Thiết lập chiếu hình

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng hộp thoại này để xác định cách hiển thị trang chiếu của bạn phát trong PowerPoint.

Nếu bạn muốn thiết lập bản trình bày mà chạy không được giám sát, chuyển đến bài viết tạo bản trình bày tự chạy.

Hiển thị kiểu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị kiểu để xác định cách bạn muốn hiển thị bản trình bày cho khán giả của bạn.

 • Để chuyển tải bản trình bày trước khán giả trực tiếp, hãy bấm trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình).

 • Để bật khán giả xem bản trình bày từ một ổ đĩa cứng hoặc CD trên máy tính hoặc trên Internet, hãy bấm duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  Để cho phép khán giả để cuộn qua các bản trình bày tự chạy từ một máy tính không được giám sát, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thanh cuộn .

 • Để chuyển tải bản trình bày tự chạy chạy ở một kiosk, hãy bấm duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

Hiển thị trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị trang chiếu để xác định bản chiếu nào sẵn dùng trong bản trình bày hoặc để tạo một chiếu chuyên biệt.

 • Để hiển thị tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm tất cả.

 • Để hiển thị một nhóm cụ thể của các trang chiếu từ bản trình bày của bạn, hãy nhập số bản chiếu đầu tiên mà bạn muốn hiển thị trong hộp từ và nhập số bản chiếu cuối cùng mà bạn muốn hiển thị trong hộp đến .

 • Để bắt đầu bản trình bày trang chiếu tùy chỉnh sẽ phát sinh từ bản trình bày PowerPoint khác, bấm tùy chỉnh hiển thị, sau đó bấm bản trình bày mà bạn muốn xem dưới dạng một chiếu chuyên biệt.

  Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu bản trình bày từ bên trong PowerPoint, hãy xem tạo và trình bày tùy chỉnh hiển thị.

Tùy chọn Hiển thị

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị tùy chọn để xác định cách bạn muốn tệp âm thanh, tường thuật, hoặc hiệu ứng hoạt hình để chạy trong bản trình bày của bạn.

 • Để phát tệp âm thanh hoặc hiệu ứng hoạt hình liên tục, chọn hộp kiểm vòng lặp liên tục cho đến khi 'Esc' .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát một tường thuật nhúng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mà không cần tường thuật .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát hiệu ứng hoạt hình được nhúng, hãy chọn hộp kiểm hiện không có hiệu ứng hoạt hình .

 • Theo mặc định, PowerPoint sẽ đẩy nhanh vẽ đồ họa trong bản trình bày của bạn. Nhưng đôi khi tính năng này sẽ làm hiển thị sự cố trên máy tính cũ hơn. Để tắt tính năng này, hãy chọn tắt tăng tốc phần cứng đồ họa.

 • Khi bạn trình bày trước khán giả trực tiếp, bạn có thể viết lên trang chiếu của bạn. Để xác định một màu mực, trong danh sách màu bút , hãy chọn một màu mực.

  Danh sách màu bút đang sẵn dùng chỉ khi trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình) (trong phần Hiển thị kiểu ) được chọn.

 • Chọn một màu con trỏ Laser trong danh sách thả xuống. Trong khi trình bày, bạn nhấn và giữ phím Ctrl, và sau đó bấm và kéo chuột trái nút để trỏ tới nội dung trên trang chiếu bạn muốn thu hút sự chú ý đến khi con trỏ. Hãy xem bài viết chuyển con chuột thành con trỏ laser để biết thêm thông tin.

Chuyển tới trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần chuyển tới trang chiếu để xác định cách di chuyển từ một trang chiếu khác.

 • Để chuyển tới từng bản chiếu theo cách thủ công trong khi trình bày, bấm theo cách thủ công.

 • Để sử dụng thời gian trang chiếu để chuyển tới trang chiếu mỗi tự động trong khi trình bày, hãy bấm sử dụng thời gian, nếu có.

  Mẹo:    Bạn có thể sử dụng thời gian trang chiếu để thiết lập với một tốc độ cho của bạn tự chạy bản trình bày.

Nhiều màn hình

Khi bạn có nhiều màn hình, sử dụng dạng xem diễn giả là một cách thuận tiện cho một diễn giả để xem riêng ghi chú của mình và bản xem trước của trang chiếu tiếp theo — trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu hiện tại trên màn hình chính.

Để biết thêm thông tin về cách dùng nhiều màn hình trong dạng xem diễn giả, hãy xem xem ghi chú của diễn giả riêng khi trình bày trên nhiều màn hình.

