Thiết lập một sự kiện, sự kiện định kỳ hoặc cuộc họp trong Lịch dành cho Windows 10

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết lập sự kiện trên bất kỳ lịch sẵn dùng của bạn hoặc mời người khác vào sự kiện của bạn để tạo cuộc họp. Sự kiện có thể có một dành riêng cho bắt đầu và thời gian kết thúc hoặc được đánh dấu là tất cả ngày sự kiện.

Tạo sự kiện mới

 1. Trên lịch của bạn, hãy chọn ngày mà bạn muốn của bạn sự kiện xảy ra hoặc chọn sự kiện mới ở trên cùng của lịch của bạn.

 2. Nhập tên sự kiện, chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, nhập vị trí và thiết lập thời gian lời nhắc. Để thực hiện sự kiện một sự kiện cả ngày, hãy chọn tất cả ngày.

  Lưu ý: Nếu bạn có nhiều lịch, chọn menu thả xuống trên tên sự kiện và chọn lịch mà bạn muốn thêm sự kiện.

 3. Bạn có thể thêm nhiều chi tiết sự kiện của bạn hoặc mời người khác. Chọn thêm chi tiết nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn này.

  • Chọn menu thả xuống bên cạnh hiện dưới dạng để chọn cách bạn muốn sự kiện được hiển thị trong lịch của bạn. Bạn có thể chọn từ miễn phí, do dự, bận, và vắng mặt.

  • Nếu bạn muốn sự kiện là riêng tư, chọn biểu tượng ổ khóa. Chi tiết sự kiện sẽ không hiển thị bất kỳ chia sẻ lịch của bạn.

   Làm sự kiện riêng tư trong Lịch

   Lưu ý: Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn sẽ cần phải bấm vào dấu ba chấm ở cuối trang để truy nhập một số trong các tùy chọn.

  • Để mời những người khác, hãy nhập địa chỉ email trong hộp mời ai đó . Bạn có thể thêm nhiều người vào cuộc họp.

   Lưu ý: Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy chọn mọi người ở phía trên cùng của màn hình để mời những người khác vào cuộc họp của bạn.

 4. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn lưu cho một sự kiện hoặc gửi cho một cuộc họp.

  Lưu ý: Để yêu cầu họp, chọn gửi sẽ lưu cuộc họp trên lịch của bạn và gửi một lời mời tới từng người bạn mời vào cuộc họp.

Thiết lập một sự kiện định kỳ

 1. Chọn sự kiện mới ở trên cùng của lịch của bạn.

 2. Từ mới cuộc họp hoặc sự kiện yêu cầu của bạn, hãy chọn lặp lại trên thanh công cụ.

 3. Trong phần lặp lại , hãy nhập một ngày bắt đầu.

 4. Chọn menu thả xuống bên cạnh hàng tuần để thay đổi sự kiện định kỳ cho một sự kiện hàng ngày, hàng thánghoặc hàng năm , nếu cần thiết.

 5. Chọn khoảng cách giữa các sự kiện. Ví dụ, để tạo một sự kiện diễn ra mọi thứ hai, thứ tư, và thứ sáu, chọn một sự kiện hàng tuần , sau đó chọn các hộp cho thứ hai, thứ tư, và thứ sáu. Để tạo một sự kiện xảy ra vào thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng, hãy chọn một sự kiện hàng tháng , sau đó bạn có thể chọn đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hoặc tùy chọn, và ngày trong tuần.

 6. Nếu bạn muốn sự kiện định kỳ để kết thúc bằng một ngày nhất định, chọn ngày kết thúc .

 7. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn lưu cho một sự kiện, hoặc gửi cho một cuộc họp.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×