Thiết lập liên lạc ghi cho tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sẽ cần phải thiết lập liên lạc ghi nếu bạn muốn sử dụng điện thoại trả tiền miễn phí số với Skype for Business và Microsoft Teams. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn thiết lập liên lạc ghi cho gọi gói (nước hoặc quốc tế) và hội thảo âm thanh của bạn người dùng có thể quay số ra bất kỳđích. Nhiều quốc gia/khu vực được bao gồm nhưng một số điểm đích có thể không được bao gồm trong đăng ký của mình gọi lập kế hoạch hoặc hội thảo âm thanh. Nếu bạn không thiết lập liên lạc ghi thanh toán và gán giấy phép Liên lạc ghi cho người dùng của bạn và bạn chạy xuất phút cho tổ chức của bạn (tùy thuộc vào gói của bạn gọi hội thảo âm thanh kế hoạch trong quốc gia/khu vực của bạn), những người dùng đó sẽ không không thể thực hiện cuộc gọi hoặc quay số ra khỏi hội thảo âm thanh cuộc họp. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin bao gồm đề xuất tài trợ số lượng theo nhìn thấy liên lạc ghi là gì?.

Ghi chú: Nếu bạn đang tự hỏi bao nhiêu là và mức, hãy xem Thông tin liên lạc ghi suất bảng.

Khi bạn đăng ký, bạn nhận được một số số phút gọi tùy theo quốc gia/khu vực của bạn. Bạn có thể nhìn thấy số phút, bạn sẽ nhận được dưới đây. Sau khi bạn sử dụng những phút, Tuy nhiên cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối. Để ngăn ngừa điều này xảy ra, bạn cần phải thiết lập liên lạc ghi.

Để thiết lập nó, bạn cần để gán giấy phép hội thảo âm thanh hoặc hệ thống điện thoại để người dùng của bạn.

 • Gán một giấy phép Hội thảo âm thanh cho người dùng của bạn. Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

  Sau khi bạn gán giấy phép này, bạn sẽ cần phải thiết lập hội thảo âm thanh. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft nhóm.

 • Gán Hệ thống điện thoại và trong nước hoặc quốc tế gọi lập kế hoạch giấy phép cho người dùng của bạn. Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

  Ghi chú: Mặc dù cho nó không có yêu cầu cho các liên lạc ghi, bạn cần vẫn cũng có thể gán giấy phép Trong nước gọi lập kế hoạch hoặc Quốc tế gọi lập kế hoạch .

  Sau khi bạn gán các giấy phép, bạn sẽ cần nhận số điện thoại của bạn cho tổ chức của bạn, sau đó gán các số người trong tổ chức của bạn. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem thiết lập gọi gói.

Tìm kiếm thêm thông tin về Skype for Business và Microsoft nhóm bổ trợ cấp phép

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Trong dẫn hướng bên trái của Trung tâm quản trị Office 365, đi tới thanh toán > thuê bao > Thêm gói đăng ký > Tiện ích thuê bao > Liên lạc ghi và sau đó bấm mua ngay.

 3. Trên trang gói đăng ký Liên lạc ghi , thêm hoặc điền và sau đó bấm tiếp theo:

  • Thêm tiền Hãy đặt độ mà bạn muốn thêm vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không kích hoạt tự động-nạp, sau khi các tiền được hết, gọi các chức năng được bật bằng cách dùng thông tin liên lạc ghi sẽ bị gián đoạn (chẳng hạn như số điện thoại đến dịch vụ miễn phí). Để tránh phải theo cách thủ công bổ sung số dư liên lạc ghi của bạn mỗi khi số dư của bạn đến 0 (zero), chúng tôi khuyên khách hàng bật tính năng tự động nạp tiền.

  • Nạp tiền tự động Bật tính năng tự động nạp tiền sẽ tự động nạp tiền tài khoản của bạn khi sự cân bằng dạng bên dưới ngưỡng mà bạn thiết lập.

   Chúng tôi khuyên bạn sử dụng tự động-nạp' thiết để tránh bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nên cân bằng thông tin liên lạc ghi của bạn đến 0 (zero). Bạn sẽ được gửi email khi giao dịch nạp thành công, thất bại nạp giao dịch của bạn (chẳng hạn như thẻ tín dụng đã hết hạn) và khi số dư của bạn liên lạc ghi đạt 0 (zero).

   • Nạp số tiền Đặt giá trị trong nạp với hộp bạn muốn thêm vào tài khoản của bạn sau khi đạt tới kích hoạt số dưới đây.

   • Kích hoạt số lượng Đặt giá trị trong khi cân bằng dạng bên dưới hộp sẽ được dùng để 'lẫy' tự động-nạp. Sau khi số dư của bạn dạng bên dưới số này, số tiền nạp sẽ được thêm tự động vào tài khoản của bạn.

 4. Trên như thế nào bạn muốn thanh toán giữ trong thông tin thanh toán của bạn, sau đó bấm đặt đơn hàng.

  Ghi chú: Tiền sẽ được áp dụng chỉ để liên lạc ghi ở các mức đã phát hành của Microsoft khi dịch vụ được sử dụng. Bất kỳ quỹ không được sử dụng trong vòng 12 tháng của ngày mua sẽ hết hạn và được forfeited.

Tổ chức mỗi sẽ có một cách dùng khác nhau của gọi gói âm lượng và mức cần cân nhắc. Bạn sẽ cần có kiểu này sử dụng dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ hiện tại. Đối với những tổ chức bằng Skype for Business Online đã là nhà cung cấp dịch vụ của họ, bạn có thể sử dụng dữ liệu bằng cách xem lại nó trong Skype for Business Trung tâm quản trị > báo cáo > báo cáo PSTN cách dùng chi tiết .

Khi bạn thiết lập liên lạc ghi, bạn sẽ cần tìm hiểu cách dùng gọi cho tổ chức của bạn để xác định số lượng mà bạn sẽ cần đưa vào. Bạn có thể gọi sử dụng thông tin bằng cách xem lại báo cáo PSTN cách dùng chi tiết . Báo cáo này cho phép bạn xuất bản ghi dữ liệu cuộc gọi sang Excel nếu bạn muốn xuất dữ liệu cho dung lượng lưu trữ hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh. Để xem cách dùng, hãy xem Skype for Business PSTN cách dùng báo cáo

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Trong dẫn hướng bên trái của Trung tâm quản trị Office 365, đi tới người dùng > người dùng hiện hoạt và sau đó chọn người dùng hoặc người dùng từ danh sách.

  Mẹo: Nếu bạn gán giấy phép cho tối đa 20 người dùng cùng một lúc, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống Chọn dạng xem rồi chọn một trong các tùy chọn hoặc tạo dạng xem của riêng bạn. Sau đó bấm vào Sửa, Tiếp > Tiếp rồi chọn giấy phép và bấm vào Gửi.

 3. Trong ngăn hành động bên dưới giấy phép sản phẩm, hãy bấm sửa.

 4. Trên trang giấy phép sản phẩm , bật/tắt Liên lạc ghi vào trên để gán giấy phép này, sau đó bấm lưu.

  Ghi chú: Ngay cả khi bạn có người dùng được gán một giấy phép Enterprise E5 vẫn nên bạn làm điều này.

Bạn có muốn biết về các gói và giá cả?

Bạn có thể xem các gói và giá cả bằng cách xem một trong những liên kết sau đây:

Bạn cũng có thể thấy thông tin bằng cách đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và đi tới thanh toán > thuê bao > Thêm thuê bao.

Để xem một bảng với giấy phép hoặc giấy phép bạn sẽ cần cho mỗi tính năng, hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×