Thiết lập các tùy chọn Phát hành Lần đầu hoặc Tiêu chuẩn trong Office 365

Với Office 365, bạn nhận được các tính năng và cập nhật sản phẩm mới khi chúng sẵn có, thay vì cứ vài năm một lần phải thực hiện các bản cập nhật tốn kém. Bạn có thể quản lý cách thức mà tổ chức của mình nhận những bản cập nhật này. Ví dụ, bạn có thể đăng ký nhận bản phát hành sớm để tổ chức của mình nhận được các bản cập nhật đầu tiên. Bạn có thể chỉ định rằng chỉ có một số người sẽ nhận được các bản cập nhật. Hoặc bạn có thể duy trì lịch trình phát hành mặc định và nhận các bản cập nhật sau. Bài viết và đoạn video này giải thích các tùy chọn bản phát hành khác nhau và cách bạn có thể sử dụng chúng cho tổ chức của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Bản phát hành Thứ nhất cho Office 365

Quan trọng:  Các bản cập nhật Office 365 mô tả trong bài viết này áp dụng với Office 365, SharePoint Online và Exchange Online. Các bản cập nhật này không áp dụng với Skype for Business và các dịch vụ liên quan. Những tùy chọn bản phát hành này là những nỗ lực cao nhất, có định hướng nhằm phát hành các thay đổi đối với Office 365, nhưng không thể được đảm bảo mọi lúc hoặc cho tất cả các bản phát hành.

Bản phát hành Tiêu chuẩn
Lịch
Đây là tùy chọn mặc định, theo đó bạn và người dùng của mình nhận được các bản cập nhật mới nhất khi chúng được phát hành rộng rãi tới tất cả khách hàng Office 365. Điều này cho bạn thêm thời gian để chuẩn bị cho nhân viên hỗ trợ và người dùng của mình sẵn sàng cho các thay đổi sắp tới.

Bản phát hành Thứ nhất
Làm mới
Với tùy chọn này, bạn và người dùng của mình có thể trở thành người đầu tiên nhìn thấy những bản cập nhật mới nhất và giúp định hình sản phẩm thông qua việc đưa ra phản hồi sớm. Bạn có thể chọn để các cá nhân hoặc toàn bộ tổ chức nhận được các bản cập nhật sớm.

Ghi chú: Nếu bạn chuyển từ tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất sang Bản phát hành Tiêu chuẩn, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập các tính năng chưa đạt đến mức phát hành tiêu chuẩn.

Cách thức hoạt động

Mọi bản cập nhật Office 365 đều được kiểm tra và thẩm định một cách toàn diện đối với hiệu suất và tính mở rộng trước khi chúng được phát hành ra công cộng.

Với những bản cập nhật quan trọng, khách hàng Office sẽ được thông báo sớm theo Lộ trình Office 365 công khai. Khi bản cập nhật sắp được triển khai, chúng sẽ được thông báo qua Trung tâm Tin nhắn Office 365.

Sau đó, bản cập nhật được áp dụng cho những người dùng đã chọn tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất. Khi đã xác định được rằng tính năng này đã sẵn sàng để phát hành rộng rãi, nó sẽ được áp dụng cho mọi người khác, bao gồm những người đã chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn.

Quan trọng: Những bản cập nhật lớn hoặc phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn những bản cập nhật khác, để không người dùng nào bị ảnh hưởng bất lợi. Không có bảo đảm nào về thời gian chính xác của một bản phát hành.

Thiết lập tùy chọn bản phát hành trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để thay đổi cách thức mà tổ chức của bạn nhận các bản phát hành Office 365.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để những thay đổi dưới đây có hiệu lực trong Office 365. Nếu bạn chọn không tham gia vào Bản phát hành Thứ nhất sau khi đã bật tùy chọn đó, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập những tính năng chưa có trong bản phát hành theo lịch trình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

 4. Bên cạnh Tùy chọn bản phát hành, bấm vào Chỉnh sửa.

 5. Để vô hiệu hóa phát hành đầu tiên, chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng.

