Thiết lập Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn trên điện thoại di động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm Yammer, bạn có thể dùng ứng dụng Yammer trên thiết bị di động của bạn để duy trì kết nối với mạng của bạn.

Chọn thiết bị di động của bạn:

Thiết lập và sử dụng ứng dụng Yammer Android

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Google Play Store

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn       Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm > Tài khoản > Hồ sơ của Tôi. Sau đó gõ nhẹ vào phần mà bạn muốn sửa.

  Trang Tiểu sử trong ứng dụng Yammer
 • Dõi theo hội thoại       Gõ nhẹ vào hội thoại để mở nó. Sau đó gõ nhẹ Thêm Xem thêm > Dõi theo.

  Gõ nhẹ nút Xem thêm rồi gõ nhẹ Theo dõi
 • Thêm bài đăng       Gõ nhẹ vào Nút sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi Nút Gửi .

Thiết lập và sử dụng ứng dụng Yammer iOS

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ App Store

 2. Nhập Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn      Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm > Hồ sơ của Tôi > Sửa.

 • Dõi theo hội thoại      Gõ nhẹ Thêm Xem thêm > Dõi theo. Nhập tên liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo      Gõ nhẹ vào Nhóm và chọn một nhóm để xem bài đăng mới.

  Ảnh chụp màn hình các nhóm trong ứng dụng di động của Yammer

  Gõ nhẹ vào Sửa Chỉnh sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi .

Thiết lập và sử dụng ứng dụng Yammer Windows Phone

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Windows Phone App Store.

 2. Trên trang Đăng ký, nhập tên và họ của bạn, địa chỉ email công ty và mật khẩu. Gõ nhẹ Đăng Ký.

  Đăng Ký Yammer
 3. Xác nhận việc đăng ký của bạn bằng cách đi tới email công việc của bạn và mở thư Vui lòng đăng nhập vào Yammer mà bạn đã nhận.

 4. Gõ nhẹ vào nối kết Vào đây để đăng nhập trong thông điệp email.

  Thông điệp email đăng ký
 5. Trên Yammer trang Log In , nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập. Nếu bạn đang chuyển hướng đến trang của bạn tài khoản công ty hoặc trường học đăng nhập, nhập tài khoản công ty hoặc trường học địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn   
  Trên tab Trang chủ của Yammer cho Windows Phone, gõ nhẹ vào tên của bạn để mở hồ sơ của bạn. Bấm Sửa Hồ sơ Sửa Hồ sơ .

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo   
  Tất cả các nhóm Yammer mà bạn đang dõi theo xuất hiện trong danh sách Nhóm trên tab Trang chủ. Chọn bất kỳ nhóm nào để xem các hội thoại.

 • Dõi theo người hoặc hội thoại   
  Gõ nhẹ vào tên của bất kỳ người nào (liên hệ) trong một nhóm hoặc một hội thoại, rồi gõ nhẹ vào Dõi theo.

 • Dõi theo hội thoại   
  Để dõi theo một hội thoại, gõ nhẹ vào một Nhóm bạn đang dõi theo, rồi gõ nhẹ vào tab Hội thoại. Đối với hội thoại mà bạn muốn dõi theo, gõ nhẹ vào Thêm, rồi gõ nhẹ Dõi theo trong Hộp thư đến.

  Theo dõi trong Hộp thư đến

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đào tạo: hoạt động như một mạng với Yammer

Xin chào Yammer

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×