Thiết lập một cuộc hẹn hoặc cuộc họp là riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi cuộc hẹn hoặc cuộc họp được đánh dấu riêng tư, những người khác không nhìn thấy các chi tiết của mục. Điều này bao gồm những người có quyền truy cập đại diện hoặc người khác mà bạn đã cấp quyền đọc quyền cho lịch của bạn.

Cũng có thể chặn các chi tiết của một mục riêng tư xuất hiện khi in lịch của bạn.

  1. Tạo hoặc mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp mà bạn muốn đánh dấu là riêng tư.

  2. Trên tab cuộc hẹn hoặc cuộc họp , trong nhóm thẻ , bấm riêng tư.

    Lệnh Riêng tư trong nhóm Thẻ trên ribbon

    Lệnh riêng tư không sẵn dùng cho một sự kiện duy nhất trong một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ. Bạn có thể, Tuy nhiên, đánh dấu toàn bộ chuỗi là riêng tư.

Quan trọng: Bạn nên không chỉ dựa vào lệnh riêng tư để ngăn không cho người khác truy nhập vào chi tiết của cuộc hẹn, liên hệ hoặc tác vụ của bạn. Để đảm bảo rằng người khác không thể đọc các mục mà bạn đánh dấu là riêng tư, không cấp cho họ quyền đọc thư mục lịch, liên hệhoặc tác vụ của bạn.

Để loại bỏ quyền riêng tư đánh dấu cuộc hẹn hoặc cuộc họp, bấm vào cuộc hẹn, và sau đó trên tab Công cụ lịch , bấm riêng tư. Mục lịch được đánh dấu là riêng tư bao gồm một biểu tượng khóa trong dạng xem lịch hoặc xem trước .

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×