 6. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho mọi người rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng..

 7. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với một số người trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho người dùng được chọn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận.

 8. Chọn Thêm người để thêm người dùng riêng lẻ. Tìm kiếm tên của họ rồi bấm vào + để Thêm.

 9. Khi bạn thêm người dùng xong, bấm vào ưu rồi Đóng.

Thêm hàng loạt người dùng

 1. Bên cạnh tùy chọn Bản phát hành, bấm vào Sửa > + Thêm người hàng loạt cho bản phát hành đầu tiên bên dưới đầu đề bản phát hành Tiêu chuẩn.

 2. Chọn Duyệt để chọn một tệp có chứa địa chỉ email của từng người.

 3. Bấm vào Tiếp rồi Đóng.

Để cài đặt bản dựng Bản phát hành Đầu tiên của Office, hãy làm theo các bước sau. Bản dựng này cung cấp cho bạn quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows.

Tìm hiểu thêm về các bản phát hành và bản cập nhật Office 365 sắp tới theo Lộ trình Office 365 công khai và các thông báo bạn nhận được trong Trung tâm Thông báo Office 365.

Với Office 365, bạn nhận được các tính năng và cập nhật sản phẩm mới khi chúng sẵn có, thay vì cứ vài năm một lần phải thực hiện các bản cập nhật tốn kém. Bạn có thể quản lý cách thức mà tổ chức của mình nhận những bản cập nhật này. Ví dụ, bạn có thể đăng ký nhận bản phát hành sớm để tổ chức của mình nhận được các bản cập nhật đầu tiên. Bạn có thể chỉ định rằng chỉ có một số người sẽ nhận được các bản cập nhật. Hoặc bạn có thể duy trì lịch trình phát hành mặc định và nhận các bản cập nhật sau. Bài viết và đoạn video này giải thích các tùy chọn bản phát hành khác nhau và cách bạn có thể sử dụng chúng cho tổ chức của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Bản phát hành Thứ nhất cho Office 365

Quan trọng:  Các bản cập nhật Office 365 mô tả trong bài viết này áp dụng với Office 365, SharePoint Online và Exchange Online. Các bản cập nhật này không áp dụng với Skype for Business và các dịch vụ liên quan. Những tùy chọn bản phát hành này là những nỗ lực cao nhất, có định hướng nhằm phát hành các thay đổi đối với Office 365, nhưng không thể được đảm bảo mọi lúc hoặc cho tất cả các bản phát hành.

Bản phát hành Tiêu chuẩn
Lịch
Đây là tùy chọn mặc định, theo đó bạn và người dùng của mình nhận được các bản cập nhật mới nhất khi chúng được phát hành rộng rãi tới tất cả khách hàng Office 365. Điều này cho bạn thêm thời gian để chuẩn bị cho nhân viên hỗ trợ và người dùng của mình sẵn sàng cho các thay đổi sắp tới.

Bản phát hành Thứ nhất
Làm mới
Với tùy chọn này, bạn và người dùng của mình có thể trở thành người đầu tiên nhìn thấy những bản cập nhật mới nhất và giúp định hình sản phẩm thông qua việc đưa ra phản hồi sớm. Bạn có thể chọn để các cá nhân hoặc toàn bộ tổ chức nhận được các bản cập nhật sớm.

Ghi chú: Nếu bạn chuyển từ tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất sang Bản phát hành Tiêu chuẩn, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập các tính năng chưa đạt đến mức phát hành tiêu chuẩn.

Cách thức hoạt động

Mọi bản cập nhật Office 365 đều được kiểm tra và thẩm định một cách toàn diện đối với hiệu suất và tính mở rộng trước khi chúng được phát hành ra công cộng.

