Thiết lập môi trường SharePoint Online Management Shell

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

người quản trị toàn cầu SharePoint Online dùng SharePoint Online Management Shell để thực hiện nhiệm vụ nhất định, chẳng hạn từ xa quản lý tuyển tập site, nâng cấp tuyển tập trang lên phiên bản mới, cấu hình thiết đặt mức công ty SharePoint Online và nhận được Nhật ký từ dữ liệu kết nối giữa SharePoint Online và các dịch vụ khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết TechNet, giới thiệu về SharePoint Online Management Shell.

Thiết lập SharePoint Online Management Shell

Trước khi bạn có thể sử dụng các SharePoint Online Management Shell, hãy đảm bảo nó được cài đặt và bạn đã kết nối với SharePoint Online. Để thực hiện điều này, hãy xem bài viết TechNet, kết nối với SharePoint Online PowerShell.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Office 365 PowerShell đối với SharePoint Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×