy vấn, truy vấn sẽ hoạt động lại.

Tính năng Tự sửa Tên có thể theo dõi các thay đổi tên cho bạn và tự động sửa tên của biểu mẫu, báo cáo, bảng, truy vấn, trường hoặc điều khiển, ví dụ như hộp văn bản.

Tự sửa Tên và thông tin đối tượng phụ thuộc

Tự sửa Tên tạo các bản đồ tên của thông tin đối tượng phụ thuộc cho bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo. Các bản đồ này cho phép bạn dùng ngăn tác vụ Đối tượng Phụ thuộc để xem danh sách các đối tượng phụ thuộc vào bảng hoặc biểu mẫu đã chọn và các đối tượng mà bảng hoặc biểu mẫu phụ thuộc. Bản đồ tên của một đối tượng được cập nhật mỗi lần bạn lưu và đóng đối tượng đó.

Lưu ý: Theo mặc định, theo dõi thay đổi tên không được bật trong cơ sở dữ liệu được tạo bằng Access 97 hoặc các phiên bản Access trước đó, kể cả khi bạn chuyển đổi các cơ sở dữ liệu đó sang một định dạng tệp cơ sỡ dữ liệu mới hơn. Tuy nhiên, bạn có thể bật theo dõi thay đổi tên sau khi bạn chuyển đổi các cơ sở dữ liệu như vậy sang một định dạng mới hơn. Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu bằng Access 2000, Access 2002 , Access 2003, Access 2007 hay Access 2010, theo dõi thay đổi tên sẽ được bật theo mặc định.

Khi nào tôi không nên dùng Tự sửa Tên?

Không dùng Tự sửa Tên trong các tình huống sau:

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn không thay đổi    Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn không thay đổi, bạn có thể cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách tắt Tự sửa Tên.

 • Bạn muốn làm tệp cơ sở dữ liệu nhỏ hơn và chấp nhận quản lý các thay đổi tên của đối tượng theo cách thủ công    Khi bật Tự sửa Tên cho một cơ sở dữ liệu, bạn có thể thấy kích cỡ của cơ sở dữ liệu tăng lên. Sự tăng lên này là do các bản đồ tên mà Tự sửa tên tạo ra khi nó được bật. Nếu bạn tắt Tự sửa Tên, các bản đồ tên sẽ bị loại bỏ khiến cho kích cỡ của cơ sở dữ liệu giảm đi.

Những thứ Tự sửa Tên không sửa

Tự sửa Tên không sửa những thứ sau:

 • Thay đổi đối với tên của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển không được theo dõi.

 • Tên của bảng, truy vấn hoặc trường trong macro hoặc mã không được sửa.

Đầu trang

Tự sửa Tên hoạt động như thế nào

Tự sửa Tên bao gồm ba tùy chọn: Theo dõi thông tin Tự sửa Tên, Thực hiện Tự sửa TênGhi những thay đổi Tự sửa Tên. Hai tùy chọn cuối chỉ hoạt động khi bạn bật tùy chọn đầu tiên.

Theo dõi thông tin Tự sửa Tên

Khi bạn bật Tự sửa Tên để theo dõi các thay đổi tên cho cơ sở dữ liệu, Access sẽ thực hiện những việc sau:

 1. Cố gắng có được truy cập riêng đến cơ sở dữ liệu.

 2. Tìm kiếm đối tượng mở.

 3. Nhắc và đóng đối tượng mở.

 4. Cập nhật bản đồ tên bằng cách mở, lưu và đóng tất cả bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo.

 5. Trả cơ sở dữ liệu về trạng thái mà nó có trước khi được tăng cấp thành Riêng.

Làm gián đoạn việc tạo bản đồ tên

Việc tạo bản đồ tên có thể mất vài phút. Bạn có thể nhấn ESC để hủy bước này. Tuy nhiên, bản đồ tên của một số đối tượng sẽ bị lỗi thời và bạn sẽ không thể xem thông tin phụ thuộc của các đối tượng đó cho tới khi bạn cập nhật bản đồ tên.

Quan trọng: Nếu bạn làm gián đoạn (bằng cách nhấn ESC) khi Access đang cập nhật bản đồ tên, Access sẽ không tắt tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa Tên. Tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa Tên vẫn được chọn ngay cả khi bản đồ tên chưa được cập nhật hết. Để khởi động lại quá trình cập nhật bản đồ tên, hãy dùng quy trình sau:

 1. Trên ruy-băng, bấm vào tab Tệp. Dạng xem Backstage mở ra.

 2. Ở bên trái, bấm Tùy chọn. Hộp thoại Tùy chọn Access mở ra.

 3. Ở ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Access, bấm Cơ sở Dữ liệu Hiện tại.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Theo dõi thông tin Tự sửa Tên rồi bấm OK. Access sẽ cảnh báo rằng bạn phải đóng tất cả đối tượng cơ sở dữ liệu mở để thay đổi có hiệu lực.

