Thiết lập ai có thể xem và thay đổi trang web dự án mới của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu trang web dự án của bạn đã được thiết lập để sử dụng các quyền riêng, bước đầu tiên sau khi tạo trang web là thiết lập các nhóm cho trang web. Các nhóm này được dùng để kiểm soát ai có thể xem và thực hiện công việc trên trang web dự án của bạn. Bạn được đưa trực tiếp đến một trang nơi bạn có thể thiết lập các nhóm này, sau khi tạo trang web.

Để thiết lập các nhóm cho trang web dự án của bạn:

  1. Trên trang Thiết lập các Nhóm cho Trang web này, trong phần Khách thăm trang web này, hãy chọn những người bạn muốn có thể xem trang web của bạn, nhưng không thể thay đổi. Đây có thể là những người điều hành hoặc các bên liên quan khác, những người có thể muốn xem tình trạng dự án của bạn, mà không thực sự thay đổi bất kỳ dữ liệu nào của dự án của bạn.

    Bạn có thể chọn:

    • Tạo một nhóm mới    Nếu bạn chọn tạo một nhóm mới, hãy nhập tên cho nhóm mới nếu bạn muốn một tên khác tên mặc định, khi đó hãy nhập tên người dùng cho từng người bạn muốn có thể xem trang web của bạn với vai trò khách thăm. Bạn có thể nhập nhiều tài khoản, được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;). Sau khi đã nhập các tài khoản, bạn có thể bấm Kiểm tra Tên để xác minh tài khoản. Hoặc, nếu bạn không chắc chắn về tên người dùng cho một người nào đó bạn muốn thêm vào với vai trò khách thăm, hãy bấm vào Duyệt, sau đó tìm kiếm dùng tên của người đó.

    • Sử dụng một nhóm hiện có    Nếu bạn chọn sử dụng lại một nhóm hiện có dưới dạng trình xem trang web dự án của bạn, chọn tùy chọn dùng một nhóm hiện có , sau đó chọn Nhóm đó từ danh sách.

  2. Tại mục Thành viên của Trang web này, hãy chọn những người bạn muốn có thể thêm, sửa và xóa nhiệm vụ, tài liệu và thông tin khác trên trang web của bạn. Với nhóm khách thăm, bạn có thể chọn dùng một nhóm hiện có cho mức cấp phép này, nếu thích hợp.

  3. Tại mục Người sở hữu của Trang web này, hãy chọn những người bạn muốn có toàn quyền kiểm soát tất cả các tùy chọn có sẵn trên trang web của bạn. Điều này bao gồm việc có thể thêm và loại bỏ các danh sách, thư viện và các tính năng trang web khác. Tương tự, bạn có thể chọn dùng một nhóm hiện có cho mức cấp phép này, nếu thích hợp.

  4. Bấm OK để thêm những người bạn đã chọn vào các nhóm này và bắt đầu dùng trang web của bạn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×