Thiết lập chính sách di động cho tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thiết lập cách người dùng của bạn kết nối với Skype for Business Online bằng cách dùng Skype for Business ứng dụng trên thiết bị di động, chẳng hạn như một tính năng cho phép người dùng để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại trên điện thoại di động của họ bằng cách sử dụng số điện thoại cơ quan thay vì nữ điện thoại di động của họ mber. Tính di động chính sách cũng có thể dùng để yêu cầu kết nối Wi-Fi khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Thiết đặt chính sách di động có thể được cấu hình một chính sách được tạo ra lúc, hoặc bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Set-CsMobilityPolicy để sửa đổi các thiết đặt của một chính sách hiện có.

Đặt chính sách di động của bạn

Ghi chú: Cho tất cả các thiết đặt chính sách di động trong Skype for Business Online, bạn phải sử dụng Windows PowerShell và bạn không thể sử dụngSkype for Business Trung tâm quản trị.

 • Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

  1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

  3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

  4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

  Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

 • Bắt đầu phiên Windows PowerShell

  1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

   Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

 • Để tạo một chính sách mới cho các thiết đặt này, hãy chạy:

  New-CsMobilityPolicy -Identity MobilityPolicy -RequireWIFIForIPVideo $true

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn New-CsMobilityPolicy .

 • Để cấp chính sách mới bạn đã tạo cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chạy:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity"amos.marble@contoso.com" -PolicyName MobilityPolicy

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy .

Nếu bạn đã tạo một chính sách, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Set-CsMobilityPolicy để thực hiện thay đổi vào chính sách hiện có, và sau đó sử dụng lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy để áp dụng thiết đặt để người dùng của bạn.

 • Để tạo một chính sách mới cho các thiết đặt này, hãy chạy:

  New-CsMobilityPolicy -Identity NoAppClientPolicy -EnableMobility $false 

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn New-CsMobilityPolicy .

 • Để cấp chính sách mới mà bạn đã tạo cho Amos đá, chạy:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com"-PolicyName NoAppClientPolicy

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy .

Nếu bạn đã tạo một chính sách, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Set-CsMobilityPolicy để thực hiện thay đổi vào chính sách hiện có, và sau đó sử dụng lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy để áp dụng thiết đặt để người dùng của bạn.

 • Để tạo một chính sách mới cho các thiết đặt này, hãy chạy:

  New-CsMobilityPolicy -Identity VoIPClientPolicy -EnableIPAudioVideo $false

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn New-CsMobilityPolicy .

 • Để cấp chính sách mới bạn đã tạo cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chạy:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName VoIPClientPolicy

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy .

Nếu bạn đã tạo một chính sách, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Set-CsMobilityPolicy để thực hiện thay đổi vào chính sách hiện có, và sau đó sử dụng lệnh ghép ngắn Cấp CsMobilityPolicy để áp dụng thiết đặt để người dùng của bạn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×