Thiết lập ngày đầu tiên của tuần lịch và thay đổi ngày làm việc trên lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chọn những ngày nào trong tuần là ngày làm việc, thời gian bạn bắt đầu và kết thúc ngày làm việc của mình và ngày nào là ngày bắt đầu một tuần.

Theo mặc định, tuần làm việc được xác định là từ thứ Hai đến thứ Sáu với ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày đầu tiên của tuần là Chủ nhật.

Để thay đổi ngày và thời gian làm việc, bạn hãy làm như sau:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Lịch.

 4. Dưới Thời gian làm việc, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  Phần thời gian làm việc trong hộp thoại Tùy chọn Outlook

  • Để thay đổi giờ làm việc của bạn     Trong danh sách Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc, hãy bấm vào thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của ngày làm việc. Điều này chủ yếu được dùng để thể hiện thời gian rảnh/bận của bạn đối với các yêu cầu họp từ người khác.

  • Để đặt tuần làm việc của bạn     Hãy chọn hộp kiểm cho các ngày làm việc trong tuần của bạn. Xóa hộp kiểm cho những ngày không phải là ngày làm việc trong tuần.

  • Để đặt ngày đầu tiên của tuần     Trong danh sách Ngày đầu tiên của tuần, hãy bấm vào một ngày.

  • Để đặt tuần đầu tiên của năm     Trong danh sách Tuần đầu tiên của năm, hãy bấm một mục nhập.

Theo mặc định trong Microsoft Office Outlook 2007, tuần làm việc được thiết đặt từ thứ hai tới thứ sáu với một cơ quan ngày và mở rộng từ 8 sa tới 5 ch. Ngày đầu tiên của tuần trong lịch là chủ nhật.

Bạn có thể chọn những ngày nào trong tuần là ngày làm việc, thời gian bạn bắt đầu và kết thúc ngày làm việc của mình và ngày nào là ngày bắt đầu một tuần.

Thay đổi ngày làm việc trên lịch của bạn

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bên dưới lịch tuần làm việc, hãy chọn hộp kiểm cho những ngày thuộc tuần làm việc của bạn. Bỏ chọn hộp kiểm cho các ngày không phải là một phần của tuần làm việc.

  Ảnh chụp màn hình các tuỳ chọn tuần làm việc trong Lịch

Thay đổi ngày bắt đầu của tuần

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bên dưới lịch tuần làm việc, trong danh sách ngày đầu tiên của tuần , chọn ngày áp dụng cho cả tuần đầy đủ và tuần làm việc.

  Ảnh chụp màn hình các tuỳ chọn tuần làm việc trong Lịch

Thay đổi giờ làm việc của bạn

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm tùy chọn lịch.

 3. Bên dưới lịch tuần làm việc, trong thời gian bắt đầuthời gian kết thúc danh sách, hãy chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc trong ngày làm việc của bạn. Điều này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra trạng thái sẵn sàng thời gian rỗi/bận của bạn cho cuộc họp yêu cầu từ những người khác.

  Ảnh chụp màn hình các tuỳ chọn tuần làm việc trong Lịch

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×