Thiết lập một cuộc hẹn hoặc cuộc họp là riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp được đánh dấu là riêng tư, những người khác sẽ không nhìn thấy chi tiết của nó. Điều này áp dụng cả với những người có quyền truy nhập đại diện hoặc những người khác đã được bạn cấp quyền đọc lịch của bạn.

Chi tiết của mục riêng tư có thể được chặn để không xuất hiện khi in lịch ra.

  1. Trong lịch, chọn cuộc hẹn hoặc cuộc họp mà bạn muốn đánh dấu là riêng tư.

  2. Trên tab công cụ lịch hoặc Chuỗi cuộc hẹn , bấm riêng tư.

    Lệnh Riêng tư trên ribbon

    Ghi chú: 

    • Khi bạn thiết một cuộc họp hoặc cuộc hẹn của một chuỗi là riêng tư, tất cả cuộc họp trong chuỗi được đặt là riêng tư.

    • Để đảm bảo rằng người khác không thể đọc các mục mà bạn đánh dấu là riêng tư, không cấp cho họ quyền đọc thư mục lịch, liên hệhoặc tác vụ của bạn.

Để loại bỏ dấu riêng tư khỏi cuộc hẹn hoặc cuộc họp, bạn hãy bấm vào cuộc hẹn đó, bấm Công cụ Lịch, rồi bấm Riêng tư. Các mục lịch được đánh dấu là riêng tư sẽ có một biểu tượng khóa trong dạng xem Lịch hoặc Xem trước.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×