Thiết lập Office 365 nhóm công cộng hoặc riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lần đầu tiên tạo một nhóm Office 365, bạn có thể chọn để làm cho nhóm công cộng hoặc riêng tư. Trước đó trong Office 365, bạn không thể thay đổi quyền riêng tư thiết đặt sau khi bạn tạo nhóm. Bây giờ, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư trong một nhóm Office 365, trong Outlook trên web, sau khi bạn đã tạo nó. Ví dụ, bạn đã tạo nhóm cho nhóm nhân sự tại công ty của bạn và làm cho nó một nhóm công cộng, nhưng bây giờ, bạn muốn làm cho nó một nhóm riêng tư. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thay đổi thiết đặt quyền riêng tư trong một vài bước.

Hãy xem Tìm hiểu thêm về nhóm Office 365 để biết chi tiết về nhóm Office 365.

Thực hiện một nhóm riêng tư hoặc công cộng trong Outlook trên web

  1. Mở Outlook trên web.

  2. Dẫn hướng đến nhóm Office 365 mà bạn muốn thay đổi thiết đặt quyền riêng tư trên.

  3. Từ trang nhóm, bấm hoặc gõ nhẹ vào sửa nhóm.

    Sửa nhóm
  4. Bên dưới quyền riêng tư, chọn công cộng hoặc riêng tư để khớp với thiết đặt mà bạn muốn.

    Sửa nhóm trang - thay đổi quyền riêng tư từ công cộng thành riêng tư
  5. Bấm lưu để thực hiện lựa chọn của bạn, và đóng trang. Có thể mất vài phút để các thay đổi có hiệu lực.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×