 5. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu.

 6. Mở lại hộp thoại Tùy chọn Access và bên dưới thể loại Cơ sở Dữ liệu Hiện tại, chọn hộp kiểm Theo dõi thông tin Tự sửa Tên rồi bấm OK.

Hoặc để cập nhật thủ công bản đồ tên của một đối tượng cụ thể, hãy mở đối tượng đó trong dạng xem Thiết kế và lưu lại.

Điều gì xảy ra khi bạn tắt theo dõi thông tin tự sửa tên

Khi bạn tắt Tự sửa Tên để dừng theo dõi thay đổi tên, Access sẽ thực hiện các điều sau:

 1. Cố gắng có được truy cập riêng đến cơ sở dữ liệu.

 2. Tìm kiếm đối tượng mở.

 3. Nhắc và đóng đối tượng mở.

 4. Loại bỏ bản đồ tên khỏi tất cả bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo.

 5. Trả cơ sở dữ liệu về trạng thái mà nó có trước khi được tăng cấp thành Riêng.

Nếu Access không hoàn tất quá trình theo dõi thay đổi hay loại bỏ bản đồ tên, nó sẽ ghi lại lỗi trong bảng Lỗi Lưu Tự sửa Tên.

Thực hiện Tự sửa Tên

Đầu tiên bạn phải bật tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa Tên trước khi bạn có thể bật tùy chọn Thực hiện Tự sửa Tên.

Khi tùy chọn Thực hiện Tự sửa Tên được bật, Access sẽ dùng bản đồ tên để xác định xem sự thay đổi tên sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng cơ sở dữ liệu khác hay không, và sau đó sửa tên đã thay đổi ở vị trí nó xảy ra trong các đối tượng khác đó.

Ghi thay đổi Tự sửa Tên

Đầu tiên bạn phải bật các tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa TênThực hiện Tự sửa Tên trước khi bạn có thể bật tùy chọn Ghi thay đổi Tự sửa Tên.

Khi tùy chọn Ghi thay đổi Tự sửa Tên được bật, Access sẽ theo dõi các chỉnh sửa mà nó thực hiện do sự thay đổi tên của đối tượng. Mỗi chỉnh sửa sẽ xuất hiện dưới dạng bản ghi trong bảng Nhật ký Tự sửa Tên.

Đầu trang

Bật hoặc tắt tùy chọn Tự sửa Tên

Bạn có thể bật cả ba tùy chọn Tự sửa Tên trong hộp thoại Tùy chọn Access. Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt các tùy chọn Tự sửa Tên cho cơ sở dữ liệu hiện tại.

 1. Trên ruy-băng, bấm vào tab Tệp. Dạng xem Backstage mở ra.

 2. Ở bên trái, bấm Tùy chọn. Hộp thoại Tùy chọn Access mở ra.

 3. Ở ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Access, bấm Cơ sở Dữ liệu Hiện tại.

 4. Bên dưới Tùy chọn Tự sửa tên, chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Theo dõi thông tin Tự sửa Tên    Khi bạn chọn tùy chọn này, Access sẽ theo dõi các thay đổi tên của đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Thông tin theo dõi được lưu trong bản đồ tên. Khi bạn bật tùy chọn này lần đầu tiên, Access sẽ tạo một bản đồ tên cho từng đối tượng cơ sở dữ liệu có sẵn. Bản đồ tên sẽ luôn cập nhật miễn là bạn bật tùy chọn này. Bản đồ tên được dùng để sửa các lỗi do đổi tên gây ra và tạo thông tin đối tượng phụ thuộc. Bạn không thể truy nhập trực tiếp vào Bản đồ tên.

   Bạn phải chọn tùy chọn này trước khi bạn có thể chọn các tùy chọn Tự sửa Tên khác.

   Lưu ý: Việc bật tùy chọn này không khiến các thay đổi tên được tự động sửa. Việc bật tùy chọn này chỉ tạo ra các bản đồ được dùng cho chỉnh sửa trong tương lai.

  • Thực hiện Tự sửa Tên    Khi bạn bật tùy chọn này, Access sẽ tự động sửa các thay đổi tên khi chúng xảy ra. Bạn chỉ có thể chọn tùy chọn này khi đã chọn tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa Tên. Để thực hiện Tự sửa Tên, Access sẽ dùng bản đồ tên mà nó đã tạo khi bạn bật tùy chọn Theo dõi thông tin Tự sửa Tên.

   Bạn phải chọn tùy chọn này trước khi bạn có thể chọn tùy chọn Ghi thay đổi Tự sửa Tên.

  • Ghi thay đổi Tự sửa Tên    Access sẽ giữ lại nhật ký các chỉnh sửa mà Tự sửa Tên thực hiện. Mỗi chỉnh sửa sẽ xuất hiện dưới dạng bản ghi trong bảng Nhật ký Tự sửa Tên.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×