Thiết lập một cuộc hẹn hoặc cuộc họp là riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Bạn không nên dựa vào tính năng riêng tư để ngăn không cho người khác truy nhập vào chi tiết của cuộc hẹn, liên hệ hoặc tác vụ của bạn. Để đảm bảo rằng người khác không thể đọc các mục mà bạn đánh dấu là riêng tư, không cấp cho họ quyền đọc thư mục lịch, liên hệhoặc tác vụ của bạn. Một người có quyền đọc để truy nhập thư mục của bạn có thể sử dụng chương trình phương pháp hoặc ứng dụng email khác để xem chi tiết của mục riêng tư của bạn. Sử dụng riêng chỉ khi bạn chia sẻ thư mục với những người mà bạn tin cậy.

  1. Tạo hoặc mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp mà bạn muốn đặt riêng tư.

  2. Trên tab cuộc họp hoặc cuộc hẹn , bấm riêng tư.

    Đánh dấu cuộc hẹn là riêng tư

  1. Tạo hoặc mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp mà bạn muốn đặt riêng tư.

  2. Trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , bấm riêng tư.

    Đánh dấu cuộc hẹn là riêng tư

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×