Sau đó, bản cập nhật được áp dụng cho những người dùng đã chọn tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất. Khi đã xác định được rằng tính năng này đã sẵn sàng để phát hành rộng rãi, nó sẽ được áp dụng cho mọi người khác, bao gồm những người đã chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn.

Quan trọng: Những bản cập nhật lớn hoặc phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn những bản cập nhật khác, để không người dùng nào bị ảnh hưởng bất lợi. Không có bảo đảm nào về thời gian chính xác của một bản phát hành.

Thiết lập tùy chọn bản phát hành trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để thay đổi cách thức mà tổ chức của bạn nhận các bản phát hành Office 365.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để những thay đổi dưới đây có hiệu lực trong Office 365. Nếu bạn chọn không tham gia vào Bản phát hành Thứ nhất sau khi đã bật tùy chọn đó, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập những tính năng chưa có trong bản phát hành theo lịch trình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

 4. Bên cạnh Tùy chọn bản phát hành, bấm vào Chỉnh sửa.

 5. Để vô hiệu hóa phát hành đầu tiên, chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng.

 6. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho mọi người rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng..

 7. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với một số người trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho người dùng được chọn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận.

 8. Chọn Thêm người để thêm người dùng riêng lẻ. Tìm kiếm tên của họ rồi bấm vào + để Thêm.

 9. Khi bạn thêm người dùng xong, bấm vào ưu rồi Đóng.

Thiết lập tùy chọn bản phát hành trong Trung tâm quản trị Office 365 cũ

Nếu vẫn sử dụng trung tâm quản trị cũ, bạn có thể làm theo các bước sau đây để thay đổi cách thức mà tổ chức của bạn nhận các bản cập nhật Office 365.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để những thay đổi dưới đây có hiệu lực trong Office 365. Nếu bạn chọn không tham gia vào Bản phát hành Thứ nhất sau khi đã bật tùy chọn đó, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập những tính năng chưa có trong bản phát hành theo lịch trình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt dịch vụ > Cập nhật.

 4. Để vô hiệu hóa bản phát hành đầu tiên, hãy chọn Tiêu chuẩn dưới đầu đề bản phát hành Tiêu chuẩn và chọn để xác nhận. Rồi bỏ qua tới bước cuối cùng.

  Chương trình phiên bản tiêu chuẩn và đầu tiên

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong trung tâm quản trị của mình, thì thuê bao của bạn sẽ sớm được cập nhật tùy chọn này và khi đó bạn có thể thay đổi thiết đặt.

 5. Để cho phép bản phát hành đầu tiên cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chọn Toàn bộ tổ chức và chọn để xác nhận. Rồi bỏ qua tới bước cuối cùng.

 6. Để cho phép bản phát hành đầu tiên cho một số người trong tổ chức của bạn, hãy chọn Chọn người và chọn để xác nhận.

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong trung tâm quản trị của mình, thì thuê bao của bạn sẽ sớm được cập nhật tùy chọn này và khi đó bạn có thể thay đổi thiết đặt.

 7. Chọn Chọn người để thêm lần lượt từng người dùng, sau đó dùng chức năng chọn người để chọn họ cho bản phát hành thứ nhất.

  Chương trình phiên bản của Office 365 thêm người dùng

 8. Chọn TiếpĐóng.

  Ghi chú: Người Chọn Bản phát hành Đầu tiên áp dụng cho việc điều hướng Office 365 hàng đầu, Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online và các tính năng liên quan (Delve, Video, v.v.).