Hiển thị kiểu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị kiểu để xác định cách bạn muốn hiển thị bản trình bày cho khán giả của bạn.

 • Để chuyển tải bản trình bày trước khán giả trực tiếp, hãy bấm trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình).

 • Để bật khán giả xem bản trình bày từ một ổ đĩa cứng hoặc CD trên máy tính hoặc trên Internet, hãy bấm duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  Để cho phép khán giả để cuộn qua các bản trình bày tự chạy từ một máy tính không được giám sát, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thanh cuộn .

 • Để chuyển tải bản trình bày tự chạy chạy ở một kiosk, hãy bấm duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

Hiển thị trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị trang chiếu để xác định bản chiếu nào sẵn dùng trong bản trình bày hoặc để tạo một chiếu chuyên biệt.

 • Để hiển thị tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm tất cả.

 • Để hiển thị một nhóm cụ thể của các trang chiếu từ bản trình bày của bạn, hãy nhập số bản chiếu đầu tiên mà bạn muốn hiển thị trong hộp từ và nhập số bản chiếu cuối cùng mà bạn muốn hiển thị trong hộp đến .

 • Để bắt đầu bản trình bày trang chiếu tùy chỉnh sẽ phát sinh từ bản trình bày PowerPoint khác, bấm tùy chỉnh hiển thị, sau đó bấm bản trình bày mà bạn muốn xem dưới dạng một chiếu chuyên biệt.

  Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu bản trình bày từ bên trong PowerPoint, hãy xem tạo và trình bày tùy chỉnh hiển thị.

Tùy chọn Hiển thị

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị tùy chọn để xác định cách bạn muốn tệp âm thanh, tường thuật, hoặc hiệu ứng hoạt hình để chạy trong bản trình bày của bạn.

 • Để phát tệp âm thanh hoặc hiệu ứng hoạt hình liên tục, chọn hộp kiểm vòng lặp liên tục cho đến khi 'Esc' .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát một tường thuật nhúng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mà không cần tường thuật .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát hiệu ứng hoạt hình được nhúng, hãy chọn hộp kiểm hiện không có hiệu ứng hoạt hình .

 • Theo mặc định, PowerPoint sẽ đẩy nhanh vẽ đồ họa trong bản trình bày của bạn. Nhưng đôi khi tính năng này sẽ làm hiển thị sự cố trên máy tính cũ hơn. Để tắt tính năng này, hãy chọn tắt tăng tốc phần cứng đồ họa.

 • Khi bạn trình bày trước khán giả trực tiếp, bạn có thể viết lên trang chiếu của bạn. Để xác định một màu mực, trong danh sách màu bút , hãy chọn một màu mực.

  Danh sách màu bút đang sẵn dùng chỉ khi trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình) (trong phần Hiển thị kiểu ) được chọn.

 • Chọn một màu con trỏ Laser trong danh sách thả xuống. Trong khi trình bày, bạn nhấn và giữ phím Ctrl, và sau đó bấm và kéo chuột trái nút để trỏ tới nội dung trên trang chiếu bạn muốn thu hút sự chú ý đến khi con trỏ. Hãy xem bài viết chuyển con chuột thành con trỏ laser để biết thêm thông tin.

Chuyển tới trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần chuyển tới trang chiếu để xác định cách di chuyển từ một trang chiếu khác.

 • Để chuyển tới từng bản chiếu theo cách thủ công trong khi trình bày, bấm theo cách thủ công.

 • Để sử dụng thời gian trang chiếu để chuyển tới trang chiếu mỗi tự động trong khi trình bày, hãy bấm sử dụng thời gian, nếu có.

  Mẹo:    Bạn có thể sử dụng thời gian trang chiếu để thiết lập với một tốc độ cho của bạn tự chạy bản trình bày.

Nhiều màn hình

Khi bạn có nhiều màn hình, sử dụng dạng xem diễn giả là một cách thuận tiện cho một diễn giả để xem riêng ghi chú của mình và bản xem trước của trang chiếu tiếp theo — trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu hiện tại trên màn hình chính.

Để biết thêm thông tin về cách dùng nhiều màn hình trong dạng xem diễn giả, hãy xem xem ghi chú của diễn giả riêng khi trình bày trên nhiều màn hình.

Hiển thị kiểu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị kiểu để xác định cách bạn muốn hiển thị bản trình bày cho khán giả của bạn.

 • Để chuyển tải bản trình bày trước khán giả trực tiếp, hãy bấm trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình).

