Thiết lập Microsoft Forms

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Forms là một phần của Office 365 cho phép người dùng của bạn để nhanh chóng và dễ dàng tạo câu đố tùy chỉnh, khảo sát, câu hỏi, đăng ký và nhiều hơn nữa. Khi bạn tạo một bài kiểm tra hoặc biểu mẫu, bạn có thể mời người khác để trả lời bằng cách dùng bất kỳ trình duyệt web, thậm chí trên thiết bị di động. Khi kết quả được gửi đi, bạn có thể dùng phân tích dựng sẵn để đánh giá phản hồi. Biểu mẫu dữ liệu, chẳng hạn như bài kiểm tra kết quả, có thể thể dễ dàng xuất sang Excel để phân tích bổ sung hoặc phân loại.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Microsoft Forms là gì? Hoặc, hãy xem bài đăng blog Office 365 của chúng tôi về Microsoft Forms.

Ghi chú: Microsoft Forms thường sẵn dùng với người đăng ký Office 365 education. Chúng tôi cũng đang triển khai Bản xem trước Công khai cho người đăng ký bản thương mại của Office 365.

Biểu mẫu Microsoft

Người quản trị Office 365 có thể kiểm soát cách Microsoft Forms được dùng trong tổ chức của mình thông qua các tác vụ sau đây:

Tác vụ quản trị

Mô tả

Tắt hoặc bật Microsoft Forms

Microsoft Forms bật cho tổ chức của bạn theo mặc định. Bạn có thể bật tắt , ở bất kỳ lúc nào.

Tắt tính năng Microsoft Forms cho người dùng cá nhân

Khi bạn tắt Microsoft Forms cho người dùng, người đó không thể sử dụng Microsoft Forms. Lát xếp biểu mẫu sẽ nhận được ẩn trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và trang chủ. Hãy xem chủ đề gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp để biết các bước vô hiệu hóa hoặc kích hoạt Microsoft Forms cho cá nhân.

Điều khiển cộng tác bên ngoài

Bằng cách tắt hoặc bật cộng tác bên ngoài cho Microsoft Forms trong Trung tâm quản trị Office 365, người quản trị Office 365 có thể kiểm soát xem người dùng bên ngoài được phép để cộng tác với người dùng trong tổ chức của bạn trên một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Ví dụ, người dùng trong tổ chức của bạn sẽ tạo một biểu mẫu, nhưng muốn mời những người khác để giúp:

 • Xem và thay đổi thiết kế (ví dụ, câu hỏi sửa).

 • Xem, sửa và xóa phản hồi.

 • Dạng xem chia sẻ phản hồi hoặc tóm tắt phản hồi.

Thiết đặt bên ngoài cộng tác cho phép bạn chỉ cộng tác trên biểu mẫu cho chỉ những người dùng trong tổ chức của bạn.

Hãy xem chia sẻ một biểu mẫu để cộng tác để biết thêm thông tin về chia sẻ một biểu mẫu.

Quan trọng: Thiết đặt bên ngoài cộng tác Microsoft Forms không kiểm soát các từ dưới đây, luôn cho phép bất kể nếu thiết đặt cộng tác bên ngoài được đặt là tắt:

Thiết đặt cộng tác bên ngoài được bật theo mặc định, và có thể dễ dàng được cấu hình thông qua Trung tâm quản trị Office 365 thông qua các bước sau đây:

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Bấm vào Quản trị để đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng đến Thiết đặt > Dịch vụ & phần bổ trợ.

  Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào biểu tượng Thiết đặt, rồi bấm vào Dịch vụ & phần bổ trợ.
 4. Trên trang dịch vụ & bổ trợ , hãy bấm Biểu mẫu Microsoft.

  Thiết đặt quản trị Microsoft Forms
 5. Trên Biểu mẫu Microsoft màn hình thiết đặt mở ra, thiết đặt cộng tác bên ngoài , đặt nút chuyển đổi để tắt nếu bạn muốn bật tắt cộng tác bên ngoài hoặc để trên nếu bạn muốn bật cộng tác bên ngoài, sau đó bấm lưu, sau đó đóng.

  Microsoft Forms cộng tác thiết đặt

Nếu doanh nghiệp của bạn có theo luật pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng dụng nội dung bảo mật và dữ liệu, phần này cho bạn.

Nơi dữ liệu được lưu trữ cho Microsoft Forms?

Microsoft Forms dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tất cả dữ liệu được đặt ở Hoa Kỳ, ngoại trừ Châu Âu dựa trên đối tượng thuê đã bắt đầu sử dụng Microsoft Forms sau ngày 2017. Dữ liệu của họ được lưu trữ trên máy chủ trong Europe.

Microsoft Forms có tuân thủ HIPAA và BAA không?

dữ liệu Microsoft FormsO365 tuân thủ Frameworkđang theo dõi và đáp ứng tuân thủ thể loại C như được nêu trong khuôn khổ sự.

FERPA và BAA là các tiêu chuẩn bảo vệ tại chỗ?

