Thiết lập kết nối thư viện tài liệu SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm một công cụ SharePoint tệp 2007 một không gian làm việc, một màn hình Chào mừng Hiển thị với hướng dẫn thiết lập kết nối với một thư viện tài liệu SharePoint. Lưu ý rằng các thành viên workspace ban đầu xem màn hình Chào mừng liệt kê bạn là người tạo công cụ và yêu cầu họ đợi bạn thiết lập kết nối.

 1. Bấm thiết lập … để mở hộp thoại chọn một thư viện tài liệu hoặc thư mục .

 2. Nhập URL cho trang SharePoint có chứa thư viện tài liệu mà bạn muốn đồng bộ hóa trong không gian làm việc SharePoint và nhấn Enter.

  URL bạn nhập phải được mục HTTP:// hoặc HTTPS://. Ví dụ: http://servername.com/site/mysitename /. Nếu bạn không chắc chắn của URL site SharePoint chính xác, yêu cầu người quản trị trang SharePoint của bạn.

  Bạn có thể sao chép và dán URL trang web SharePoint từ một trình duyệt Web. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể cần phải sửa được dán URL để chứa chỉ phần bắt buộc cho tham chiếu trang. Ví dụ, http://servername.com/site/mysitename /default.aspx. Trong hầu hết các trường hợp tất cả các phần của URL sau tên trang web và thư viện tên phải bị xóa.

 3. Nếu được nhắc, hãy nhập thông tin xác thực của bạn, và bấm OK.

  Danh sách các tài liệu thư viện và subwebs Hiển thị.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn đồng bộ hóa thư mục trong thư viện tài liệu, bấm đúp vào thư viện tài liệu để mở nó và hiển thị danh sách thư mục.

   Nếu bạn muốn đồng bộ hóa thư mục vẫn tiếp tục xuống cấu trúc phân cấp thư mục, hãy tiếp tục bấm đúp vào thư mục cho đến khi bạn nhìn thấy thư mục mà bạn muốn. Chọn thư mục và nhấn Enter.

  • Nếu bạn muốn đồng bộ hóa một thư viện toàn bộ tài liệu vào SharePoint Workspace, chọn nó và nhấn Enter.

SharePoint Workspace tải tất cả các tệp từ thư viện tài liệu SharePoint đã chọn hoặc thư mục. Lưu ý rằng viên workspace thiết lập kết nối với thư viện tài liệu SharePoint cũng là trình đồng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×