Thiết lập Exchange Online với phương thức triển khai kết hợp của Exchange

Định nghĩa Hỗn hợp

Triển khai hỗn hợp là kết hợp các ứng dụng tại chỗ hoặc dữ liệu và dịch vụ trên nền điện toán đám mây. Ví dụ: Exchange các giải pháp hỗn hợp có thể bao gồm sử dụng một Exchange Server tại chỗ và Exchange Online trong Office 365. Cho dù bạn di chuyển đến Exchange Online theo phương pháp tiếp cận theo giai đoạn hoặc giữ một số hộp thư của người dùng tại chỗ và những hộp thư khác trong điện toán đám mây, bạn có thể sử dụng phương thức triển khai hỗn hợp Exchange để đạt được mục tiêu của mình.

Để giúp bạn bắt đầu, thông tin chi tiết, bao gồm trình hướng dẫn Cấu hình Hỗn hợp, luôn sẵn có trên TechNet. Hãy xem Phương thức Triển khai Hỗn hợp Exchange Server.

Tải xuống bài đăng này để tìm hiểu về các tùy chọn nền tảng sẵn có với Exchange. Chọn từ Exchange Online, hỗn hợp Exchange, Exchange Server và Exchange được lưu trữ. Bài đăng bao gồm chi tiết của mỗi tùy chọn kiến trúc, gồm các kịch bản lý tưởng nhất cho mỗi tùy chọn, các yêu cầu giấy phép và trách nhiệm của Chuyên gia CNTT.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×