Với Office 365, bạn nhận được các tính năng và cập nhật sản phẩm mới khi chúng sẵn có, thay vì cứ vài năm một lần phải thực hiện các bản cập nhật tốn kém. Bạn có thể quản lý cách thức mà tổ chức của mình nhận những bản cập nhật này. Ví dụ, bạn có thể đăng ký nhận bản phát hành sớm để tổ chức của mình nhận được các bản cập nhật đầu tiên. Bạn có thể chỉ định rằng chỉ có một số người sẽ nhận được các bản cập nhật. Hoặc bạn có thể duy trì lịch trình phát hành mặc định và nhận các bản cập nhật sau. Bài viết và đoạn video này giải thích các tùy chọn bản phát hành khác nhau và cách bạn có thể sử dụng chúng cho tổ chức của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Bản phát hành Thứ nhất cho Office 365

Quan trọng:  Các bản cập nhật Office 365 mô tả trong bài viết này áp dụng với Office 365, SharePoint Online và Exchange Online. Các bản cập nhật này không áp dụng với Skype for Business và các dịch vụ liên quan. Những tùy chọn bản phát hành này là những nỗ lực cao nhất, có định hướng nhằm phát hành các thay đổi đối với Office 365, nhưng không thể được đảm bảo mọi lúc hoặc cho tất cả các bản phát hành.

Bản phát hành Tiêu chuẩn
Lịch
Đây là tùy chọn mặc định, theo đó bạn và người dùng của mình nhận được các bản cập nhật mới nhất khi chúng được phát hành rộng rãi tới tất cả khách hàng Office 365. Điều này cho bạn thêm thời gian để chuẩn bị cho nhân viên hỗ trợ và người dùng của mình sẵn sàng cho các thay đổi sắp tới.

Bản phát hành Thứ nhất
Làm mới
Với tùy chọn này, bạn và người dùng của mình có thể trở thành người đầu tiên nhìn thấy những bản cập nhật mới nhất và giúp định hình sản phẩm thông qua việc đưa ra phản hồi sớm. Bạn có thể chọn để các cá nhân hoặc toàn bộ tổ chức nhận được các bản cập nhật sớm.

Ghi chú: Nếu bạn chuyển từ tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất sang Bản phát hành Tiêu chuẩn, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập các tính năng chưa đạt đến mức phát hành tiêu chuẩn.

Cách thức hoạt động

Mọi bản cập nhật Office 365 đều được kiểm tra và thẩm định một cách toàn diện đối với hiệu suất và tính mở rộng trước khi chúng được phát hành ra công cộng.

Sau đó, bản cập nhật được áp dụng cho những người dùng đã chọn tùy chọn Bản phát hành Thứ nhất. Khi đã xác định được rằng tính năng này đã sẵn sàng để phát hành rộng rãi, nó sẽ được áp dụng cho mọi người khác, bao gồm những người đã chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn.

Quan trọng: Những bản cập nhật lớn hoặc phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn những bản cập nhật khác, để không người dùng nào bị ảnh hưởng bất lợi. Không có bảo đảm nào về thời gian chính xác của một bản phát hành.

Thiết lập tùy chọn bản phát hành trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để thay đổi cách thức mà tổ chức của bạn nhận các bản phát hành Office 365.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để những thay đổi dưới đây có hiệu lực trong Office 365. Nếu bạn chọn không tham gia vào Bản phát hành Thứ nhất sau khi đã bật tùy chọn đó, thì người dùng của bạn có thể mất quyền truy cập những tính năng chưa có trong bản phát hành theo lịch trình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

 4. Bên cạnh Tùy chọn bản phát hành, bấm vào Chỉnh sửa.

 5. Để vô hiệu hóa phát hành đầu tiên, chọn Bản phát hành Tiêu chuẩn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng.

 6. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho mọi người rồi bấm vào Tiếp để xác nhận. Bỏ qua tới bước cuối cùng..

 7. Để cho phép sử dụng bản phát hành đầu tiên đối với một số người trong tổ chức của bạn, chọn Bản phát hành đầu tiên cho người dùng được chọn rồi bấm vào Tiếp để xác nhận.

 8. Chọn Thêm người để thêm người dùng riêng lẻ. Tìm kiếm tên của họ rồi bấm vào + để Thêm.

 9. Khi bạn thêm người dùng xong, bấm vào ưu rồi Đóng.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×