Microsoft Forms đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ FERPA và BAA.

Những gì tôi có thể sử dụng Microsoft Forms cho?

Microsoft Forms là một ứng dụng nhẹ đơn giản cho phép bạn dễ dàng tạo khảo sát, câu đố và bỏ phiếu. Trong tổ chức giáo dục, nó có thể được dùng để tạo câu đố, thu thập phản hồi từ giáo viên và cha mẹ hoặc gói đăng ký lớp học và nhân viên hoạt động. Trong tổ chức công việc, nó có thể được dùng để thu thập phản hồi của khách hàng, đo sự hài lòng của nhân viên, cải thiện sản phẩm của bạn hoặc doanh nghiệp hoặc tổ chức sự kiện công ty.

Ai có thể dùng Microsoft Forms?

Microsoft Forms là sẵn dùng rộng rãi trong tất cả bộ sản phẩm Office 365 Education cấp phép: Office 365 Education, Office 365 Education Plus, và Office 365 Education E5, cũng như khách hàng hiện có đã mua E3 trước hưu trí của nó.

Microsoft Forms sẵn dùng trong bản xem trước trong bộ sản phẩm thương mại Office 365 sau đây: Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium và Office 365 Enterprise E1, E3, và E5 gói. Microsoft Forms cũng là dành cho khách hàng Office 365 Enterprise E4 hiện có đã mua E4 trước hưu trí của nó.

Chỉ cần đăng nhập vào http://forms.microsoft.com với trường học Office 365 của bạn hoặc làm việc thông tin xác thực, và bạn có thể bắt đầu tạo khảo sát, câu đố và bỏ phiếu.

Điều gì sẽ xem trước bình cho người đăng ký thương mại Office 365?

Microsoft Forms Bản xem trước cho người đăng ký Office 365 thương mại đi kèm với cùng một tính năng và dịch vụ chất lượng chúng tôi hiện đang cung cấp để khách hàng Office 365 education. Khi chúng tôi điều chỉnh hình thức trải nghiệm cho kịch bản nhiều thương mại, chúng tôi sẽ di chuyển được trong bản xem trước để sẵn dùng rộng rãi.

Những người không có tài khoản Office 365 này có thể có một khảo sát hoặc bài kiểm tra trên Microsoft Formsvẫn gửi?

tác giả Microsoft Forms có thể bật/tắt thiết đặt của mình để cho phép người dùng bên ngoài tổ chức của họ để trả lời khảo sát hoặc bài kiểm tra của họ. Trong trường hợp này, người dùng sẽ gửi phản hồi một cách ẩn danh. Nếu bạn muốn xem ai đã điền khảo sát của bạn hoặc bài kiểm tra, bạn có thể yêu cầu người trả lời để điền vào tên của họ dưới dạng một phần của câu hỏi của bạn.

Giới hạn số lượng trả lời Microsoft Formslà gì?

Bạn có thể nhận được phản hồi tới 5.000. Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn nên xuất hiện có phản hồi các sổ làm việc Excel, và sau đó xóa những từ khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn thu thập thêm phản hồi cùng đã xóa.

Microsoft Forms hoạt động mà trình duyệt web với?

Microsoft Forms được tối ưu hóa cho Internet Explorer 10 +, cạnh, Chrome (Phiên bản mới nhất), Firefox (Phiên bản mới nhất), Chrome trên Android (Phiên bản mới nhất), và Safari trên iOS (Phiên bản mới nhất).

Những ngôn ngữ sẵn Microsoft Forms ?

Hãy xem hỗ trợ ngôn ngữthiết đặt ngôn ngữ cho Microsoft Forms.

Microsoft Forms sẽ thay thế Microsoft InfoPath?

Không. Microsoft InfoPath đã là giải pháp để tạo biểu mẫu có thể tùy chỉnh có thể bật tự động dòng công việc, trong khi Microsoft Forms là một ứng dụng nhẹ cơ bản để nhanh chóng thu thập thông tin thông qua khảo sát và câu đố.

Microsoft InfoPath đang được thay thế bằng danh sách SharePoint, dòng và PowerApps – các giải pháp hiện đại cho số hoá biểu mẫu công ty truyền thống, tự động hóa dòng công việc và chuyển đổi quy trình kinh doanh. Tìm hiểu thêm.

Nơi tôi có thể đi tới gửi phản hồi chẳng hạn như sản phẩm lỗi hoặc các tính năng yêu cầu?

Dẫn hướng đến góc trên bên phải của cửa sổ Microsoft Forms , chọn Tùy chọn khác (…), sau đó chọn phản hồi. Bạn cũng có thể đăng phản hồi hoặc bỏ phiếu trên gợi ý các khách hàng trên Microsoft Forms diễn đàn cộng đồng người dùng thoại.

Ghi chú: Để thêm câu hỏi thường gặp, hãy xem câu hỏi về biểu mẫu Microsoft thường gặp.

Bài viết khác

Hãy xem trang đích của Microsoft biểu mẫu cho danh sách đầy đủ các bài viết Microsoft Forms .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×