 • Để bật khán giả xem bản trình bày từ một ổ đĩa cứng hoặc CD trên máy tính hoặc trên Internet, hãy bấm duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  Để cho phép khán giả để cuộn qua các bản trình bày tự chạy từ một máy tính không được giám sát, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thanh cuộn .

 • Để chuyển tải bản trình bày tự chạy chạy ở một kiosk, hãy bấm duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

Hiển thị trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị trang chiếu để xác định bản chiếu nào sẵn dùng trong bản trình bày hoặc để tạo một chiếu chuyên biệt.

 • Để hiển thị tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm tất cả.

 • Để hiển thị một nhóm cụ thể của các trang chiếu từ bản trình bày của bạn, hãy nhập số bản chiếu đầu tiên mà bạn muốn hiển thị trong hộp từ và nhập số bản chiếu cuối cùng mà bạn muốn hiển thị trong hộp đến .

 • Để bắt đầu bản trình bày trang chiếu tùy chỉnh sẽ phát sinh từ bản trình bày PowerPoint khác, bấm tùy chỉnh hiển thị, sau đó bấm bản trình bày mà bạn muốn xem dưới dạng một chiếu chuyên biệt.

  Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu bản trình bày từ bên trong PowerPoint, hãy xem tạo và trình bày tùy chỉnh hiển thị.

Tùy chọn Hiển thị

Dùng các tùy chọn trong phần Hiển thị tùy chọn để xác định cách bạn muốn tệp âm thanh, tường thuật, hoặc hiệu ứng hoạt hình để chạy trong bản trình bày của bạn.

 • Để phát tệp âm thanh hoặc hiệu ứng hoạt hình liên tục, chọn hộp kiểm vòng lặp liên tục cho đến khi 'Esc' .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát một tường thuật nhúng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mà không cần tường thuật .

 • Để hiển thị bản trình bày mà không phát hiệu ứng hoạt hình được nhúng, hãy chọn hộp kiểm hiện không có hiệu ứng hoạt hình .

 • Khi bạn trình bày trước khán giả trực tiếp, bạn có thể viết lên trang chiếu của bạn. Để xác định một màu mực, trong danh sách màu bút , hãy chọn một màu mực.

  Danh sách màu bút đang sẵn dùng chỉ khi trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình) (trong phần Hiển thị kiểu ) được chọn.

Chuyển tới trang chiếu

Dùng các tùy chọn trong phần chuyển tới trang chiếu để xác định cách di chuyển từ một trang chiếu khác.

 • Để chuyển tới từng bản chiếu theo cách thủ công trong khi trình bày, bấm theo cách thủ công.

 • Để sử dụng thời gian trang chiếu để chuyển tới trang chiếu mỗi tự động trong khi trình bày, hãy bấm sử dụng thời gian, nếu có.

  Mẹo:    Bạn có thể sử dụng thời gian trang chiếu để thiết lập với một tốc độ cho của bạn tự chạy bản trình bày.

Nhiều màn hình

Khi bạn có nhiều màn hình, sử dụng dạng xem diễn giả là một cách thuận tiện cho một diễn giả để xem riêng ghi chú của mình và bản xem trước của trang chiếu tiếp theo — trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu hiện tại trên màn hình chính.

Để biết thêm thông tin về cách dùng nhiều màn hình trong dạng xem diễn giả, hãy xem xem ghi chú của diễn giả riêng khi trình bày trên nhiều màn hình.

Hiệu suất

Dùng các tùy chọn trong phần hiệu suất để chỉ rõ mức sự rõ ràng trực quan của bản trình bày của bạn.

 • Để tăng tốc độ vẽ đồ họa trong bản trình bày của bạn, hãy chọn sử dụng tăng tốc phần cứng đồ họa.

 • Trong danh sách độ phân giải chiếu hình , bấm độ phân giải, hoặc số lượng điểm ảnh trên mỗi in-xơ, mà bạn muốn. Thêm điểm ảnh, các nét ảnh, nhưng chậm hơn hiệu năng của máy tính của bạn. Ví dụ, một màn hình 640 x 480 điểm ảnh có khả năng hiển thị dấu chấm riêng biệt 640 trên mỗi 480 đường kẻ hoặc khoảng 300.000 điểm ảnh. Đây là giải pháp nhanh nhất giỏi, nhưng nó cung cấp chất lượng thấp nhất. Ngược lại, 1280 x 1024 điểm ảnh màn hình cung cấp hình ảnh sắc nét nhất, nhưng với hiệu suất chậm hơn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×