Thiết lập ID người gọi cho người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hệ thống điện thoại trong Office 365 cung cấp một ID người gọi mặc định là số được gán điện thoại của người dùng. Bạn có thể thay đổi hoặc chặn nhận dạng (còn được gọi là một ID gọi dòng) cho người dùng. Bạn tìm hiểu thêm về cách dùng nhận dạng trong tổ chức của bạn bằng cách đi ở đây.

Có những thiết đặt mà bạn có thể thay đổi:

Ghi chú: Này không cho các tổ chức tại cơ sở với Lync hoặc Skype for Business Server.

 • Thay đổi của họ đi nhận dạng Bạn có thể thay thế người dùng nhận dạng, trong đó theo mặc định là số điện thoại của họ, với một số điện thoại khác. Ví dụ, bạn có thể thay đổi của người dùng nhận dạng từ các số điện thoại của họ vào một số điện thoại chính dành cho doanh nghiệp của bạn hoặc thay đổi của người dùng gọi dòng ID từ số điện thoại của họ vào một số chính điện thoại cho bộ phận pháp lý. Bạn có thể thay đổi số ID gọi đến bất kỳ số Online dịch vụ (điện thoại trả tiền hoặc miễn phí).

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng tham số Service , bạn phải xác định một số dịch vụ hợp lệ.

 • Chặn của họ đi nhận dạng Bạn có thể chặn của họ nhận dạng gửi đi từ được gửi cuộc gọi PSTN gửi đi của một người dùng. Cách này sẽ chặn số điện thoại của họ từ được hiển thị trên điện thoại của một người đang được gọi là.

 • Khối ID người gọi đến của họ Bạn có thể chặn người dùng nhận được nhận dạng trên bất kỳ PSTN cuộc gọi đến.

Quan trọng: Cuộc gọi khẩn cấp sẽ luôn gửi số điện thoại của người dùng (nhận dạng).

Theo mặc định, tất cả các thiết đặt ID người gọi đã bị tắt. Điều này có nghĩa là rằng Skype for Business Online của người dùng số điện thoại có thể nhìn thấy khi người dùng đó thực hiện cuộc gọi tới điện thoại PSTN.

Để tìm hiểu thêm về các thiết đặt này và làm thế nào bạn có thể dùng chúng, đi ở đây.

Thiết lập các thiết đặt chính sách ID người gọi của bạn

Ghi chú: Cho tất cả các thiết đặt callerID trong Skype for Business Online , bạn phải sử dụng Windows PowerShell và bạn không thể sử dụngSkype for Business Trung tâm quản trị.

 • Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

  1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

  3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

  4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

  Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

 • Bắt đầu phiên Windows PowerShell

  1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

   Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

 • Xem tất cả các thiết đặt chính sách ID người gọi trong tổ chức của bạn, chạy:

  • Get-CsCallingLineIdentity |fl

  Hãy xem thêm ví dụ và chi tiết cho Get-CsCallingLineIdentity

 • Tạo một chính sách ID người gọi mới sẽ đặt nhận dạng ẩn danh, hãy chạy:

  • New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

  Hãy xem thêm ví dụ và chi tiết cho New-CsCallingLineIdentity

 • Áp dụng chính sách mới mà bạn đã tạo cho Amos đá, chạy:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn Cấp CsCallingLineIdentity .

Nếu bạn đã tạo một chính sách, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn Set-CsCallingLineIdentity để thực hiện thay đổi vào chính sách hiện có, sau đó dùng Cấp CsCallingLineIdentity để áp dụng các thiết đặt cho người dùng của bạn.

 • Chặn ID người gọi đến, hãy chạy:

  • Set-CsCallingLineIdentity -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -EnableUserOverride $true

   Hãy xem thêm ví dụ và chi tiết cho Tập-CsCallingLineIdentity

 • Áp dụng thiết đặt chính sách bạn đã tạo cho người dùng trong tổ chức của bạn, chạy:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

  Hãy xem thông tin thêm về lệnh ghép ngắn Cấp CsCallingLineIdentity .

Loại bỏ một chính sách ID người gọi

Để loại bỏ một chính sách từ tổ chức của bạn, hãy chạy:

Remove-CsCallingLineIdentity –Identity "My Caller ID Policy"

Để loại bỏ một chính sách của người dùng, chạy:

Grant-CsCallingLineIdentity –Identity "amos.marble@contoso.com" –PolicyName $null

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Windows PowerShell?

Chủ đề Liên quan

Điều khoản và điều kiện đối với gọi điện khẩn cấp
Điều khoản sử dụng dịch vụ PSTN trên Skype for Business Online

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×